Hur ändrar jag mitt inloggningslösenord som instruktör?

Ni kanske kan ändra ert lösenord i era profilinställningar.

Om ni inte har tillgång till att ändra ert lösenord, så är ert lösenord kontrollerat av er instutition. Kontakta er instutition för att få reda på hur ni kan ändra ert lösenord.

Det finns inga ändringsintervaller för lösenord, så om ni kan ändra ert lösenord, kan ni ändra det hur sällan eller ofta ni vill. Men, ni kan se till att starka lösenord är effektiva genom att ändra dem ofta. Här är några bra riktlinjer för lösenord:

  • Använd minst åtta tecken (ju fler, desto bättre), men dom flesta kommer att uppleva det som svårt att minnas lösenord som har fler än 15 tecken.
  • Använd slumpmässiga blandningar av tecken, med både versaler och gemener, siffror, tecken, mellanslag och symboler.
  • Använd inte ett lösenord som finns i ett lexikon, Engelskt eller utländskt.

Obs! Om du glömt ditt lösenord kan du kanske återställa det. Lär dig hur du återställer ditt lösenord.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Ändra lösenord

Ändra lösenord

Klicka checkboxen Ändra Lösenord (Change Password) [1] för att skapa ett nytt lösenord. Skriv in ert gamla lösenord i fältet Gammalt Lösenord (Old Password) [2]. Skriv in ert nya lösenord i fältet Nytt Lösenord (New Password) [3]. Ange ert nya lösenord igen i fältet Bekräfta Lösenord (Confirm Password) [4].

Obs! Om ni inte har tillgång till att ändra ert lösenord, var vänlig kontakta er instutition. Er instutition kommer att informera er om hur ni kan ändra ert lösenord.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera inställningar (Update Settings).