cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag kollegial granskning i en kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur använder jag kollegial granskning i en kurs?

En uppgift med kollegial granskning gör det möjligt för studenter att kommentera på andra studenters uppgifter. Det är ett verktyg som tillåter studenter att kommunicera sinsemellan och hjälper dem att bemästra koncepten som lärs ut i en kurs samt att lära sig från varandra. Kollegiala granskningar kan antingen visa studentens namn eller vara anonyma.

Kollegiegranskningsuppgifter

När du eller en lärarassistent skapar en kollegial granskningsuppgift, kan du tilldela kollegial granskning manuellt eller låta Canvas tilldela dem automatiskt [1]. Gruppuppgifter kan också tilldelas kollegial granskning.

När en kollegial granskning har tilldelats, kan eleverna se ett meddelande på sin kontrollpanel "Att göra" sidofält eller i sitt aktivitetsflöde [2]. Studenterna kommer också att få ett e-postmeddelande.

Om uppgiften inte finns på papper eller som icke-uppdragstyp, kan eleverna också visa kollegial granskning i sidofältet på uppgiftsinformationssidan.

Kollegiegranskningskommentarer

Kollegiegranskningskommentarer

För att slutföra en uppgift med kollegial granskning måste studenterna gå igenom uppdraget och lämna en kommentar på sidan för inlämnade detaljer [1].

Studenter kan inte se tidigare kommentarer från andra granskare, inklusive lärarassistenter och andra instruktörer.

Du kan också tilldela en rubrik till uppgiften. Om uppgiften inkluderar en rubrik [2], får elever endast fylla i rubriken för att slutföra granksningen av en annan elevs arbete. Men du kan välja att be dina elever att också lämna en kommentar i marginallisten för kommentarer. Rubrikpoängen används endast för ett bedömningsyttrande; du måste senare granska uppgiften och ge slutbetyget.

Se betyg på kollegial granskningsuppgift

Eleverna får inte betyg för att slutföra en kollegial granskning. Om du vill tilldela extrapoäng för en granskning kan du skapa en uppgift utan inlämning i betygsboken och tilldela poäng manuellt. Översiktssidan för kollegial granskning för uppdraget kommer att visa namnen på studenter som har avslutat granskningen.

Anonyma kollegiegranskningar

Anonyma kollegiegranskningar

Som en del av att skapa en uppgift med kollegial granskning tillåter det anonyma alternativet instruktörer att dölja namnet på granskaren från studenten som lämnat in uppgiften. Granskaren kan inte se namnet på den tilldelade person vars arbete som ska ses över, och eleven som lämnat in uppdraget kan inte se namn som hänger ihop med eventuella kommentarer.

Noteringar om anonyma kollegiala granskningar

  • E-postmeddelanden som skickas till studenter om uppgifterna är anonyma. Studentrecensenter kan inte se namnet på den person vars arbete de granskar.
  • När en kollegial granskning tilldelats kan inställningen för visning inte ändras. Till exempel, en vanlig granskning kan inte i efterhand avidentifieras och visas som anonym om inte granskningen tas bort och tilldelas på nytt.
  • DocViewer stöder inte anonyma kommentarer, så DocViewer kan inte användas för kommenterad återkoppling i uppgifter med anonym kollegial granskning.
  • När anonym kollegial granskning är aktiverat kan du och dina lärarassistenter fortfarande se namnet på studentgranskare i SpeedGrader och på studentens inlämningsida. Men om anonym betygsättning är aktiverat i SpeedGrader kommer namnet på båda studenterna att vara dolt i SpeedGrader, men inte på studentens inlämningssida.
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.