Hur gör jag en quiz?

Du kan enkelt göra en quiz genom att gå till quizsidan. Beroende på hur din handledare skapat quiz kan frågorna antingen visas en åt gången eller alla på samma gång. Om du inte kan fullfölja ett quiz kan du ha möjlighet att fortsätta det senare.

Anteckningar:

  • Din instruktör kan använda ett uppgraderat quizverktyg som kallas New Quizzes i din kurs. Om quizet du tar ser annorlunda ut, använder din instruktör kanske New Quizzes. Se Hur genomför jag ett quiz i New Quizzes? (How do I take a quiz in New Quizzes?) om du vill ha hjälp med detta.
  • Om du har flera webbläsarflikar eller -fönster öppna när du löser ett quiz kan problem uppstå när du skickar in svar eller slutför ett quiz.
  • Om du tappar uppkopplingen till internet, förlänger Canvas tiden med 5 minuter och sparar det angivna svaret innan timern löpt ut.
  • Om din lärare har aktiverat detta kan du behöva använda webbläsaren Respondus Lockdown för ditt quiz.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigationen.

Öppna quiz

Öppna quiz

Hitta en tillgänglig quiz du vill genomföra, och klicka på rubriken för quiz.

Gör Quiz

Gör Quiz

För att påbörja quiz, klicka på Genomför Quiz (Take the Quiz) knappen.

Se Quiz

Slutför quiz enligt din instruktörs instruktioner. Quizzes har antingen alla frågor på en sida, eller så kommer varje fråga att visas en åt gången.

Det finns flera olika typer av frågor i Canvas som dina lärare kan välja att använda, från sant/falskt till essäformat. Frågor kan variera efter frågetyp. Varje fråga kommer att visa poängvärdet av frågan i det övre högra hörnet. Varje fråga kommer att delas av andra genom en ruta som omger fråga och svar.

Du kan använda andra utrymmen i quiz för att kunna att navigera och slutföra testfrågor, inklusive sidofältet och funktionen flaggningsfrågor.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

När som helst under testet kan du visa en sammanfattning av din quiz. Frågor som du har besvarat kommer att blekna ut och identifieras med hjälp av en bock [1], medan obesvarade frågor kommer att visas i fetstil och kan identifieras med ett frågetecken [2].

Du kan också se sista inlämningsdatum för quiz [3]. I sidofältet refererar quiz förfallodag till autoinlämningsdagen, som kan vara ett specifikt slutdatum eller den sista kursdagen. Detta är inte förfallodatumet som satts när quiz kommer att markeras som sent.

Du kan också se en timer som visar dina framsteg i quiz. För en quiz utan tidtagning [4] visas den tiden som gått. Om du gör en tidsinställd quiz [5], visar timern tiden som gått och räknar ner tills tiden går ut.

Flaggade Frågor

Du kan flagga de frågor du vill gå tillbaka till genom att klicka på frågans flagga [1]. Flaggan kommer att ändra färg till gult för att påminna dig att avsluta frågan. Den gula flaggan visas också i översikten i sidofältet [2].

Se varningsmeddelanden

Om du tar en tidsbegränsad quiz, eller om du tar en quiz nära förfallodagen eller låsningsdatum och tid, ger Canvas varningsmeddelanden som hjälper dig hantera din tid i quiz. Canvas kommer också varna dig om du förlorar anslutningen till internet under testet.

Visa varning för inlämningsdatum

Visa varning för inlämningsdatum

Om du gör en quiz nära sista inlämningsdatumet kommer du att se en varnings-popup på hur många minuter som återstår innan testet kommer att markeras som sent. Varningar visas 30 minuter före, fem minuter före, och en minut före.

Visa Tidsbegränsningsvarning

Visa Tidsbegränsningsvarning

Om du startar en quiz nära den tidpunkt tiden är ute, kommer du att se en varnings-popup. Använd sidofältet för att visa tiden då den ska lämnas in och hur många minuter som återstår. I det här avseendet hänvisar tiden till autosubmit-dagen, vilket antingen är ett viss låst (tillgängligt t.o.m) datum eller den sista kursdagen. Varningar visas 30 minuter före, fem minuter före, en minut före och tio sekunder före.

Visa utloggningsvarning för quiz

Visa utloggningsvarning för quiz

Om du vid något tillfälle blir utloggad från Canvas samtidigt som du gör en quiz, kommer du att se en varnings-popup. För att återuppta din quiz, klicka på knappen Logga in (Login).

Pausa quiz

Om din webbläsare låter dig lämna quiz kan du pausa quiz genom att lämna quiz-sidan. När du är redo att återuppta quiz, kommer quiz att återupptas där du slutade.

Obs! Om du lämnar ett tidsbegränsat quiz kommer timern att fortsätta gå och quizzet skickas in automatiskt när tiden har löpt ut.

Lämna in test

Canvas kommer att spara din quiz medan du tar den. När du är färdig, skicka in quiz och visa quiz resultat för att ta reda på din poäng.

Visa varning för automatisk inlämning

Visa varning för automatisk inlämning

Om du inte lämnar in ett tidsbegränsat quiz i tid visar Canvas en popup-ruta som uppmanar dig att quizet har löpt ut. Quizet skickas in automatiskt efter 10 sekunders nedräkning [1], eller så kan du klicka på knappen Ok, fine (OK, det blir bra) eller på ikonen Close (Stäng) för att skicka in ditt quiz [2].