Hur prenumererar jag på kalenderflödet genom att använda Google-kalendern som student?

Du kan importera er Canvas-kalender till Google Calender. Kalenderflödet innehåller händelser och uppdrag från alla dina Canvas-kalendrar.

Stegen i denna lektion är även relevanta för de som använder Gmail via Google Apps för Utbildning. Google Apps for Education tillhandahåller en e-postadress till lärosäten som deltar i programmet. För att lära dig mer, besök hemsidan för Google Edu.

När du har prenumererat på kalenderflödet kan du ta bort eller avbryta prenumerationen från kalenderflödet när som helst.

Anteckningar:

  • Framtida händelser som inträffar inom 366 dagar och tidigare händelser som inträffat för upp till 30 dagar sedan, inkluderas när du exporterar en Canvas-kalender till Google Calendar. Kalenderflödet innehåller upp till 1000 objekt.
  • Google Kalender uppdateras med jämna mellanrum, men det kan ta upp till 24 timmar för att synkronisera med Canvas-kalendern. En Canvas uppdatering blir kanske inte omedelbart synlig i Google Calender.
  • Att göra-objekt inkluderas inte i kalenderflödet för iCal.

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Öppna kalenderflöde

Öppna kalenderflöde

Klicka länken Kalenderflöde (Calendar Feed).

Kopiera kalenderflöde

Kopiera kalenderflöde

Kopiera kalenderflödeslänken

Logga In på ert Google Konto

Logga In på ert Google Konto

I en ny webbläsare, logga in till ert Google konto.

Obs! Om du deltar i Google Apps för Utbildning, logga in till ditt lärosätes e-postkonto för att prenumerera på kalenderflöden.

Lokalisera kalender

Lokalisera kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar).

Visa kalender

När du har klickat på Kalenderlänken kommer du att se din kalender.

Lägg till andra kalendrar

Lägg till andra kalendrar

Klicka på de övriga kalendrarnas Lägg till (Add)-ikon [1]. Klicka sedan på alternativet Från URL (From URL) [2].

Lägg till kalender via URL

Lägg till kalender via URL

Ta den kopierade URL:en från Canvas och klistra in den i fältet URL för Kalender (URL of calendar) [1]. Klicka på knappen Lägg till kalender (Add Calendar) [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No