Hvordan administrerer jeg nye funksjoner i brukerkontoen min som student?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre brukeropplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Men noen funksjoner kan påvirke dine personlig samhandling med Canvas.

Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsinnstillinger på brukernivå administreres for din brukerkonto. For å vise spesifikke funksjonsinnstillinger tilgjengelige i Canvas, besøk brukerkontofunksjoner leksjonen.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Vis funksjonsinnstillinger

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsinnstillinger-seksjonen.

Filtrer funksjonsvalg

Filtrer funksjonsvalg

Klikk på nedtrekksmenyen Filter for å filtrere etter alle funksjoner, aktiverte funksjoner eller deaktiverte funksjoner.

Søk funksjonsforhåndsvisninger

Søk funksjonsforhåndsvisninger

For å søke etter en funksjonsinnstilling, skriv inn et nøkkelord i Søke (Search)-feltet.

Vis funksjonstyper

Vis funksjonstyper

Hver funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. For å utvide boksen og vise beskrivelsen, klikk på pil-ikonet.

Vis funksjonsmerker

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke [1] betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø. Funksjoner kan også inkludere beta-merker [2], som betyr at funksjonen er tilgjengelig for bruk i ditt produksjonsmiljø, men testes fortsatt for brukervennlighet og tilgangsoppførsel. Aktivering av en betafunksjon kan skape utilsiktet oppførsel innen din Canvas-konto.

Vis funksjonstilstander

Du kan velge å aktivere eller deaktivere funksjonsinnstillinger.

For å aktivere eller deaktivere en funksjon, klikk på funksjonens Status-ikon [1].

For å slå på funksjonen, klikk på Aktivert (Enabled)-alternativet [2]. Aktiverte funksjoner viser Aktivert-ikonet [3].

For å slå av funksjonen, klikk på Deaktivert (Disabled)-alternativet [4]. Deaktiverte funksjoner viser Deaktivert-ikonet [5].