Hvordan vet jeg om jeg har en hverandrevurdering å fullføre.

Faglæreren din kan gi deg i oppgave å vurdere en annen students oppgave. Du kan se varslinger for hverandrevurderinger i Canvas i Siste aktivitetsstrømmen, Gjøremålslisten og fra individuelle oppgavesider. Når hverandrevurderinger er tildelt, vil du også bli varslet via e-post.

Vis dashbord

Når en hverandrevurdering er tildelt deg, vil en varsling vises i flere dashbordområder.

Vis siste aktivitet

På dashbordet ditt kan du se siste aktivitet i Global aktivitetsstrøm. Siste aktivitet vil vise en hverandrevurdering og navnet på emnet. Klikk på Vis mer (Show More)-lenken for å få tilgang til oppgaven og se navnet på studenten i hverandrevurderingen.

Hvis en hverandrevurdering er anonym, vil navnet vises som Anonym bruker.

Vis gjøremålsliste

Vis gjøremålsliste

På både Dashbord og sidefeltet for Startside for emner, viser gjøremålslisten hverandrevurderingsoppgaven. Hverandrevurderinger identifiseres med Hverandrevurdering-ikonet. For å se oppgaven for gjennomgang, klikk på Hverandrevurdering for [Oppgavenavn] (Peer Review for [Assignment Name])-lenken.

Merknad: Foreløpig viser ikke Forfallsdato i Gjøremålslisten nøyaktig fristen for å fullføre hverandrevurderingen. Hvis detaljer om hverandrevurderingen ikke allerede er inkludert i detaljene for oppgaven din, kontakt faglæreren din.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

Du kan også se hverandrevurderinger når du ser på oppgaver. I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-linken.

Merknad: Du kan også få tilgang til Oppgaver gjennom ditt Dashbord, Aktivitetsstrøm for emne, Emneoversikt, Karakteroversikt, Kalender eller Moduler.

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Oppgaver-siden viser ikke et ikon hvis du har en hverandrevurdering. Hvis du kjenner navnet på hverandrevurderingen, klikk på tittelen for å åpne oppgaven.

Vis tildelt hverandrevurdering

Vis tildelt hverandrevurdering

I sidefeltet under Tildelte hverandrevurderinger, vil du kunne se hverandrevurderinger tildelt deg. Varselikonet (caution sign icon) [1] indikerer at hverandrevurderingen ikke har blitt fullført. Et avkrysningsikon (checkmark icon) [2] indikerer at du har fullført hverandrevurderingen.

Dersom hverandrevurderingen er anonym kan du ikke se navnet til studenten. Hverandrevurderingen vil vises som Anonym bruker.

Merknader:

  • Om instruktøren din inkluderer en vurderingsveiledning som har forhåndsbestemt resultat hvordan oppgaven skal karaktersettes, må du tildele en karakter ved å bruke vurderingsveiledningen. Samtidig kan instruktøren be deg legge igjen en kommentar i kommentarfeltet i sidemenyen.
  • Hvis faglæreren din har tildelt en oppgave på papir eller uten innlevering, vil den tildelte hverandrevurderingen ikke vises på siden. Den kan imidlertid fortsatt sees fra dashbordet.