Hvad er den hierarkiske struktur for Canvas-konti?

Betegnelserne konto og underkonto er organisatoriske enheder inden for Canvas. Hver forekomst af Canvas har potentiale til at indeholde et hierarki af konti og underkonti, men starter med kun en konto (kaldet rodkontoen). Konti omfatter underkonti, fag og sektioner, som alle kan tilføjes manuelt til Canvas via API’en eller via SIS-import.

Se hierarki

Institutioner kan oprette den hierarkiske struktur, der passer bedst til deres institutions behov. Brugere med en administratorrolle kan tildeles bestemte underkonti med specifikke tilladelser på kontoniveau.

Tilladelser på kontoniveau indstilles oprindeligt af rodkontoadministratoren og går ned gennem hierarkiet, men ikke op. Admins for underkonti kan ændre tilladelser på kontoniveau for deres underkonto. Admins på en konto har administrative tilladelser inden for denne konto samt i eventuelle underkonti for den pågældende konto. Derudover kan en administrator flytte et fag inden for sin underkonto, men de kan ikke flytte et fag mellem underkonti, medmindre de også er administrator for hovedkontoen for hver underkonto.

Med undtagelse af Semestre, SIS-importer, Autentifikation og nogle kontoindstillinger kan de fleste adminkontoindstillinger ændres eller, i tilfælde af tilladelser, tilsidesættes i en underkonto. For mere information om tilladelser på kontoniveau henvises der til PDF’en Canvas-tilladelser på kontoniveau.

Se underkonti

Underkonti bruges ofte til at administrere tilladelser og organisatorisk hierarki inden for en institution. Mange institutioner opretter organisatoriske strukturer for underkonti, der afspejler deres SIS- eller registreringssystemer. For eksempel kan underkonti oprettes for individuelle læreanstalter inden for et universitet eller for skoler i et distrikt. Underkonti kan også oprettes inden for underkonti, hvis fx en læreanstalt opdeles i afdelinger, der opdeles i programmer eller en skole, der opdeles i klasser, der opdeles i bestemte fag.

Se underkonti

Admins, andre Canvas-brugere og fag kan tildeles til underkonti. En bruger kan have forskellige roller i hver underkonto. For eksempel kan en dekan, der også underviser fag på deres institution, tildeles som administrator på en konto og have en lærerrolle i en underkonto.

Underkonti kan også bruges til at oprette og få adgang til spørgsmålsbanker, læringsudbytter, rubrikker, karaktersystemer, rapporter og analyser.

Selv om der ikke kan oprettes semestre i underkonti, opretter mange institutioner semestre på rodkontoen, som kan bruges af bestemte underkonti, så hver kan have sin egen adgangsdato.

Organiser konti baseret på:

  • Afdelinger derefter Semesterdatoer. For eksempel: Videnskabsafdelingen; Efterår 2012 / Forår 2013 / Sommer 2013
  • Afdelinger derefter underafdelinger. For eksempel: Videnskabsafdelingen; Fysik / biologi / kemi
  • Afdelinger derefter underafdelinger derefter fagtype. For eksempel: Videnskabsafdelingen; Biologi; ansigt-til-ansigt / blandet / kun online
  • Skole derefter Karakter-niveau. For eksempel: Folkeskole; Første klasse

Se fag og sektioner

Fag tilføjes til en konto eller underkonto [1]. Fag er det virtuelle klasseværelse, hvor alt indhold ligger, og hvor studerende kan lære og interagere med instruktører og jævnaldrende.

Sektioner er en gruppe af studerende, der er blevet organiseret til administrative formål [2]. Når brugere er indskrevet på et fag, er de faktisk indskrevet i et af fagets sektioner. Det er muligt at placere mere end én sektion i faget, men det er ikke muligt at oprette sektioner i sektioner. Alle dele af et fag deler det samme indhold.

Hvis et fag undervises af en eller flere instruktører, kan sektioner forblive under ét fag, hvis hver instruktør føjes til deres respektive sektion.

Sektionsindstillinger

Sektionsindstillinger

Hver sektion kan have sine egne varierede forfaldsdatoer for opgaver, tests og diskussioner. For eksempel kan et fag have sektioner, der møder på forskellige ugedage eller i forskellige formater (online versus ansigt-til-ansigt).

Sektioner er også gavnlige, når der er undervisningsassistenter til at hjælpe med at styre fag og overvåge karaktergivning for en del af en fagtilmelding. Som en del af SIS eller manuelle tilmeldinger kan du begrænse de studerende til kun at se studerende i deres sektion. Instruktører kan også begrænse de studerende, hvis du tillader dem at tilmelde brugere manuelt i deres egne fag.

Bemærk: Admins og instruktører kan ikke begrænse sektioner fra at få adgang til fagnavigation (dvs. Opgaver, Diskussioner, Tests osv.). Hvis du ønsker at tildele specifikke opgaver til enkelte sektioner, kan dette gøres fra feltet Tildel til (Assign To).