Hvordan indstiller jeg detaljer for en konto?

Som administrator indeholder fanen Kontoindstillinger flere indstillinger, som du kan kontrollere og ændre i din Canvas-konto.

Ikke alle indstillinger og muligheder er tilgængelige for underkontoadministratorer. Følgende begrænsninger gælder for underkontoadministratorer:

  • Underkontoadministratorer kan ikke administrere følgende konto- og begrænsningsindstillinger: Standardtidzone, Tillad selvtilmelding, Loginmærke, Betroede HTTP-henvisninger, Lad ikke lærere omdøbe deres fag, Studerende kan tilmelde sig at modtage resultater i e-mailmeddelelser og Begræns studerende fra at se test-spørgsmål efter fagets slutdato.
  • Underkontoadministratorer kan kun aktivere Equella, Turnitin, Analyse og Brugeravatarer.
  • Underkontoadministratorer kan som standard ikke tilpasse links til hjælpedialogboksen.
  • Underkontoadministratorer kan som standard ikke aktivere webtjenester.
  • Underkontoadministratorer kan som standard ikke vælge, hvem der kan oprette nye fag.
  • Underkontoadministratorer kan ikke aktivere personlige pronomener inden for en underkonto.
  • Underkontoadministratorer kan ikke forhindre meddelelser i at blive oprettet og sendt ud.

Bemærkninger: 

  • Ikke alle indstillinger er tilgængelige for underkonti.
  • Denne lektion angiver de indstillinger, du kan administrere for hele din konto. Andre integrationer kan være tilgængelige med hjælp fra din Customer Success Manager.

Åbn konto

Åbn konto

Klik på linket Admin [1], og klik derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Kontonavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Se indstillinger

Kontoindstillinger er som standard i fanen Indstillinger. Her kan du se alle de detaljer, der er tilgængelige for dig i din konto.

Se kontoindstillinger

Kontoindstillingerne giver dig mulighed for at angive indstillinger for hele kontoen, herunder kontonavn [1], standardsprog [2], standard-afleveringstidspunkt [3], standardtidzone [4] og selv-tilmelding [5].

Du kan også angive betroede webadresser på rodkontoen [6]. Denne mulighed gør det muligt for konti at have brugerdefinerede login-sider, der er hostet på forskellige domæner, men stadig beholder en autentifikations-token.

Du kan angive en standardvisning for oversigten ved hjælp af rullemenuen Standardvisning for oversigt (Default View for Dashboard) [7]. Standardindstillinger omfatter Nylig aktivitet, Listevisning og Kortvisning. Indstillingen er som standard Kortvisning. Angivelse af en standardvisning gælder for alle nye kontobrugere. Når en bruger har valgt en anden visning, gælder standard ikke længere. Hvis du vil anvende den valgte standardvisning for alle brugere i kontoen, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv alle brugernes eksisterende standard oversigtspræferencer (Overwrite all users’ existing default dashboard preferences) [8]. Brugere kan dog til enhver tid ændre deres oversigtsvisning i oversigtens indstillingsmenu.

Vis vedligeholdelsestidspunkter

Vis vedligeholdelsestidspunkter

Standardtidszoneindstillingerne viser også vedligeholdelsestidspunkterne for din konto. Du kan forvente, at al vedligeholdelse af din konto vil ske i dit vedligeholdelsesvindue, medmindre der kræves nødvedligeholdelse. Selvom vinduerne varer to timer hver, bør din forventede nedetid ikke vare i mere end et par minutter. Det er også muligt, at vedligeholdelse slet ikke er nødvendig i løbet af dine planlagte vedligeholdelsesvinduer.

Du kan se den regelmæssige kadence, når dine vedligeholdelsesvinduer finder sted [1], samt den specifikke dato og klokkeslæt for dit næste vedligeholdelsesvindue [2].

Se begrænsningsindstillinger

Se begrænsningsindstillinger

Du kan også administrere begrænsningsindstillinger for hele kontoen.

Hvis du ikke ønsker, at instruktører skal kunne omdøbe deres fag, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Lad ikke lærere omdøbe deres fag (Don't let teachers rename their courses) [1].

Hvis du ikke vil have, at instruktører redigerer fagenes tilgængelighedsdatoer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Lad ikke lærerne ændre fagets tilgængelighedsdatoer (Don't let teachers modify course availability dates) [2]. Dette afkrydsningsfelt vises ikke på siden Kontoindstilling i underkonti.

For at lade studerende tilmelde sig til at modtage resultater som en del af meddelelser for karaktergivning skal du klikke på afkrydsningsfeltet Studerende kan tilmelde sig til at modtage resultater i e-mailmeddelelser (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) [3]. Når denne indstilling er aktiveret, vises brugerens indstillinger for meddelelser i afkrydsningsfeltet i sektionen Karaktergivning for fagaktiviteter. Hvis du aktiverer denne valgmulighed, men deaktiverer den på et senere tidspunkt, fjernes afkrydsningsfeltet fra meddelelsessiden, og alle, der har logget ind, vil ikke længere modtage resultater i karaktergivningmeddelelser.

Hvis du ikke ønsker, at studerende skal kunne se testspørgsmål, når deres fag er afsluttet, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Begræns studerende fra at se testspørgsmål efter fagets slutdato (Restrict students from viewing quiz questions after course end date) [4].

Du kan vælge at begrænse studerendes adgang til at se fag inden fagets startdato [5].

Du kan også vælge at begrænse studerendes adgang til at se fag efter fagets slutdato [6].

Du kan tillade begrænsning af kvantitative data i et fag [7], eller du kan begrænse visningen af kvantitative data til studerende og observatører i nye fag [8].

Du kan også deaktivere kommentarer til meddelelser i alle fag [9].

Du kan aktivere læringsstier for instruktørfag [10]. Læringsstier giver instruktører mulighed for at tilpasse læringsoplevelser til de studerende baseret på præstation.

For at give studerende mulighed for at downloade fagindhold og se indhold offline for alle fag, skal du markere afkrydsningsfeltet Lad studerende downloade fagindhold og se det offline (Allow students to download course content and view offline) [11]. Men hvis du foretrækker at give de studerende mulighed for at downloade fagindhold og se indhold offline for specifikke fag, kan du aktivere funktionen ePub-eksport for faget.

Du kan påkræve, at der gives oplysninger om copyright og licens til filer, inden de offentliggøres [12].

Du kan også deaktivere uploads af Canvas-medier i Rich Content Editor [13].

Du kan lade observatører tilmelde sig aftaler, når dette er aktiveret af læreren [14].

Du kan tillade muligheden for at opdele de studerendes navne i to separate kolonner og vise for- og efternavne separat i karakteroversigten [15].

Du kan tillade brugere at indsende en yderligere e-mail ved registrering [16].

Vis Slack API-nøgle

Vis Slack API-nøgle

Du kan tilføje en Slack API-nøgle i kontoindstillinger for at lade brugere modtage meddelelser i Slack. Slack API-nøglen genereres fra en app oprettet ved hjælp af Slack API’en. For at tilføje en ny Slack API-nøgle skal du indtaste Bot User OAuth adgangs-token, der kopieres fra Slack i feltet Ny Slack API-nøgle (New Slack API Key).

Lær mere om at oprette en Slack-app til din institution.

Bemærk: Oprettelse af en Slack-app og generering af en adgangs-token kræver, at du også er administratorbruger i Slack.

Vis personlige pronomener

Vis personlige pronomener

Sektionen Personlige pronomener gør det muligt for dig at aktivere og tilpasse indstillinger for personlige pronomener i din konto. Når aktiveret, kan brugere vælge et pronomen, der skal vises efter deres brugernavn i flere områder på Canvas.

Se test-IP-adressefiltre

Se test-IP-adressefiltre

Test-IP-Address-filteret giver en administrator mulighed for at oprette en foruddefineret liste over IP-adresser eller adresseområder, hvilket gør det lettere for instruktører at vælge en gyldig indstilling ved oprettelse af en test. Da dette ofte bruges af en organisation til at begrænse testen til et testcenter på campus, så anbefales det at bruge et beskrivende navn, der associerer dit filter med den pågældende placering.

Filtrer kan være en kommasepareret liste af adresser eller en adresse efterfulgt af en maske (192.168.217.1/24 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). For mere information om disse masker henvises der til ressourcedokumentet Canvas Test IP-filtrering.

Vis funktioner

Afsnittet Funktioner giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere en specifik, indbygget Canvas-funktion.

For at aktivere Canvas til folkeskolen skal du markere afkrydsningsfeltet Canvas til folkeskolen (Canvas for Elementary) [1].

For at tillade underkonti at bruge Theme Editor, skal du markere afkrydsningsfeltet Lad underkonti bruge Theme Editor til at tilpasse deres egen branding (Let sub-accounts use the Theme Editor to customize their own branding) [2].

For at tillade, at brugere bliver tilføjet til et fag via e-mailadresse uden allerede at have en Canvas-brugerkonto, skal du markere afkrydsningsfeltet Åben tilmelding (Open Registration) [3].

For at lade brugere redigere deres navn som en del af deres brugerkontoindstillinger, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan redigere deres navn (Users can edit their name) [4].

På en rodkonto kan administratorer deaktivere brugere fra at redigere kommunikationskanaler. Derudover, når profiler er aktiveret af en institution, kan administratorer deaktivere brugere fra at redigere deres profiler. Som standard er afkrydsningsfelterne Brugere kan redigere deres profiler (Users can edit their profiles) [5] og Brugere kan redigere deres kommunikationskanalers indstillinger (Users can edit their communication channels settings) [6] aktiveret.

For at tillade, at brugere sletter den institutionstildelte e-mailadresse i deres brugerkonto og bruge en personlig e-mailadresse, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan slette deres institutionstildelte e-mailadresse (Users can delete their institution-assigned email address) [7]. Hvis denne funktion er valgt, kan du også overveje at aktivere ikke-institutionel e-mailmeddelelse.

Vis afsenderens e-mailadresse til brugerinteraktion i afkrydsningsfeltet Meddelelser (Notifications) [8].

For at vise en søgbar liste over fag i rodkontoen, når indstillingen for offentligt fagindeks er aktiveret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis en søgbar liste over fag i denne rodkonto med markeringen "Inkluder dette fag i det offentlige fagindeks" (Show a searchable list of courses in this root account with the "Include this course in the public course index" flag enabled) [9].

For at aktivere push-meddelelser for en mobilenhed skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver push-meddelelser til en mobilenhed (Enable push notifications to a mobile device) [10].

For at fjerne det skjulte spil i Canvas skal du vælge afkrydsningsfeltet Fjern skjult spil fra 404-siden (Remove hidden game from 404 page) [11].

For at forhindre, at meddelelser bliver oprettet og sendt ud fra din rodkonto, skal du markere afkrydsningsfeltet Undgå, at meddelelser bliver oprettet og sendt ud (Suppress notifications from being created and sent out) [12].

For at give brugerne mulighed for at integrere indhold med Equella, skal du markere afkrydsningsfeltet Equella [13].

For at aktivere analyse for kontoen skal du markere afkrydsningsfeltet Analyse (Analytics) [14].

For at give brugerne mulighed for at uploade et profilbillede i deres brugerkonti, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugeravatarer (User Avatars) [15]. Når denne funktion er aktiveret, kan du administrere profilbilleder for alle brugere. Denne funktion er uafhængig af Profiler-funktionen, som skal aktiveres af en Customer Success Manager.

Når afkrydsningsfeltet Brugeravatarer er markeret, markeres afkrydsningsfeltet Aktivér Gravatar (Enable Gravatar) også som standard [16].  En Gravatar er en globalt anerkendt avatar tilknyttet en bruger på enhver hjemmeside, der understøtter Gravatars. Når Gravatars er aktiveret i en konto, kan brugere importere deres Gravatar, når de vælger et profilbillede på deres brugerindstillingsside. Gravatars er forbundet med brugerens Gravatar-e-mailadresse. Når Gravatars er deaktiveret, er fanen ’Fra Gravatar’ ikke inkluderet som en mulighed i vinduet Vælg profilbillede.

Se Indstillinger for SIS-karaktereksport

Se Indstillinger for SIS-karaktereksport

Hvis du har integreret din konto med et informationssystem for studerende (SIS), kan du enten, afhængigt af din institutions konfiguration, konfigurere SIS-indsendelser for hele din konto [1] eller administrere SIS-integrationsindstillinger [2].

Se platformen for lighedsopdagelse

Platformafsnittet for lighedsopdagelse vises for alle konti og bruges til LTI-værktøjsintegrationer mod plagiater.

Hvis din konto har installeret mindst ét plagiat-LTI-værktøj, vil indholdet, du inkluderer i tekstfeltet Lighedsløfte, blive vist til de studerende [1]. Lighedsløfter kræver, at de studerende markere et felt, hvor de anerkender, at de er enige i løfteoplysningerne, som normalt beder dem om at verificere, at deres arbejde er deres eget, og at kilder er blevet citeret korrekt.

Du kan også indstille originalitetsresultat-standarden for hele kontoen i rullemenuen Studerende kan se originalitetsresultatet (Students can see originality score) [2]. Du kan indstille rapporten til at blive genereret straks efter opgaveaflevering, når en opgave er blevet bedømt, når opgavens forfaldsdato er passeret, eller aldrig. Standard for kontoen er ’ikke påkrævet’ og kan ændres på et hvilket som helst andet niveau. Underkonti kan angive en separat standard fra kontoen, og individuelle opgaver inden for et fag kan også angive deres egne originalitetspræferencer.

Se webtjenester

Se webtjenester

Afsnittet Aktiverede webtjenester er det sted, du aktiverer tredjepartsintegrationer. Disse integrationer kan bruges til at udvide funktionaliteten i en brugers Canvas-profil. Når en bruger fx forbinder deres Twitter-konto til deres Canvas-brugerprofil, kan Canvas sende brugeren private Twitter-beskeder om nye opgaver, tests, meddelelser mv. Dette kan konfigureres i brugerens meddelelsesindstillinger.

Bemærk: Hvis du aktiverer Google Apps LTI for hele din institution, behøver du ikke aktivere Google Drive-webtjenesten for dine studerende.

Vis fagskabelon

Vis fagskabelon

Hvis et fag er udpeget som fagskabelon, kan du vælg den skabelon og bruge den til alle nye fag på din konto eller underkonto.

Se, hvem der kan oprette nye fag

Se, hvem der kan oprette nye fag

Du kan vælge, hvem der kan oprette nye fag på din konto ud over kontoadministratorer. Denne indstilling giver den eller de valgte brugere mulighed for at oprette nye fag-skaller ved at klikke på knappen Opret et nyt fag (Create a New Course) i oversigten.

Du kan tillade lærere [1], studerende [2] og/eller brugere uden tilmeldinger [3] at oprette fag på din konto.

Du kan også administrere, hvor nye fag oprettet af lærere og studerende kan placeres. For at tillade, at fag oprettes på konti, hvor en lærer eller studerende har en aktiv tilmelding, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad oprettelse, hvor brugeren har aktive tilmeldinger (Allow creation anywhere the user has active enrollments) [4]. For at tillade, at fag kun oprettes i underkontoen for manuelt oprettede fag, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad kun oprettelse i underkontoen for manuelt oprettede fag (Allow creation only in the Manually-Created Courses sub-account) [5].

Kopierede fag tilføjes til samme underkonto som det fag, der blev kopieret.

Bemærk: Kontoadministratorer kan altid oprette fag.

Opdater indstillinger

Opdater indstillinger

Klik på knappen for Opdater Indstillinger (Update Settings).