Hvordan tilknytter jeg som administrator et fag med blueprint-fag?

Som administrator kan du knytte aktive fag til et blueprint-fag. Tilhørende fag modtager synkroniserede opdateringer fra blueprint-faget. Når et fag er knyttet til et blueprint-fag, kan det ikke tilknyttes andre blueprint-fag.

Tilknyttede fag skal være i den samme eller en lavere underkonto end der, hvor blueprint-faget hører hjemme. I hvert tilknyttet fag vises navnet på blueprint-faget på siden Fagindstillinger, og brugere med tilladelse til at administrere blueprint-fag kan få adgang til blueprint-faget gennem et direkte link.

Indhold, der kan administreres af en instruktør, overskrives ikke, når blueprint-fag synkroniseres med tilknyttede fag, og nyt indhold, der føjes til ethvert tilknyttet fag, påvirkes heller ikke.

Når et fag er blevet knyttet til et blueprint-fag, opretter blueprint-faget en indledende synkronisering, der indeholder alt fagindhold og alle fagindstillinger. Du kan vælge at tilknytte fag, når alt fagindhold er blevet oprettet, eller du kan tilknytte fag med det samme og synkronisere blueprint-faget senere, når blueprint-indholdet er afsluttet.

Afsluttede fag

Fag, der er tilknyttet til et blueprint-fag og er afsluttede, vil fortsat modtage eventuelle synkroniserede ændringer fra blueprint-faget. Fagets status påvirker ikke blueprint-synkroniseringen. Hvis et afsluttet fag ikke skal modtage synkroniserede ændringer fra blueprint-faget, skal faget fjernes som et tilknyttet fag.

Bemærk:

  • Det er kun administratorer, der kan knytte fag til et blueprint-fag. Enhver instruktør, der er tilmeldt til et blueprint-fag, kan foretage ændringer og synkronisere indhold til tilknyttede fag, men de kan ikke kontrollere fagtilknyttelsen.
  • LTI-værktøjer kan blive påvirket i tilknyttede fag. Efter fagsynkronisering skal du kontrollere, at indstillingerne for LTI-værktøjer er konfigureret korrekt i tilknyttede fag.
  • Hvis et fags tilknytning til et blueprint-fag fjernes, modtager faget ikke længere synkroniserede opdateringer, og fagindhold er ikke længere låst. Indhold, der synkroniseres fra blueprint-fag, forbliver i faget, efter at tilknytningen er blevet fjernet.
  • Blueprint-fag synkroniserer ikke bestemte fagindstillinger med tilknyttede fag, herunder semester og fagformat.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursus

Åbn kursus

I Kontonavigation skal du klikke på linket Fag (Courses).

Bemærk: Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Find fag

Find fag

For at finde blueprint-fag på kontoen skal du klikke på indstillingen Vis kun blueprint-fag (Show only blueprint courses).

Åbn Kursusindstillinger

På faglisten skal du klikke på Indstillinger-ikonet.

Åbn tilknytninger

På fagets startside skal du klikke på fanen Blueprint [1] og derefter på linket Tilknytninger (Associations) [2].

Bemærk: Du kan få adgang til Blueprint-sidepanelet fra enhver fagnavigationsside

Filtrer fag

Siden Tilknytninger viser alle fag, der er tilknyttet blueprint-faget. Når et fag er knyttet til et blueprint-fag, kan det ikke tilknyttes andre blueprint-fag.

Hvis du vil filtrere fag efter semester, skal du vælge rullemenuen Terms (Semestre) [1]. Hvis du vil filtrere fag efter underkonto, skal du vælge rullemenuen Subaccount (Underkonto) [2].

Du kan også finde et specifikt fag i søgefeltet [3]. Indtast et fags titel, korte navn (fagkode) eller SIS-ID. Fagnavne understøttes ikke i søgefeltet. Slettede fag vises ikke i søgeresultaterne.

Se søgeresultater

Se søgeresultater

Når et semester eller en underkonto vælges, udvides listen over fag og viser alle resultater i det valgte semester eller underkonto. Hvis der tilføjes en indtastning i søgefeltet, opdateres listen med relevante søgeresultater.

Søgeresultater viser fagtitlen [1], det korte navn (fagkode) [2], semester [3], SIS-ID [4] og eventuelle tilmeldinger for lærer (instruktør) [5].

Bemærkninger:

  • Søgeresultater viser op til 100 fag. Hvis du ønsker at tilknytte mere end 100 fag ad gangen, kan du overveje at oprette en CSV-fil at uploade vha. SIS-importværktøjet.
  • Hvis seks eller flere lærere er tilknyttet til et fag, viser kolonnen Lærer(e) antallet af lærere [6].

Tilføj fag

Hvis du vil knytte et fag til blueprint-faget, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for fagtitlen [1]. Du kan vælge flere fag ad gangen, eller du kan vælge alle fag ved at klikke på afkrydsningsfeltet Vælg alle fag (Select All Courses) [2].

Aktuelt tilknyttede fag og fag, der skal tilføjes, vises i sektionen Tilknyttede fag (Associated Courses) [3]. For at fjerne et element på opgavelisten skal du klikke på ikonet fjern [4].

For at offentliggøre fag, der er valgt til tilknytning, skal afkrydsningsfeltet Publish upon association (Offentliggør ved tilknytning) markeres [5].

Bemærk: Afkrydsningsfeltet Offentliggør ved tilknytning offentliggør kun fag i listen Skal tilføjes og offentliggør ikke fag, der allerede var blevet tilknyttet.

Se advarsel for ikke-synkroniseret

Hvis du har ikke-synkroniserede ændringer i dit blueprint-fag, når du tilknytter et fag, genererer Canvas en advarsel for at fortælle dig, at de ikke-synkroniserede ændringer synkroniseres for alle tilknyttede fag.

Gem fag

Gem fag

Klik på knappen Gem (Save).

Bekræft fag

Se bekræftelsesbesked

Se dine tilknyttede ændringer blev gemt.

Rediger tilknytninger

Fjern fag

Du kan om nødvendigt tilføje og gemme yderligere tilknyttede fag.

For at fjerne et fag skal du klikke på ikonet fjern.

Luk tilknytninger

Når du er færdig med fagtilknytninger, skal du klikke på knappen Færdig (Done).

Vis synkronisering

Vis synkronisering af tilknytninger

Når et fag er blevet knyttet til et blueprint-fag, opretter blueprint-faget en indledende synkronisering, der indeholder alt fagindhold og alle fagindstillinger.

Når en synkronisering er startet, viser sidepanelet synkroniseringsstatus, så længe du kigger på siden. Du kan forlade siden, men det kan tage et stykke tid at behandle synkroniseringen.

Bemærkninger:

  • Hvis du straks kigger på et tilknyttet fag og ikke ser nogen opdateringer, er synkroniseringen muligvis stadig i gang. For at bekræfte, at synkroniseringen er afsluttet, skal du aktivere blueprint-synkroniseringsmeddelelsen i Brugerindstillinger.
  • Synkroniseringshistorik viser dato og klokkeslæt, hvor synkroniseringen blev foretaget, men der inkluderes ingen detaljer i forbindelse med synkroniseringen.
  • Kun BluePrint master-fagindhold synkroniseres med tilknyttede fag. Indhold, som blev tilføjet manuelt eller kopieret i et andet format, synkroniseres ikke.