Hvordan tilføjer jeg et nyt semester i en konto?

Semesterdatoer skal indstilles, før der tilføjes fag til din konto. Semestre er forbundet med og bruges til at filtrere data i konto karakterperioder, kontoanalyse, og kontorapporter.

Canvas indeholder altid et standardsemester, som ikke kan fjernes eller omdøbes. Du kan dog tilføje nye semestre med bestemte start- og slutdatoer.

Inden for hvert semester kan du også indstille deltagelsesdatoer for bestemte brugerroller. At beholde standardsemesterindstillingerne ser ud til at være foretrukket af de fleste Canvas-institutioner, da disse indstillinger lader lærere, undervisningsassistenter og designere sikre, at fagindholdet er klar efter fagets startdato. Standardindstillingerne omfatter følgende adgang for hver brugerrolle:

 • Studerende arver semestrets start- og slutdato.
 • Lærere, undervisningsassistenter og designere arver en ’Når som helst’-startdato til semestrets slutdato. ’Når som helst’ betyder, at disse brugerroller altid kan få adgang til et fag, før semestret begynder.

Bemærk:

 • Semestret kan også oprettes ved hjælp af SIS-importer. Dog kan SIS-importen ikke angive bestemte datoer for hver brugergruppe, så disse skal ændres manuelt.
 • Semestrene befinder sig på hovedkontoniveau og kan ikke oprettes for underkonti.
 • Kun admins kan se siden Semestre i Canvas. Instruktører og studerende kan ikke se siden Semestre, så vær sikker på, at brugere i din institution er opmærksomme på din institutions semesterdatoer offentligt.
 • Vilkår i konsortiumskonti arves fra den overordnede konto. Underkonsortiumkonti kan ikke se eller ændre vilkår.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn Semestre

Åbn Semestre

I Kontonavigation skal du klikke på linket Semestre (Terms).

Tilføj nyt semester

Klik på linket Tilføj nyt semester (Add New Term).

Tilføj detaljer til semestret

I feltet Semesternavn (Term Name) [1] skal du indtaste et navn på semestret. Dette navn vil blive vist som en del af et fag tilføjet til semestret.

Hvis din institution bruger SIS-id'er, kan du indtaste et SIS-id for udtrykket i feltet SIS ID [2]. I SIS CSV-filer kaldes SIS-id'et for fag-id’et.

Tilføj semesterdatoer

I linjen Semester starter (Term Runs from) skal du bruge kalenderikonerne til at indstille en startdato [1] og slutdato [2].

Som standard arver datoerne, hvor studerende kan se fag, semestrets [startdato] til [slutdato], og læreres, undervisningsassistenters og designeres datoer arver en ’når som helst’-startdato til [semestrets slutdato].

Bemærk:

 • Som standard lukkes semestret ved midnat på din pågældende slutdato, hvilket betyder, at dagen før er den sidste fulde dag, hvor brugere har adgang til semestret. Hvis du fx indstiller en slutdato til den 16. december betyder det, at den 15. december er den sidste hele dag, brugerne kan få adgang til faget. Du kan dog indstille et bestemt tidspunkt som en del af semestrets datoer.
 • Slutdatoer finder sted nøjagtigt i det øjeblik, de er indstillet. For eksempel slutter et semester med en sluttid kl. 23:59 kl. 23:59:00.

Tilføj brugerdatoer

Hvert semester giver dig mulighed for at indstille specifikke deltagelsesdatoer for hver brugerrolle.

Hvis du vil have, at hver brugerrolle skal arve standardsemesterdatoer, behøver du ikke indtaste nogen datoer. Når du har gemt semestret og tilføjer det til din konto, vil brugerroller vise følgende standardindstillinger:

 • Studerende arver semestrets start- og slutdato (identificeret på semestrets side som semester start og semester slut).
 • Læreres, undervisningsassistenters og designeres datoer arver en ’når som helst’-startdato til semestrets slutdato (identificeret på semestrets side som semester slut). ’Når som helst’ betyder, at der ikke er nogen startdato, og disse brugerroller kan altid få adgang til et fag, før semestret begynder.

Rediger brugerdatoer

Hvis du vil indstille start- og slutdatoer for en bestemt brugerrolle, skal du finde rollen og indstille datoerne for den pågældende rolle.

Hvis du fx ønsker, at lærerne kun skal kunne få adgang til ikke offentliggjorte fag to måneder før startdatoen og undervisningsassistenter kun 1 uge før startdatoen, kan du indstille en ny startdato for hver af deres respektive roller. Datoændringer til en basisrolle påvirker alle brugere med den rolle, herunder brugerdefinerede roller.

Bemærk:

 • Vær forsigtig, når du redigerer en ’når som helst’-dato, idet ’når som helst’-indtastningen er ikke længere tilgængelig, når den er blevet redigeret.
 • Ændring af læreres, undervisningsassistenters og designeres startdatoer påvirker deres evne til at få adgang til ikke offentliggjorte fag i løbet af semestret.

Tilføj semester

Tilføj semester

Klik på knappen Tilføj semester (Add Term).

Administrer semester

For at redigere semestrets detaljer skal du klikke på ikonet Rediger [1]. For at slette semestret skal du klikke på ikonet Slet [2].

Bemærk: Semestre kan ikke slettes, hvis de indeholder fag.