Hvordan krydslister jeg en sektion i et fag som administrator?

Tvær-liste giver dig mulighed for at flytte sektionstilmeldinger fra individuelle kurser og kombinere dem til et kursus. Denne funktion er til gavn for instruktører, der underviser flere sektioner af samme kursus, og kun ønsker at styre kursusdata på ét sted. Instruktører kan give studerende mulighed for at se brugere i andre sektioner eller begrænse dem til kun at se brugere i samme sektion. Sektionsnavne ændres ikke, når de er på tværs af listen. Sektionen er lige flyttet til et andet kursus.

Tvær-liste skal laves mens kurser ikke er offentliggjort. Kursusarbejde er beholdt med kurset, ikke med sektionstilmeldinger, så hvis et offentliggjort kursus er tvær-listet, vil alle tilmeldinger på tværs af lister miste eventuelle tilknyttede opgaveafleveringer og karakterer. Diskussioner mellem brugere, der blev oprettet, før en sektion er krydslistet, tillader ikke svar efter krydslistning.

For at krydsliste et fag skal du kende navnet på faget eller fag-id'et, som du krydslister til. Men at bruge et kursus-id er en bedre måde at bekræfte, at du tvær-lister en sektion til det rigtige kursus. Du kan finde kursus-id ved at åbne kurset og se nummeret i slutningen af browserens URL (fx account.instructure.com/courses/XXXXXX).

Sektioner kan kun være i et kursus ad gangen. Når en sektion er tvær-listet, kan du om nødvendigt tvær-liste sektionen til et andet kursus. Du kan også fjerne tvær-listning af en sektion.

Denne artikel viser, hvordan man manuelt krydslister en sektion. Dog kan der også krydslistes ved hjælp af SIS-import. Flere oplysninger om tvær-lister finder du i videoen om tvær-lister.

Bemærkninger: Før du kan krydsliste en sektion, skal faget indeholde mindst en tilmelding.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursus

Åbn kursus

I fagnavigation skal du klikke på linket Fag (Courses).

Bemærk: Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Find fag

Find fag

For at finde faget på kontoen skal du bruge filter- og søgemulighederne.

Åbn kursusindstillinger

I faglisten skal du klikke på det underordnede fags Indstillinger-ikon.

Åbn Sektionsfanen

Åbn Sektionsfanen

Klik på fanen Sektioner (Sections).

Åbn Sektion

Åbn Sektion

Klik på titlen af den sektion, som du ønsker at kryds-liste

Kryds-list en Sektion

Kryds-list en Sektion

Klik på Tvær-liste denne sektion (Cross-List this Section) knappen.

Søg efter kurser til at kryds-liste sektionen til

Søg efter kurser til at kryds-liste sektionen til

I feltet Søg efter fag [1] skal du indtaste navnet på det fag, som du krydslister til. Eller, i feltet Kursus-id (Course ID) [2], indtast id-nummeret for kurset.

Bekræft kryds-listning

Bekræft kryds-listning

Bekræft, at du har valgt det korrekte kursus [1]. Klik på knappen Tvær-liste denne sektion (Cross-List this Section) [2].

Bekræft kryds-listning

Den tvær-listede sektion vises nu i det nye kursus. Brødkrummer viser koden for det nye kursus.

Gen-kryds-list en sektion

Gen-kryds-list en sektion

Sektioner kan kun være i et kursus ad gangen. Klik på Gen-Kryds-list denne sektion (Re-Cross-List this Section) knappen.