Hvordan synkroniserer jeg som administrator fagindhold i et blueprint-fag?

Når et fag først knyttes til et blueprint-fag, synkroniseres de tilknyttede fag med det samme. Efter den indledende synkronisering skal ændringer synkroniseres med tilknyttede fag manuelt.

Som admin kan du synkronisere ændringer i blueprint-indhold til tilknyttede fag. Derudover kan enhver instruktør, der er tilmeldt blueprint-faget, også foretage ændringer og synkronisere indhold til tilknyttede fag.

Indholdssynkronisering

Når der er blevet foretaget en ændring af et objekt eller en attribut som defineret i fagindstillinger, viser blueprint-fagets sidepanel en synkroniseringsindstilling, der angiver, at der er foretaget ikke-synkroniserede ændringer i faget. Indhold kan synkroniseres når som helst.

Alt fagindhold inkluderes i en blueprint-synkronisering, uanset om indholdet er låst. Ændret indhold overskriver altid det eksisterende indhold i de tilknyttede fag for alle låste objekter. Indhold, der kan administreres af en instruktør, eller nyt indhold instruktøren har oprettet i et tilknyttet fag, påvirkes ikke.

Meddelelser inden for tilknyttede fag kan kun sendes, hvis meddelelsesudløseren endnu ikke er opstået. Funktioner såsom beskeder i et blueprint-fag kan muligvis oprettes som et forsinket opslag, så beskeden vises i det tilknyttede fag efter synkronisering af fagindhold.

Indholdsstatus

Synkroniseringen vil omfatte status for hvert objekt, som det findes i blueprint-faget. Hvis fx en opgave ikke er offentliggjort i blueprint-faget, så vil den heller ikke være offentliggjort i det tilknyttede fag. Men når status ændres i det tilknyttede fag, gælder statussen i blueprint-faget ikke længere.

Modulundtagelser

Hvis et blueprint-fag indeholder moduler, udløses ændringer i modulstrukturen som en del af en fagsynkronisering. Modulelementer kan ikke låses, men fagstatus gælder for alle individuelle modulelementer.

Følgende synkroniseringsundtagelser gælder for modulindhold:

 • Tilknyttede fag stemmer overens med modulstrukturen, der oprindeligt blev oprettet i blueprint-faget. Eventuelle yderligere moduler og deres indhold, som tilføjes til blueprint-faget og synkroniseres med tilknyttede fag, tilføjes altid nederst på siden Moduler i de tilknyttede fag.
 • Hvis moduler eller modulelementer omarrangeres i et tilknyttet fag, opdateres modulrækkefølgen for at matche blueprint-fagets struktur i den næste synkronisering. Hvis et modulelement i et tilknyttet fag flyttes til et andet modul, så findes modulelementet i begge moduler.
 • Moduler oprettet fra et blueprint-fag og slettet fra et tilknyttet fag gendannes ikke i yderligere fagsynkroniseringer.
 • Manuelt oprettede modulelementer, der tilføjes til et modul i et tilknyttet fag, forbliver i modulet, men vises før alle blueprint-synkroniserede modulelementer. Importerede modulelementer i tilknyttede fag fjernes under blueprint-synkronisering.
 • Hvis der tilføjes eller opdateres en låsedato for et modul i et tilknyttet fag, opdateres modulindstillingen for at matche modulindstillingen i blueprint-faget i næste synkronisering.
 • Hvis en modulforudsætning tilføjes eller opdateres i et tilknyttet fag, opdateres modulindstillingen for at matche modulindstillingen i blueprint-faget i næste synkronisering.

Bemærk:

 • Ændringer i fagindstillinger udløser ikke ikke-synkroniserede ændringer. Faget genkender kun ikke-synkroniserede ændringer, når der foretages en ændring af fagindhold.
 • Instruktører i tilknyttede fag kan se de seneste oplysninger om blueprint-synkronisering i fagindstillinger.
 • Hvis der tilbageholdes feedback for en opgave i et blueprint-fag, så synkroniseres tilbagehold feedback-statussen ikke for den samme opgave i tilknyttede fag.
 • Blueprint-fag synkroniserer ikke bestemte fagindstillinger med tilknyttede fag, herunder semester og fagformat.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursus

Åbn kursus

I Kontonavigation skal du klikke på linket Fag (Courses).

Bemærk: Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Find fag

Find fag

For at finde faget på kontoen skal du bruge filter- og søgemulighederne.

Hvis du kun vil inkludere blueprint-fag i dine søgeresultater, skal du klikke på indstillingen Vis kun blueprint-fag (Show only blueprint courses).

Åbn Kursusindstillinger

På faglisten skal du klikke på Indstillinger-ikonet.

Åbn blueprint-sidepanel

Klik på fanen blueprint-sidepanel på fagets startside.

Bemærk: Du kan også få adgang til blueprint-sidepanelet fra en hvilken som helst side i fagnavigation.

Se sidepanel

Vis blueprint-sidepanel

Blueprint-sidepanelet giver hurtig adgang til oplysninger om blueprint-synkronisering.  

Hvis der er blevet foretaget ændringer i faget, viser sidepanelet antallet af ikke-synkroniserede ændringer i faget [1]. Alt fagindhold kopieres i synkroniseringen, uanset om objekter er låst eller ej. Den eneste undtagelse er fagindstillinger, der skal vælges for hver enkelt synkronisering som en del af synkroniseringsindstillingerne [2]. Du kan også oprette en meddelelse om synkroniseringen fra sidepanelet [3].

Hvis du ved, hvilket indhold der synkroniseres, og du er klar til at synkronisere dit indhold, kan du synkronisere opdateringer direkte fra sidepanelet [4].

Se ikke-synkroniserede ændringer

Se ikke-synkroniserede ændringer

Hvis du ikke er sikker på, hvilket indhold der synkroniseres, eller hvis du bare vil bekræfte eksisterende ændringer i faget, kan du se specifikke detaljer om de ikke-synkroniserede ændringer ved at klikke på linket Ikke-synkroniserede ændringer (Unsynced Changes).

Siden Ikke-synkroniserede ændringer viser det specifikke indhold, der er blevet opdateret. Hvert indholdsobjekt viser den aktuelle status for objektet (låst eller ulåst) [1], navnet på indholdselementet [2], indholdsændringen [3] og indholdsobjekttypen [4].

Indholdsændringer kan oprettes, opdateres eller slettes. Opdaterede ændringer angiver enhver ændring af eksisterende indhold.

Vælg synkroniseringsindstillinger

Vælg synkroniseringsindstillinger

Fagindstillinger inkluderer alle indstillinger i faget, herunder fagnavigation. Hvis du vil synkronisere fagindstillinger til tilknyttede fag, skal du vælge afkrydsningsfeltet Inkluder fagindstillinger (Include Course Settings) [1].

Hvis du vil sende en meddelelse om blueprint-synkroniseringen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Send meddelelse (Send Notification) [2]. Andre administratorer og instruktører kan indstille blueprint-synkroniseringsmeddelelsen og modtage opdateringer, når en synkronisering er afsluttet.

Hvis du vil tilføje en besked til meddelelsen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Tilføj en besked (Add a Message) [3]. Beskeden kan tilføjes som reference for at underrette om, hvilke ændringer der blev foretaget i synkroniseringen, og den vises på siden Synkroniseringshistorik.

Synkroniser ændringer

Synkroniser ændringer

Klik på knappen Synkroniser (Sync).

Vis synkronisering

Vis synkronisering af tilknytninger

Når en synkronisering er startet, viser sidepanelet synkroniseringsstatus, så længe du kigger på siden. Du kan forlade siden, men det kan tage et stykke tid at behandle synkroniseringen.

Bemærkninger:

 • Hvis du straks kigger på et tilknyttet fag og ikke ser nogen opdateringer, er synkroniseringen muligvis stadig i gang. For at bekræfte, at synkroniseringen er afsluttet, skal du aktivere blueprint-synkroniseringsmeddelelsen i Brugerindstillinger.
 • Kun BluePrint master-fagindhold synkroniseres med tilknyttede fag. Indhold, som blev tilføjet manuelt eller kopieret i et andet format, synkroniseres ikke.