Hvordan bruger jeg siden Fag i en konto?

Du kan se fag i din konto på siden Fag. Du kan se og filtrere fag efter semester og lærer og søge efter fag individuelt. Du kan også sortere søgeresultatkolonner i stigende eller faldende rækkefølge.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Se fag i underkonti

Se fag i underkonti

Hvis du har organiseret fag i din konto i underkonti, skal du klikke på linket Underkonti (Sub-Accounts) for at finde og åbne underkontoen. Klik derefter på linket til underkontoens fag.

Se siden Fag

Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Siden Fag viser alle fag i kontoen. Siden er designet med globale indstillinger øverst på siden [1] efterfulgt af de genererede fagdata [2].

Alle felter reagerer på browserens bredde, som kan justeres efter behov for at vise fagdata.

Filtrer semestre

Filtrer semestre

Globale indstillinger omfatter søgning og filtrering efter fagdata. Filtre og søgefelter opdateres dynamisk.

Som standard vises fag for alle semestre på siden Fag. Hvis du vil filtrere fag efter semester, skal du vælge rullemenuen Filter by term (Filtrer efter semester) [1]. Semestrene grupperes efter aktive, fremtidige og tidligere semestre. Standardsemestret er inkluderet i listen med aktive semestre. Afhængigt af antallet af semestre i en konto kan menuen Semester vise en indlæsningsbesked, indtil alle semestre er synlige.

Hvis du vil søge efter et specifikt udtryk efter nøgleord, skal du indtaste et nøgleord i tekstfeltet Filter by term (Filtrer efter semester) [2].

Menuen Semester viser det fulde navn på et semester på listen [3].

Sorter og søg fag

Siden Fag søger som standard efter fag. For at søge efter et specifikt fag skal du indtaste navnet på faget, fagkoden, SIS-ID eller Canvas fag-ID i søgefeltet [1].

For at søge fag efter lærer (instruktør) skal du klikke på menuen Sorter efter (Sort by) og vælge Lærer-muligheden [2]. Søgefeltteksten opdateres for at vise, at fag søges efter lærer. Du kan søge efter instruktørens navn (bruger-ID, SIS-ID og login-ID understøttes ikke i søgeparametre).

For at filtrere din søgning til at ekskludere fag uden studerende tilmeldt, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Skjul fag uden studerende (Hide courses without students) [3].

Se blueprint-fag

For at filtrere din søgning til kun at vise blueprint-fag skal du klikke på afkrydsningsfeltet Vis kun blueprint-fag (Show only blueprint courses) [1].

Blueprint-fag omfatter blueprint-ikonet [2].

Vis fagskabeloner

Fagskabeloner viser fagskabelonikonet. Fagskabeloner tillader ikke at tilføje tilmeldinger og viser ikke data om antal studerende eller semestre.

Tilføj fag

Tilføj fag

For at tilføje et fag til kontoen, klik på knappen Tilføj fag (Add Course).

Se Kurser

Siden Fag paginerer filter- og søgeresultater i sæt med 15 fag og arrangeres efter SIS-ID. Hver pagineret side vises i et tabelformat, men kolonnerne reagerer i henhold til den bredeste kolonne for den pågældende side.

Resultaterne viser fagets navn [1], SIS-ID (hvis relevant) [2], semester [3], lærer [4], underkonto [5] og antal aktive studerende [6].

Bortset fra kolonnen Studerende kan hver kolonneoverskrift sorteres i stigende eller faldende rækkefølge (alfabetisk eller numerisk).

Offentliggjorte fag viser et flueben ved siden af fagets navn [1].

Hvis et fag indeholder mere end to lærere, viser kolonnen Lærer linket Vis mere (Show More) [2]. Dette link kan klikkes for at udvide hele listen over lærere.

Administrer fag

For at se et fag skal du klikke på fagets navn. For at se brugeroplysninger for en lærer i faget skal du klikke på lærerens navn [2]. For at åbne en underkonto skal du klikke på underkontoens navn [3].

For hurtig adgang til fagdata kan du manuelt tilføje en bruger til faget [4], se fagstatistik [5] og se fagindstillinger [6].