Hvordan administrerer jeg opfyldelse af læringsmål på en konto?

Hvis funktionsindstillingen Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på på konto- og fagniveau er aktiveret for din konto, adskilles skalaer for opfyldelse af læringsmål og beregningsmetoder fra individuelle læringsudbytter, og siden Læringsudbytter viser fanebladene Skalaer for opfyldelse af læringsmål og Beregningsmetoder.

Fra fanen Beregning kan du indstille beregningsmetoder for opfyldelse af læringsmål for hele kontoen.

Bemærkninger:

  • Aktivering af funktionen Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau vil påvirke aktuelle kontodata.
  • Hvis der er blevet brugt en rubrik med justerede resultater til at vurdere en opgave, før skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau er aktiveret, påvirkes opgaven ikke. Alle opgaver, som ikke er blevet vurderet af rubrikken, påvirkes dog, hvis resultater for opfyldelse af læringsmål justeres.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn læringsudbytter

Åbn læringsudbytter

I Kontonavigation skal du klikke på linket Læringsudbytte (Outcomes).

Åbn Beregninger

Åbn Beregninger

For at se og administrere beregningsmetoden for opfyldelse af læringsmål skal du klikke på fanen Beregning (Calculation).

Bemærk: Hvis fanen Beregning ikke vises på siden Læringsudbytter, er beregninger af opfyldelse af læringsmål på kontoniveau ikke blevet aktiveret af din institution.

Vælg beregningsmetode

For at indstille beregningsmetoden for opfyldelse af læringsmål skal du klikke på rullemenuen Beregning af opfyldelse af læringsmål (Mastery Calculation) [1]. Du kan vælge mellem følgende beregningsmetoder: Vægtet gennemsnit [2], dæmpet gennemsnit [3], n antal gange [4], seneste resultat [5], højeste resultat [6] og gennemsnit [7].

Vælg vægtet gennemsnit

For at få et gennemsnit af bedømte elementer med en større vægt for det seneste element skal du vælge muligheden Vægtet gennemsnit (Weighted Average) [1].

Beregning af vægtet gennemsnit fordeler den samlede procentdel mellem det seneste bedømmelseselement og et gennemsnit af alle tidligere bedømmelseselementer. For eksempel kan du indstille den seneste aflevering til at blive vægtet til 40% af det samlede resultat, og tidligere afleveringer vægtes til 60% af det samlede resultat.

Indtast den procentdel, du vil anvende til det seneste resultat i feltet Parameter [2]. Du kan også øge eller mindske parameteren ved at bruge Pil-ikonerne [3]. Feltet Parameter accepterer hele tal mellem 1 og 99. Som standard er parameteren indstillet til 65 %. Den resterende procentdel bruges til at vægte tidligere resultater.

I sektionen Eksempel (Example) [4] opdateres beregningen baseret på din valgte parameter. Gennemsnittet afrundes til de næste to decimaler. Hvis der kun er ét resultat, vises blot det enkle resultat.

Vælg dæmpet gennemsnit

Vælg dæmpet gennemsnit

For at få et gennemsnit af bedømte elementer med en større vægt for det seneste element skal du vælge muligheden Dæmpet gennemsnit (Decaying Average) [1].

Beregningen Dæmpet gennemsnit bruger en formel til at bestemme færdigheder baseret på de studerendes gennemsnitlige resultater og giver mere vægt til de seneste resultater. For at bestemme vægten givet til det seneste resultat, bruger formlen en dæmpningshastighed. Jo højere formlens dæmpningshastighed er, desto tungere vægtes den seneste vurdering. 

Som standard er dæmpningsvægten indstillet til 65 % i feltet Parameter [2]. Du kan dog justere den til en hvilken som helst procentdel mellem 50 % og 99 % ved hjælp af Pil-ikonerne [3]. Mellem to vurderinger vægtes den seneste vurdering 65 % og den første 35 %. For hver yderligere vurdering falder summen af de tidligere resultatberegninger med yderligere 35 %.

For eksempel har en studerende resultater på 1, 2, 3, 4 (resultater listet kronologisk fra ældste til seneste):

(1 × 0,35) + (2 × 0,65) = X

(X × 0,35) (3 × 0,65) = Y

(Y × 0,35) (4 × 0,65) = Z  (dette er det nuværende standardresultat; 3,48)

Vælg n antal gange

Vælg n antal gange

For at indstille et antal gange, som en studerende skal opfylde eller overstige opfyldelse for et bestemt antal justerede elementer, skal du vælge muligheden n antal gange (n Number of Times) [1].

Indtast det antal gange, som opfyldelse skal opnås i feltet Parameter [2]. Du kan også øge eller mindske parameteren ved at bruge Pil-ikonerne [3]. Feltet Parameter accepterer tal mellem 1 og 10.

Ethvert resultat, der ikke når opfyldelsen af læringsmålet, bruges ikke som en del af beregningen.

Du kan se et eksempel på beregningen af n antal gange i sektionen Eksempel (Example) [4].

Vælg Seneste resultat

Vælg Seneste resultat

For at vælge resultat for det senest bedømte element skal du vælge muligheden Seneste resultat (Most Recent Score) [1].

Du kan se et eksempel på beregning af det seneste resultat i sektionen Eksempel (Example) [2].

Vælg højeste resultat

Vælg højeste resultat

For at vælge det højeste resultat blandt alle bedømte elementer skal du vælge muligheden Højeste resultat (Highest Score) [1].

Du kan se et eksempel på beregningen af det højeste resultat i sektionen Eksempel (Example) [2].

Vælg gennemsnit

For at vælge det gennemsnitlige resultat fra alle vurderingselementer skal du vælge indstillingen Gennemsnit (Average) [1].

Du kan se et eksempel på gennemsnitsberegningen i sektionen Eksempel (Example) [2].

Gem beregningsmetode

Gem beregningsmetode

For at gemme din beregningsmetode skal du klikke på Gem beregning af opfyldelse (Save Mastery Calculation).

Bekræft beregningsændringer

Bekræft beregningsændringer

For at bekræfte dine ændringer af beregningen af opfyldelse skal du klikke på knappen Gem (Save).