Hvordan låser jeg som administrator fagobjekter i et blueprint-fag?

Inden for et individuelt blueprint-fag kan du låse og låse fagobjekter op og synkronisere indhold til blueprint-faget. Hvis du ikke er sikker på, hvordan objekter blev defineret for faget, kan du se dem på fanen Fagindstillinger i Fagdetaljer. Attributter for låste objekter kan til enhver tid ændres i fagindstillingerne.

Hvis du tilmelder en instruktør til et blueprint-fag, kan instruktøren også låse og låse fagobjekter op. Som standard er objekter i blueprint-fag ikke låste.

Låste objekter

At låse et objekt i et fag gennemtvinger de attributter, der er defineret i fagindstillinger. Enhver ændring af en attribut gælder retroaktivt for alle låste objekter i det tilhørende fag. Hvis en attribut er aktiveret for låste objekter i blueprint-faget, vil eventuelle låste attributter i det tilknyttede fag, der varierer fra låste attributter i blueprint-faget, udløse ikke-synkroniserede ændringer i blueprint-faget og tilsidesætte de tilhørende fagobjekter.

Låsning eller oplåsning af et objekt gælder straks for alle tilknyttede fag. Ændringen vil dog stadig blive noteret som en ikke-synkroniseret ændring og vises ikke på siden Synkroniseringshistorik, før synkroniseringen er afsluttet. Derudover identificeres ændringer ikke som en ikke-synkroniseret ændring, før siden opdateres. 

Ulåste objekter

Ulåste objekter kan styres af en faginstruktør ligesom ethvert andet Canvas-objekt. Hvis blueprint-faget synkroniseres, og instruktøren har ændret ulåste objekter i det tilhørende fag, så overskrives ikke-låste objekter med de synkroniserede ændringer.

Ulåste objekter kan låses når som helst. Hvis du låser et ikke-offentliggjort objekt, og det objekt tidligere blev fjernet fra et tilknyttet fag, så erstattes objektet i det tilknyttede fag.

Objektadministrering

Denne artikel viser, hvordan man låser et objekt fra siden Opgaver. Objekter kan også styres i Filer, Moduler, Sider og Test.

I moduler er det kun individuelle modulelementer, der kan låses. Ændringer i modulstrukturen udløses som en del af en fagsynkronisering.

Bemærkninger:

  • Du kan kun låse og låse objekter op, hvis de er oprettet i blueprint-faget. Eventuelle nye objekter, der føjes til et tilknyttet fag af en instruktør, inkluderer ikke et blueprint-ikon og er ikke tilknyttet blueprint-faget.  
  • Du kan kun låse og låse op for New Quizzes, hvis New Quizzes er aktiveret for din institution.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursus

Åbn kursus

I Kontonavigation skal du klikke på linket Fag (Courses).

Bemærk: Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Find fag

Find fag

For at finde faget på kontoen skal du bruge filter- og søgemulighederne.

Hvis du kun vil inkludere blueprint-fag i dine søgeresultater, skal du klikke på indstillingen Vis kun blueprint-fag (Show only blueprint courses).

Åbn Kursusindstillinger

På faglisten skal du klikke på Indstillinger-ikonet.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Bemærk: Objekter kan også styres på siderne for filer, moduler, sider og test.

Vis ikonstatus

Vis ikonstatus

På en hvilken som helst indeksside kan du se hvert objekts status. Hvid firkant viser, at objektet er ulåst [1]. Blå firkant med et lås-ikon angiver, at objektet er låst [2].

Som standard er objekter ikke låst. Du kan ændre status for et objekt ved at skifte mellem låst- og ulåst-ikoner.

Lås objekt

Lås objekt

Klik på objektets ulåst-ikon for at låse et objekt. Teksten, når du før musen henover, bekræfter, at du vil låse objektet.

Lås objekt op

Lås objekt op

Hvis du vil låse et objekt op, skal du klikke på objektets lås-ikon. Teksten, når du før musen henover, bekræfter, at du vil låse objektet op.

Vis status i individuelt objekt

Med undtagelse af Filer kan blueprint-status ændres i individuelle objekter.

Filer kan kun låses eller låses op på indekssiden for Filer.

Lås objekt

Lås objekt

For at låse et ulåst objekt skal du klikke på knappen Blueprint. Knappen skifter fra grå til blå og angiver, at objektet er låst.

Lås objekt op

Lås objekt op

Individuelle objekter viser de attributter, der er låst.

For at låse et låst objekt op skal du klikke på knappen Låst (Locked). Knappen skifter fra blå til grå og angiver, at objektet er ulåst. Det låste attributbanner fjernes også fra siden.

Se instruktøradgang

Se låste opgaver

Instruktører kan se låste og ulåste ikoner på indekssiden. De kan imidlertid ikke administrere et objekts eksisterende status.

For låste objekter viser den individuelle side de låste attributter valgt i fagindstillinger, hvis nogen. Instruktører kan ikke ændre låste objekter, så eventuelle låste attributter kan ikke redigeres.

Se Rediger side for opgave