Hvordan fungerer jeg som en anden bruger i en konto?

At fungere som en anden bruger gør det muligt for admins at logge ind som en bruger uden adgangskode. Du kan foretage enhver handling, lige som om du var den bruger. For andre brugere vil det være som om, det var denne bruger, der udførte dem. Dog viser audit-logfilerne, at det var dig, der udførte opgaverne, mens du fungerede som denne bruger. Audit-logs kan ses af admins, der har adgang til Canvas-datafiler. Audit-logfiler er også tilgængelige ved at downloade Sidevisninger CSV-filen. Denne fil viser alle brugeraktiviteter for en bestemt bruger, herunder handlinger, som en administrator udfører, når de anvender en anden brugeridentitet.

For at fungere som en bruger på en konto skal administratorer tildeles tilladelsen Brugere – funger som (Users – Act as). Kontotilladelsen Brugere - funger som kan kun administreres fra rodkontoen og kan ikke aktiveres på underkontoniveau. Tilladelsen Brugere - funger som bør kun tildeles brugere, som din institution har godkendt til at fungere som andre brugere på hele din Canvas-konto. Brugere med denne tilladelse kan bruge funktionen Funger som til at administrere kontoindstillinger, se og justere karakterer, få adgang til brugeroplysninger osv. Dette kan omfatte, at administratorer, som er udpeget til en underkonto, tager adgang til indstillinger og information uden for deres underkonto.

Bemærk:

  • Når du anvender en anden brugeridentitet, gælder sprogindstillinger ikke og vil altid blive vist i standardsproget.
  • For at fungere som en anden administrator skal du have alle tilladelser aktiveret i din konto, der er blevet aktiveret for den pågældende administrator.
  • Hvis din institution har en tillidsaftale med en anden institution, giver tillidskonti ikke tilladelse til at fungere som brugere, der er tilknyttet en anden Canvas-URL. Du kan kun fungere som brugere, der er tilknyttet til den samme konto som dig.
  • Derudover viser enhver brugerrolle, der kan se siden med brugeroplysninger, linket Funger som bruger på siden med brugeroplysninger, når du anvender en anden brugeridentitet. Dette sker på grund af en tilsidesættelse af dine tilladelser og hjælper dig med hurtigt at anvende en anden brugeridentitet; det betyder ikke, at den bruger, som du handler som, også kan fungere som andre brugere.
  • Enhver Canvas-funktion, der kræver eller ændrer en brugers API-adgangstoken kan ikke ændres under anvendelse af en anden brugeridentitet.
  • Når du anvender en anden brugeridentitet som administrator, viser linket Seneste historik den seneste historik for den studerende, ikke de sidevisninger, du opretter. 

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn Deltagere

Åbn Deltagere

I Kontonavigation skal du klikke på linket Deltagere (People).

Find bruger

Brug filtret og søgemulighederne for at finde brugeren i kontoen.

Åbn brugerprofil

Åbn brugerprofil

I søgeresultaterne skal du klikke på brugerens navn.

Funger som bruger

Klik på knappen Funger som bruger (Act as User).

Fortsæt som bruger

Fortsæt som bruger

Siden Funger som bruger bekræfter brugerens oplysninger. Hvis brugeren har flere login-brugeroplysninger, vises alle login-id'er for yderligere brugerverifikation. Klik på knappen Fortsæt (Proceed).

Se Canvas som bruger

Mens du fungerer som brugeren, kan du se, hvad brugeren ser, men audit-rapporterne viser, at du har udført disse opgaver og ikke den faktiske bruger. Du vil vide, at du fungerer som en bruger med informationsboksen nederst på skærmen, hvor der står Du fungerer i øjeblikket som [Bruger] (You are currently acting as [User]).

Hold op med at fungere som bruger

Når du er færdig med at fungere som brugeren, skal du klikke på knappen Hold op med at fungere som bruger (Stop Acting as User).