Hvordan bruger jeg Canvas App Center i en konto?

App Center er din gateway til kraftfulde undervisningsværktøjer, der nemt integreres i en Canvas-konto eller et Canvas-fag. I App Center kan du angive, hvilke eksterne applikationer, der skal integreres med din Canvas-konto. Værktøjer til rådighed på kontoniveau er også tilgængelige for alle fag på kontoen eller underkontoen.

Åbn konto

Åbn konto

Klik på linket Admin [1], og klik derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Konto-navigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn apps

Åbn apps

Klik på fanen Apps.

Se App Center

App Center viser alle apps, der er tilgængelige i din konto [1]. Du kan også filtrere efter installeret [2] og ikke installeret [3] eller bruge søgefeltet til at finde en bestemt app [4].

Se App

Se App

For at se en hurtig beskrivelse af en app skal du føre musen henover appen. For at se alle detaljer skal du klikke på appen.

Se app-detaljer

På siden detaljer kan du se en beskrivelse af appen [1]. Når du er klar til at installere appen med de korrekte legitimationsoplysninger, kan du tilføje appen som et værktøj til dit fag [2].

Bemærk: Canvas App Center indeholder ikke altid alle oplysninger om en app. Du kan besøge Edu App Center for fuldstændig information om den eksterne app, du vil konfigurere.

Administrer app-listen

For at administrere din Edu App Center-hvidliste i Canvas, skal du klikke på knappen Administrer app-listen (Manage App List). Adgangs-tokenet synkroniserer listen over eksterne apps på både konto- og fagniveau til kun at vise tilladte apps fra Edu App Center, der er blevet oprettet for organisationen.

Se appkonfigurationer

Hvis du vil se eksisterende apps og konfigurationer i dit fag, skal du klikke på knappen Se appkonfigurationer (View App Configurations).

Administrer apps

Administrer apps

For at få vist konfigurationer for en ekstern app skal du klikke på appens ikon for indstillinger [1]. For at redigere appen skal du klikke på linket Rediger (Edit) [2]. For at se placeringer for appen skal du klikke på linket Placeringer (Placements) [3]. For at slette appen skal du klikke på linket Slet (Delete) [4].

For at tilføje en ekstern app til Rich Content Editors værktøjslinje, skal du klikke på Føj til RCE-værktøjslinjen (Add to RCE toolbar) [5].

Bemærk: På fagniveau viser alle apps, der er tilføjet på kontoniveau, et låsikon og kan ikke redigeres.

Se app-placeringer

Se app-placeringer

App-placeringer viser de steder i Canvas, hvor din app kan bruges, herunder navigationsmenuer, LTI-opgaver, Rich Content Editor-knapper og modullink. Du kan administrere eksterne app-placeringer for din konto.

Bemærk: Du kan muligvis se en besked ’Ingen placeringer aktiveret’. Denne besked angiver, at appen ikke har nogen angivne placeringer inden for Canvas. Appen fungerer dog stadig som påtænkt.