Hvordan ser jeg karakterperioder på en konto?

Som administrator kan du administrere karakterperioder for din institution. Hvert karakterperiodesæt gælder for hele institutionen, herunder underkonti. Alle fag, der er knyttet til et semester i en karakterperiode, arver automatisk semestrets karakterperioder.

Idet karakterperioder ikke direkte påvirker nogen fagopgaver, kan karakterperioder slettes, eller deres start- og slutdatoer kan ændres. Ændringer skal dog generelt foretages inden et semesters start. Ændring af karakterperioders datoer i løbet af et semester vil påvirke samlede karakterer.

Åbn konto

Åbn konto

Klik på linket Admin [1], og klik derefter på kontoens navn [2].

Åbn karaktergivning

Åbn karaktergivning

I Kontonavigation skal du klikke på linket Karaktergivning (Grading).

Åbn karakterperioder

Åbn karakterperioder

Klik på fanen Karakterperioder (Grading Periods).

Filtrer karakterperiodesæt

Karakterperioder kan filtreres ved at se på et semester i rullemenuen Semestre [1] eller ved at søge efter navnet på et semester eller en karakterperiode i søgefeltet [2].

Se karakterperiodesæt

På fanen Karakterperioder på kontoniveau vises alle karakterperiodesæt og deres karakterperioder.

Hver karakterperiodesæt angiver navnet på det angivne karakterperiodesæt [1] og de tilhørende semestre [2].

Administrer karakterperiodesæt

For at redigere navn eller semester for et karakterperiodesæt skal du klikke på Rediger-ikonet [1]. Hvis du vil slette det angivne karakterperiodesæt, skal du klikke på Slet-ikonet [2].

Tilføj karakterperiodesæt

For at tilføje et nyt karakterperiodesæt, skal du klikke på knappen Tilføj karakterperiodesæt (Add Set of Grading Periods).

Se karakterperiode

For at få vist en karakterperiode skal du udvide karakterperiodesættet ved at klikke på pilen ved siden af det indstillede navn [1].

Hver karakterperiode viser navnet på karakterperioden [2], startdatoen [3], slutdatoen [4] og lukkedatoen [5].

Hvis dine karakterperioder vægtes, kan du se hver karakterperiodes vægtede procentdel [6]. Procentdelene for hele karakterperiodesættet kan lægges sammen til ethvert tal og ikke behøve at give 100%.

Bemærk: Under datofelterne viser Canvas tidszone, dato og klokkeslæt i henhold til kontekst. Hvis du administrerer en konto i en anden tidszone end din lokale tidszone, vises kontoens og lokale tider som reference.

Administrer karakterperioder

Hvis du vil redigere datoer for en karakterperiode, skal du klikke på Rediger-ikonet [1]. For at slette en karakterperiode skal du klikke på Slet-ikonet [2].

For at tilføje en anden karakterperiode skal du klikke på linket Tilføj karakterperiode (Add Grading Period) [3].

Se afsluttede karakterperioder

Når en karakterperiode er afsluttet, bør eksisterende karakterperiodesæt aldrig redigeres og bruges igen til fremtidige semestre. Fremtidige semestre bør tilføjes til et nyt karakterperiodesæt, med datoer defineret specifikt for det kommende semester. Idet semesterdatoer oftest varer et helt år, skal der som regel kun oprettes nye karakterperiodesæt en gang om året.

At beholde afsluttede semestre og deres tilhørende karakterperioder sikrer nøjagtighed i karakterrapporter.