Hvilke brugerroller og tilladelser er tilgængelige i Canvas?

Der findes to typer brugere i Canvas: Brugerne på kontoniveau og brugere på fagniveau.

Canvas leveres med en standard brugerrolle på kontoniveau, der indeholder tilladelser, der påvirker hele kontoen såvel som fag. Kontoadministratorer kan oprette brugerroller på kontoniveau med ændrede tilladelser. For mere information om tilladelser på kontoniveau henvises der til ressourcedokumentet Canvas-kontotilladelser.

Canvas har fem standardbrugerroller på fagniveau, hver med tilladelser, der påvirker deres evne til at interagere med Canvas-fag. Kontoadministratorer kan oprette brugerroller på fagniveau. For mere information om brugertilladelser på fagniveau henvises der til ressourcedokumentet Canvas fagtilladelser.

Du kan også se en video om Canvas-tilladelser.

Bemærk: Når du redigerer en tilladelse, kan det nogle gange tage 30 minutter eller mere, før denne tilladelse træder i kraft. Hvis de forventede ændringer ikke vises med det samme, skal du prøve igen efter et stykke tid.

Roller på fagniveau

Roller på fagniveau er roller med tilladelser, der giver adgang til brugerens fagniveau. Normalt kan brugere med disse roller ikke se mere end det, der er i deres Canvas-fag.

I Canvas er der fem base-brugerroller, der hver især indeholder deres eget sæt standardtilladelser. Du kan administrere tilladelserne i overensstemmelse med din institutions behov. Du kan også oprette brugerdefinerede fagroller, der oprettes fra en baserolle. Canvas’ baseroller er:

  • Studerende [1] : Disse brugere har tilladelse til at indsende opgaver. Denne tilladelse bør ikke slås fra for denne rolle. Tilladelser for studerende er begrænset, men de har tilstrækkelige tilladelser til at få adgang til og interagere med fagmaterialer. Du kan også give andre tilladelser til studerende.
  • Lærer [2]: Lærerrollen giver en bruger fagadministrator-tilladelser, der giver dem kontrol over deres tildelte fag. Institutionerne kan dog revidere og begrænse disse tilladelser efter behov, afhængigt af din institutions behov.
  • Undervisningsassistent [3]: Disse brugere har tilladelser svarende til lærere, bortset fra at undervisningsassistenter ikke bør have adgang til SIS-data. Rollen undervisningsassistent er beregnet til at understøtte lærerrollen. Admins kan administrere undervisningsassistent-tilladelser. For eksempel lader nogle institutioner undervisningsassistenter give karakterer til de studerendes afleveringer.
  • Designer [4]: Disse brugere har adgang til og opretter fagindhold, herunder meddelelser, opgaver, diskussioner og tests. Designeradgang til oplysninger om de studerende varierer fra institution til institution. Designere kan dog ikke få adgang til karakterer. Hvis din institution ikke bruger fagdesignere, kan du vælge at bruge denne rolle som en anden undervisningsassistent-brugerrolle, der har flere tilladelser end en almindelig undervisningsassistent.
  • Observatør [5]: Denne brugerrolle kan knyttes til en studerende, der er tilmeldt til et fag. For eksempel kan forældre, værger og/eller mentorer ønske at blive knyttet til en studerende for at følge med i deres fagforløb. Observatører har normalt de færreste tilladelser.

Bemærk: Alle brugertilladelser siver ned gennem en konto. Derudover påvirker alle tilladelsesmodifikationer alle brugere, der er tildelt en rolle. Du er måske nød til at oprette en brugerdefineret brugerrolle på kontoniveau til brugere, hvis tilladelser du ønsker at variere fra andres på fagniveau.

Roller på kontoniveau

Kontoadministratorer har mulighed for at indstille tilladelser for alle brugere i Canvas. Admins kan oprette yderligere roller på kontoniveau med tilladelser på kontoniveau. Standardtilladelserne for kontoadministratorer kan omfatte adgang til alt inden for kontoen samt muligheden for at anvende en anden brugeridentitet.

Hver underkonto har sin egen tilladelsesside, så admins kan oprette kontoniveauroller inden for en underkonto og tilføje underkontotilladelser direkte i underkontoen. Underkontoadministratorer kan kun kun administrere tilladelser og indstillinger for de underkonti, de er tildelt. Dog er nogle tilladelser muligvis ikke tilgængelige for underkontibrugere. For at lære mere henvises der til ressourcedokumentet Sammenligning af konto og underkonto.