Hvordan får jeg vist læringsudbytterapporten for en individuel studerende på en konto?

Læringsudbytterapporter kan tilgås af brugere med passende tilladelser. Dette omfatter en lærer, der tager adgang til læringsudbytterapporter i et fag, eller en bruger med tilstrækkelige administrative tilladelser, der tager adgang til rapporter på en underkonto.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn Deltagere

Åbn Deltagere

I Kontonavigation skal du klikke på linket Deltagere (People).

Find bruger

Find bruger

Brug filtret og søgemulighederne for at finde brugeren i kontoen.

Åbn brugerprofil

Åbn brugerprofil

I søgeresultaterne skal du klikke på brugerens navn.

Vis læringsudbytteresultater

Vis læringsudbytteresultater

Klik på linket Vis læringsudbytteresultater for [studerendes navn] (See Outcome Results for [student name]).

Vis læringsudbytteresultaterne

Hvis en instruktør har knyttet opgaver eller rubrikker til læringsudbytter, vises resultaterne i denne rapport. Rapporten viser læringsudbyttet, forsøg, seneste resultat og gennemsnitlig procentdel [1]. Rapporten udfyldes, når den studerende afleverer opgaver eller gør noget relateret til et læringsudbytte.

Hvis du vil se de artefakter, der er knyttet til læringsudbytterne, skal du klikke på knappen Vis alle artefakter (Show All Artifacts) [2]. Du kan også se den studerendes resultat for andre læringsudbytter (hvis nogen) ved at klikke på muligheden for andre resultater.

Bemærk: Læringsudbytteresultater er bundet til niveauet for adgang til læringsudbytter. Konto-læringsudbytter vises i kontorapporten, mens læringsudbytter på underkonto vises i underkontorapporten. Det eneste tidspunkt, læringsudbytter vises i begge rapporter, er, hvis de er gemt på begge konti, f.eks. ved at kopiere et konto-læringsudbytte til underkontoniveau. Læringsudbytter, der er oprettet på fagniveau, vises på fagniveau og ikke i læringsudbytterapporter på konto- eller underkontoniveau.