Hvordan indstiller jeg tilladelser til en rolle på kontoniveau?

Når du har oprettet en rolle på kontoniveau, kan du gennemgå de standardtilladelser, der er fastsat af hver rolle på kontoniveau. Tilladelser giver eller nægter adgang til specifikke funktioner inden for en konto og et fag og anvendes for enhver bruger, der får en specifik rolle på kontoniveau. Lær, hvordan du tilføjer en administrativ bruger til en konto.

Afhængigt af rollen kan du tilsidesætte standardindstillingerne for at oprette brugerdefinerede tilladelser.

For at lære mere om kontotilladelser henvises der til ressourcedokumentet Kontotilladelser.

Bemærkninger: 

  • Nogle tilladelser er muligvis ikke tilgængelige for underkonti. Hvis du vil vide mere om underkonto-tilladelser og -begrænsninger, henvises der til ressourcedokumentet Sammenligning af konto og underkonto.
  • Når du ændrer en tilladelse, kan det nogle gange tage 30 minutter eller mere, før denne tilladelse træder i kraft. Hvis de forventede ændringer ikke vises med det samme, skal du prøve igen efter et stykke tid.
  • Underordnede konsortiumkonti arver roller og tilladelser fra den overordnede konto. Underkonti kan redigere alle ulåste roller og tilladelser.  

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn tilladelser

Klik på linket for Tilladelser

I Kontonavigation skal du klikke på linket Tilladelser (Permissions).

Åbn kontoroller

Åbn kontoroller

Klik på fanen Kontoroller (Account Roles).

Administrer tilladelser

Hvis du vil tilsidesætte tilladelser, skal du finde og klikke på navnet på brugerrollen [1]. Klik på ikonet ved siden af navnet på en tilladelse [2]. I tilladelsesmenuen er den eksisterende tilladelse angivet med et flueben [3].

Vælg den nye tilladelsesstatus ved at klikke på en af tilladelsesindstillingerne: Aktiver eller deaktiver. Når du har aktiveret eller deaktiveret tilladelsen, kan du vælge at låse tilladelsesstatussen. Klik på indstillingen Lås for at låse tilladelsesstatussen [4]. Låste indstillinger forhindrer, at indstillingen ændres af underkontoadministratorer i en lavere konto. Den nye tilladelsesstatus gemmes automatisk.

Bemærk: Hvis et tilladelsesikon vises som gennemsigtigt, så kan du ikke ændre tilladelsen [5].

Vis grupperede tilladelser

Nogle tilladelser kan grupperes sammen for at give mulighed for større granularitet og kontrol over tilladelser.

Grupperede tilladelser viser de grupperede tilladelser under det gruppens tilladelsesnavn [1].

Klik på udvidelsesikonet [2] for at udvide grupperede tilladelser.

Administrer grupperede tilladelser

Du kan administrere hver granulær tilladelse i gruppen med de tilsvarende afkrydsningsfelter. Klik på afkrydsningsfeltet [1] for at aktivere eller deaktivere en granulær tilladelse. Et afkrydsningsfelt med kryds i viser, at tilladelsen er aktiveret [2]. Et felt uden kryds angiver, at tilladelsen er deaktiveret [3].

Hvis alle tilladelser er aktiveret for en brugerrolle, viser tilladelsesgruppen et fluebensikon [4].

Hvis nogle tilladelser er aktiveret, og nogle er deaktiverede for en brugerrolle, viser tilladelsesgruppen et halvfyldt ikon [5].

Hvis alle tilladelser er deaktiverede for en brugerrolle, viser tilladelsesgruppen et X-ikon [6].

Se brugerrolletilladelser

For at se tilladelser for en enkelt brugerrolle skal du klikke på rollenavnet [1].

I sidepanelet kan du se rollenavnet [2], klokkeslæt eller dato for, hvornår tilladelserne til brugerrollen sidst blev ændret [3] og brugerens tildelte og ikke-tildelte tilladelser [4].

Administrer brugerrolletilladelser

Administrer brugerrolletilladelser

For at administrere brugertilladelser fra sidepanelet skal du klikke på ikonet ud for navnet på en tilladelse [1]. I tilladelsesmenuen [2] er den eksisterende tilladelse angivet med et flueben.

Vælg den nye tilladelsesstatus ved at klikke på en af tilladelsesindstillingerne: Aktiver eller deaktiver. Når du har aktiveret eller deaktiveret tilladelsen, kan du vælge at låse tilladelsesstatussen. Klik på indstillingen Lås for at låse tilladelsesstatussen [3]. Låste indstillinger forhindrer, at indstillingen ændres af underkontoadministratorer i en lavere konto. Den nye tilladelsesstatus gemmes automatisk.

Bemærk: Hvis et tilladelsesikon vises som gennemsigtigt, så kan du ikke ændre tilladelsen [4].

Rediger brugerrolle

Rediger brugerrolle

For at redigere navnet på brugerrollen skal du klikke på ikonet Rediger [1]. Rediger navnet på brugerrollen [2], og klik derefter på pilen Tilbage [3].

Slet brugerrolle

Rediger brugerrolle

For at slette en brugerrolle skal du klikke på ikonet Slet [1]. Gennemgå advarslen om brugerroller - alle brugere med den rolle, du sletter, beholder de nuværende tilladelser, men ingen nye brugere kan oprettes med brugerrollen.

Sletning af en brugerrolle kan ikke fortrydes.

For at bekræfte sletningen af brugerrollen skal du klikke på knappen Ok.