Hvordan justerer jeg et læringsudbytte med en rubrik i en konto?

Du kan justere ethvert læringsudbytte i din konto i forhold til en rubrik. Rubrikkerne bruges til at hjælpe de studerende med at forstå forventningerne til en opgave, og hvordan deres afleveringer bliver bedømt. Læringsudbytter kan justeres i forhold til en rubrik for yderligere bedømmelse og målbar ydeevne.

For at justere et læringsudbytte skal læringsudbyttet allerede eksistere for din konto. Lær, hvordan du kan oprette læringsudbytter for en konto.

Bemærk:

  • Læringsudbytter kan tilføjes til rubrikker, men rubrikker kan ikke tilføjes til læringsudbytter.
  • Rubrikkerne kan ikke redigeres, når de er blevet tilføjet til mere end én opgave i et fag.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn rubrikker

Åbn rubrikker

I Kontonavigation skal du klikke på linket Rubrikker (Rubrics).

Åbn rubrik

Åbn rubrik

Klik på navnet på en rubrik.

Opret rubrik

Opret rubrik

For at oprette en ny rubrik, skal du klikke på knappen Tilføj Rubrik (Add Rubric).

Rediger rubrik

Klik på knappen Rediger Rubrik (Edit Rubric).

Find læringsudbytte

Find læringsudbytte

Klik på knappen Find læringsudbytte (Find Outcome).

Importer læringsudbytte

Find og vælg det læringsudbytte, du vil justere [1]. Hvis du vil bruge kriteriet til resultatet, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Brug dette kriterie til resultat (Use this criterion for scoring) [2]. Klik på knappen Importer (Import) [3].

Bemærk: Tilgængelige læringsudbytter kan variere efter institution.

Bekræft import

Bekræft import

Klik på OK-knappen.

Opdater rubrik

Se det justerede læringsudbytte [1]. Klik på knappen Opdater rubrik [2].