Hvordan finder jeg et eksisterende læringsudbytte at tilføje til en konto?

Alle resultater, der tilføjes på konto- eller underkontoniveau, vil være tilgængelige for fag inden for kontoen. Du kan finde og importere Kontostandarder, som er læringsudbytter, der er oprettet af dig eller andre brugere med administratortilladelser for hele institutionen. Du kan også finde standarder for stat og Common Core.

Du kan importere et individuelt læringsudbytte eller importere en hel læringsudbyttegruppe.

Denne artikel viser, hvordan du finder et eksisterende læringsudbytte i den klassiske sidevisning for læringsudbytter. Hvis siden Læringsudbytter i din konto vises anderledes end billederne i denne artikel, kan du lære, hvordan du finder et eksisterende læringsudbytte i en konto, der har aktiveret den forb....

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn læringsudbytter

Åbn læringsudbytter

I konto- eller underkonto-navigation skal du klikke på linket Læringsudbytter (Outcomes).

Find læringsudbytte

Find læringsudbytte

Klik på knappen Find. Du vil finde eksisterende resultater fra konto-, stats- eller Common Core-standarder.

Importer læringsudbytte

Vælg navnet på en læringsudbyttegruppe for at se tilgængelige læringsudbytter [1]. Du kan også se læringsudbyttegrupper inden for andre læringsudbyttegrupper.

Når du har fundet et læringsudbytte, skal du klikke på navnet på det læringsudbytte, du vil importere [2]. Klik på knappen Importer (Import) [3].

Bemærk: Du kan også importere en hel læringsudbyttegruppe.

Se læringsudbytte

Se de importerede læringsudbytter.

Læringsudbytter og læringsudbyttegrupper importeres til hovedlæringsudbytteniveauet; lær at flytte læringsudbytter eller læringsudbyttegrupper.