Hvordan formaterer jeg CSV-tekstfiler for upload af SIS-data til en Canvas-konto?

Canvas giver dig mulighed for at importere CSV-filer for manuelt at oprette flere brugere, konti, semestre, fag, sektioner, tilmeldinger og logins via Admin-grænsefladen.

Canvas tillader dig manuelt at oprette flere brugere, konti, terminer, kurser, sektioner og tilmeldelser på samme tid igennem Admin-interface. Hver CSV-fil er symbiotisk med en anden og fortæller Canvas, hvordan man styrer al information for kontoen. Se SIS-forholdsdiagrammet.

Eksempelfiler

Hvert trin i denne lektion giver detaljer om CSV-filerne og beskrivelser af hvert påkrævet og valgfrit felt. Hvert trin indeholder også et link til at downloade en eksempel-CSV-fil. Eksempelfiler indeholder alle obligatoriske felter og kan også indeholde valgfrie felter. Derudover kan du downloade en zippet pakke med alle eksempelfiler. Hvis CSV-links ikke downloades, kan du prøve at åbne linket i en ny fane.

Du bør øve importering af data i dit Canvas-testmiljø, før import af indhold til dit produktionsmiljø.

CSV-filformat

For at kunne uploade flere data på samme tid til Canvas, skal du oprette en eller flere CSV-tekstfiler. CSV-filer kan genereres af mange programmer. Studerendes informationssystemer (SIS) har ofte en metode til at generere rapporter i CSV-format, som kan redigeres for at passe til det format, som Canvas kræver. Hvis du ikke ved, hvordan du gemmer en fil i et CSV-format, tjek venligst dokumentationen for det program du benytter til at oprette din CSV-fil (f.eks. Excel).

Når der benyttes et Instructure format for importering af filer, kan du importere en individuel CSV-tekst fil, eller du kan komprimere flere filer til en enkelt ZIP-fil for gruppe import af data. Hvis du manuelt uploader individuelle filer, skal filerne være uploaded i den rækkefølge, der er vist i denne lektion.

CSV Field formattering

Den første række af din CSV-fil (header) skal indeholde det fuldstændige feltnavn for hver fil. Rækkefølgen af kolonnerne betyder ikke noget, men at have rækkerne ordnet korrekt er altafgørende for filer som konti.csv (accounts.csv).

Selvklæbende felter (Sticky Fields)

Som standard overskrives visse ændringer, der foretages i brugergrænsefladen, ikke ved fremtidig SIS-import, og de angives som at være selvklæbende. Alle selvklæbende felter er identificeret i dette dokument. Du kan tilsidesætte disse felter ved at indstille override_sis_stickiness i API'en eller markere afkrydsningsfeltet Tilsidesæt UI-ændringer (Override UI Changes) i feltet SIS-import-side (SIS Import page).

API-dokumentation

CSV-filer indeholder kun et bestemt sæt felter. Canvas indeholder yderligere værdier, der er tilgængelige gennem hver enkelt API. Efter at have kørt CSV-filerne for din institution, er standard praksis for et flertal af institutioner at uploade alle SIS CSV-filer og derefter bruge Canvas API til at opdatere konto- og fagattributter. For mere information, se Canvas API-dokumentation for brugere, konti, vilkår, fag, sektioner, tilmeldinger og grupper. SIS-import kan også administreres ved hjælp af SIS-import API.

brugere.csv brugere.csv

Brugere er de personer, der har brugerkonti i en institution. Users.csv tilføjer personer til systemet som generiske brugere. Enrollments.csv tildeler disse brugere en rolle (lærer, studerende osv.). Når en brugerkonto bliver slettet, slettes alle deres tilmeldinger også, og de vil ikke kunne logge ind på deres Canvas-konto. Hvis du stadig vil have, at brugeren har mulighed for at logge ind, men ikke at kunne deltage, eller hvis du kun vil slette dem fra et bestemt fag, skal du indstille deres brugerkonto som aktiv og ændre deres tilmelding (i enrollments.csv) til henholdsvis komplet eller slettet.

Download en users.csv eksempelfil med 10 Canvas brugerkonti.

Påkrævet felt* | Fastgjort felt^

 • user_id*: Dette er en unik værdi, som er benyttet til at identificere enhver person med en konto hos Canvas. Denne værdi må ikke ændres for brugeren, og den skal være unik for alle brugere. I brugerinterfacet er dette kaldet SIS ID og kan bestå af enhver kombination af karakterer. Du kan finde dette SIS ID ved at besøge hver brugerkonto og se deres Login Information.
 • integration_id: Dette er en sekundær, unik identifikator, der er nyttig til mere komplekse SIS-integrationer. Denne identifikation må ikke ændres for brugeren og skal være unik globalt.
 • login_id*^Dette er brugernavnet, der benyttes til at logge ind hos Canvas. Hvis du har en autoriseringsservice konfigureret (såsom LDAP), vil dette typisk matche deres brugernavn i fjernsystemet. Login_id kan indeholde bogstaver, tal eller de følgende symboler:  - _ = + . @
 • adgangskode:  Hvis kontoen er konfigureret til at benytte LDAP eller en SSO-protokol, er dette ikke nødvendigt. Ellers er dette adgangskoden for ovenstående 'login_id'. Denne adgangskode skal have mindst 8 karakterer.
 • ssha_password: I stedet for en almindelig tekstadgangskode kan du anvende et forhash'et kodeord ved hjælp af SSHA-adgangskodegenerering i dette felt. Selvom det er bedre end at sende en almindelig tekstadgangskode, skal du stadig opfordre brugerne til at ændre deres adgangskode, når de logger ind første gang. Lær at generere SSHA-adgangskoder.
 • authentication_provider_id: Dette er den autentifikationsudbyder, som login er tilknyttet. Logins tilknyttet en bestemt udbyder kan kun bruges sammen med den pågældende udbyder. Legacy-udbydere (LDAP, CAS, SAML) vil søge efter logins forbundet med dem eller uassocierede logins. Nye udbydere vil kun søge efter logins, der er udtrykkeligt forbundet med dem. Dette kan være leverandørens integer-ID, eller typen af ​​udbyder (i så fald finder den den første matchende udbyder).  
 • first_name^:  Dette er det givne (fornavn) navn for brugeren. Hvis til stede, bruges det til at konstruere hele navnet (full_name) og/eller det sorterbare navn (sortable_name).
 • last_name^:  Dette er efternavnet for brugeren. Hvis til stede, bruges det til at konstruere hele navnet (full_name) og/eller det sorterbare navn (sortable_name).
 • full_name^: Dette er både brugerens for- og efternavn. Udelad for- og efternavn, hvis det er angivet.
 • sortable_name^: Dette er sorteringsnavnet i Canvas, som normalt er udledt af brugerens navn, men det kan tilpasses.
 • short_name^: Dette er brugerens skærmnavn, som normalt er udledt af brugerens navn, men det kan tilpasses.
 • email:  Dette er den institutions-tildelte e-mailadresse og vil også være markeret som standard e-mailadresse for denne brugerkonto. Denne e-mailadresse skal gives, endda selvom det er den samme som brugerens login_id.
 • pronomener: Hvis personlige pronomener er aktiveret, er dette de personlige pronomener, der vises efter en brugers navn i Canvas. Feltet for pronomen accepterer alle pronomener, selvom de ikke blev oprettet på siden med kontoindstillinger.
 • declared_user_type: Denne erklærede brugertype kan være enten administrativ, observatør, personale, studerende, studerende_andet eller lærer. Kan forbigå "" for at fjerne den erklærede brugertype fra brugeren.
 • canvas_password_notification: Dette er som standard falsk. Når sandt, får brugeren besked om opsætning af adgangskode, hvis authentication_provider_id er Canvas. Hvis din institution ikke har en Canvas SIS-integration, er dette felt påkrævet for at underrette nye brugere om deres oprettede konti.
 • home_account: Indstilling af home_account som sand vil oprette en ny bruger i målkontoen for SIS-importen og flette en anden eksisterende bruger fra en anden konto i konsortiet med et matchende integration_id. Bliver ignoreret, medmindre målkontoen er knyttet til et automatisk flette-konsortium.
 • status*^:  Dette er, hvor du kan tilføje eller fjerne en bruger fra Canvas. Marker som Aktiv for at tilføje en bruger, Suspenderet for at suspendere en bruger eller Slettet for at fjerne en eksisterende bruger.

E-mailadresse-konflikter

Canvas identificerer brugere via e-mailadresse. Når studerende tilføjes til et fag, forsøger Canvas at afstemme eventuelle e-mailadressekonflikter, når brugeren logger på faget.

Normalt er e-mailadresser unikke for hver elev. Nogle gange kan flere studerende dele en enkelt e-mailadresse. Når du tilføjer studerende til fag via SIS-import, opdager Canvas, når en e-mailadresse er tildelt til mere end en studerende.

 • Hvis et nyt SIS-id er knyttet til en e-mailadresse, der allerede er tildelt et eksisterende SIS-id, så sender Canvas en e-mail til e-mailadressen.
 • Når brugere tilføjes til en konto via SIS-import, modtager de ikke en e-mailmeddelelse, medmindre systemet registrerer en duplikeret bruger. Men hvis en bruger tilføjes eller tilmeldes manuelt, modtager de en e-mail, der meddeler dem om, at de er blevet tilføjet eller indskrevet i et nyt fag. Den studerende, der deler en e-mailadresse, modtager en meddelelse om, at e-mailadressen allerede er i brug, og bedes om at oprette en ny konto i Canvas. Denne proces kan også gælde, når du tilføjer en bruger til en fagtilmelding.

accounts.csv (konti.csv)

En konto er en organisatorisk enhed i Canvas (fx. den overordnede konto for en institution). Hver konto kan indeholde et hieraki af under-konti, så som oprettelse af konti for individuelle kollegaer indenfor en institution, eller for individuelle skoler indenfor et distrikt. Under-konti kan også indeholde flere under-konti, såsom når et gymnasium inddeles i afdelinger eller programmer, eller en skole inddeles i klasser eller emner.

Download en accounts.csv eksempelfil med følgende underkonti:

 • 3 underkonti i din hoved- / rodkonto. (Kunst og humaniora, Business, matematik og naturvidenskab)
 • 4 underkonti i din Business-underkonto. (Regnskab, datalogi, økonomi og markedsføring)
 • 3 underkonti i din matematik og naturvidenskab-underkonto. (Biologi, fysik og statistik)
 • 1 underkonto inden for kunst og humaniora. (Billedkunst)
 • 2 underkonti i din billedkunst-underkonto. (Fotografi og digitale medier)

Påkrævet felt* | Fastgjort felt^

 • account_id*:  Dette er en unik identifikation, som er benyttet til at oprette en under-konto. Kursus.csv filen (courses.csv) vil tillade dig at tildele kurser til et specifikt konto-id. Denne unikke identifikation må ikke ændres for kontoen, og den skal være unik globalt over alle konti. I Canvas UI er dette kaldet SIS ID og kan ændres ved at besøge Indstillinger (Settings) for hver respektive under-konto.
 • parent_account_id*^: Denne identifikation indikerer, at en under-konto skal være indlejret under denne forældrekonto. Hvis dette felt er tomt, vil under-kontoen blive indlejret under din rodkonto eller hovedkonto. Bemærk at selvom alle værdier er tomme, skal kolonnen inkluderes for at differentiere filen fra en gruppe import.
 • name*^:  Dette er navnet for under-kontoen.
 • status*: Dette er, hvordan du kan oprette eller fjerne en under-konto. Marker som "aktiv" for at tilføje en under-konto eller "slettet" for at fjerne en eksisterende under-konto.
 • integration_id: Dette er en sekundær, unik identifikator, der er nyttig til mere komplekse SIS-integrationer. Denne identifikator må ikke ændres for kontoen og skal være unik globalt.

terms.csv

Et semester giver standard start- og slutdatoer til ethvert fag, der er tildelt det pågældende semester. Semester-datoer for fag kan håndteres manuelt på fagniveau uden en importfil. Vedhæftning af et term_id til mange forskellige fag sikrer, at alle fag i det pågældende semester starter/slutter samtidigt. Uploadede semesterdatoer vil også hjælpe dig med at sortere og organisere fag, når du ser data og rapporter i Admin-grænsefladen.

Download en terms.csv-eksempelfil med 10 semestre.

Påkrævet felt* | Selvklæbende felt^

 • term_id*:  Dette er en unik identifikation for termin. Kursus.csv (courses.csv) vil tillade dig at referere til denne term_id, så dine kurser ved, hvornår de starter og slutter. Denne identifikation må ikke ændres for terminen og skal være globalt unik over alle terminer. I brugerinterfacet kaldes dette SIS ID.
 • navn*^:  Dette er navnet på din termin. Opfind en god navngivningssædvane, der vil hjælpe dig med nemt at referere til dine terminer.  Der er mange adminværktøjer, der tillader dig at søge eller spørge efter data i henhold til terminnavn.
 • status*:  Dette er, hvordan du kan oprette eller fjerne en termin. Marker som aktiv for at tilføje en termin eller slettet for at fjerne en eksisterende termin.
 • start_date^:  Dette er startdatoen for terminen. Formatet skal være efter ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T kan erstattes med et mellemrum, som vist i skærmbilledeeksemplet). For eksempel skrives d. 26. august 2013 kl. 17:00 EST sådan: 2013-08-26T17:00-5:00
 • end_date^:  Dette er slutdatoen for terminen. Formatet skal være efter ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T kan erstattes med et mellemrum, som vist i skærmbilledeeksemplet). Som standard lukkes brugeradgang ved midnat på din pågældende slutdato, hvilket betyder, at den forrige dag er den sidste fulde dag, hvor brugere har adgang til terminen. Bedste fremgangsmåde er at indstille din slutdato til efter terminen slutter.
 • integration_id: Dette er en sekundær, unik identifikator, der er nyttig til mere komplekse SIS-integrationer. Denne identifikator må ikke ændres for semestret og skal være unik globalt.
 • date_override_enrollment_type: Dette giver dig mulighed for at indstille eller fjerne start- og slutdatoer for en bestemt tilmeldingstype inden for et eksisterende semester. Når det er angivet, ignoreres alle kolonner undtagen term_id, status, start_date og end_date for rækken. Hvis status er indstillet til aktiv, gælder semesterdatoer kun for tilmeldinger af den givne type. Hvis status er sat til slettet, vil de aktuelt indstillede datoer blive fjernet for den angivne tilmeldingstype. Tilmeldingstype kan indstilles til StudentEnrollment, TeacherEnrollment, TaEnrollment eller DesignerEnrollment.

courses.csv (kursus.csv)

Et kursus er en organiseret repræsentation of et specifikt emne. Nogle gange kan et kursus indeholde en serie af kurser. Kurser er placeret indenfor terminer for at oprette standard start og slut datoer. Ikke desto mindre, hvis et kursus indeholder specifikke kursus datoer, vil disse datoer tilsidesætte studerendes adgangsdatoer i terminen, identificeret ved term_id (hvis inkluderet). Værdien af at vedhæfte et term_id er, at du vil være i stand til at sortere og organisere kurser, når du ser data og rapporter i Admin interface. Et term_id kan nemt vedhæftes til mange forskellige kurser, der begynder/slutter på samme tid. Hvis du ikke forbinder et kursus til en termin, vil kurset blive forbundet til Standard Termin (Default Term).

Hvis din institution har aktiveret Blueprint-fag, kan du bruge en courses.csv til at tilføje tilknyttede fag til et blueprint-fag. Vær opmærksom på, at blueprint-faget skal oprettes og aktiveres som et blueprint-fag, inden der kan tilføjes tilknyttede fag.

Download en courses.csv eksempelfil med 10 fag, de er placeret indenfor deres respektive under-konti i en specifik termin.

Påkrævet felt* | Selvklæbende felt^

 • course_id*:  Dette er en unik identifikation, som er benyttet til at differentiere kurser i Canvas. Denne identifikation må ikke ændres for faget og skal være unikt for alle fag. I brugerinterfacet kaldes dette SIS ID.
 • short_name*^:  Dette er et kort navn for kurset. I Canvas UI kaldes dette også fagkoden (Course Code) eller referencekoden (Reference Code).
 • long_name*^:  Dette er det lange (fulde) navn for kurset. (Dette kan være det samme som det korte navn, men hvis begge er tilgængelige, vil det give en bedre brugeroplevelse at angive begge.)
 • account_id^:  Dette er en unik SIS-ID-kontoidentifikation (fra konto.csv (accounts.csv)), som fortæller faget under hvilken underkonto, det vil være placeret. Hvis et account_id ikke er angivet for et nyt fag, vedhæftes faget til din hoved- / rodkonto. SIS-ID'et kan findes i underkontoens indstillinger.
 • term_id^:  Dette er en unik identifikation (fra terms.csv), som fortæller kurset, hvornår det skal starte og slutte. Hvis der er tilknyttet et term_id med kurset, behøver du ikke at indtaste en start_dato eller slut_dato (start_date or end_date).
 • status*^:  Dette er, hvordan du kan oprette, fjerne, afslutte eller offentliggøre et fag. Marker som aktiv for at tilføje et fag, slettet for at fjerne et eksisterende fag, afsluttet for at afslutte et eksisterende fag, eller offentliggjort for at offentliggøre et eksisterende fag.
 • integration_id: Dette er en sekundær, unik identifikator, der er nyttig til mere komplekse SIS-integrationer. Denne identifikator må ikke ændres for faget og skal være unik globalt.
 • start_date^:  Dette er den dato, kurset begynder. Formatet skal være efter ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T kan erstattes med et mellemrum)
 • end_date^:  Dette er den dato, kurset slutter. Formatet skal være efter ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T kan erstattes af et mellemrum). Som standard lukkes brugeradgang ved midnat på din pågældende slutdato, hvilket betyder, at den forrige dag er den sidste fulde dag, hvor brugere har adgang til terminen. Bedste fremgangsmåde er at indstille din slutdato til efter kurset slutter.
 • course_format: Dette er formattet for kurset. Formattet kan være online, on_campus eller "blended".
 • blueprint_course_id: Dette er blueprint-fagets fag-ID, til hvilket du vil tilføje et tilknyttet fag. For at fjerne linket Blueprint-fag kan du bruge 'separer' (dissociate) i stedet for ID'et. I brugergrænsefladen er dette blueprint-fagets SIS-ID.
 • homeroom_course: Dette bruges til at udpege klasseværelse-fag til Canvas for folkeskole-konti. Kræver, at Canvas for folkeskolen-indstillingen er aktiveret.

sektion.csv sektion.csv

En sektion inddeler studerende indenfor et kursus. Flere sektioner kan også blive kryds-listet ind i et kursus, specielt hvis alle studerendes sektioner lærer fra det samme kursus materiale. Flere sektioner kan placeres i det samme kursus, men en sektion kan ikke indeholde flere sektioner. Sektioner nedarver kursusdatoer bestemt af terminen. Ikke desto mindre hvis en sektion indhodler specifikke datoer, vil disse datoer tilsidesætte studerendes adgangsdatoer for kurset og termin start- og/eller slutdatoer.

Hvis du forsøger at slette et fag, og brugerne er forbundet med sektioner, skal du medtage section_id-parameteren i CSV-importen samt sektionens SIS-ID'er.

Download en sections.csv eksempelfil med følgende sektioner:

 • 4 sektioner i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab
 • 4 sektioner i faget ACCT310 - Ledelsesregnskab
 • 2 sektioner i faget BIO101 - Introduktion til biologi

Denne fil antager, at du har flere sektioner inden for et kursus. Mange institutioner importerer kursussektioner som separate kurser. Dette kan gøres ved (1) at oprette et Canvas-kursus for hver sektion i din kursus.csv (courses.csv), derefter (2) oprette en enkelt sektion i hver af disse kurser. Du kan essentielt bruge de samme data for kurset og sektionen inklusiv SIS ID, som vil være det samme for både course_id og section_id.

Påkrævet felt* | Selvklæbende felt^

 • section_id*:  Dette er en unik indentifikation, som er benyttet til at oprette sektioner inden for et kursus. Denne identifikation må ikke ændres for sektionen og skal være unik globalt. I brugerinterfacet kaldes dette SIS ID.
 • course_id*^:  Dette er en unik identifikator for faget, hvor sektionen vil blive tilføjet eller slettet (tilføjet i courses.csv).
 • navn*^:  Dette er navnet på sektionen. Sektioner er ordnet alfabetisk efter navn.
 • status*:  Dette er, hvordan du kan oprette en sektion i et kursus. Marker som aktiv for at oprette en sektion eller slettet for at fjerne en eksisterende sektion.
 • integration_id: Dette er en sekundær, unik identifikator, der er nyttig til mere komplekse SIS-integrationer. Denne identifikation må ikke ændres for sektionen og skal være unik globalt.
 • start_date^:  Dette er datoen, hvor sektionen begynder. Formatet skal være efter ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T kan erstattes af et mellemrum).
 • end_date^:  Dette er datoen, hvor sektionen slutter. Formatet skal være efter ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T kan erstattes af et mellemrum). Som standard lukkes brugeradgang ved midnat på din pågældende slutdato, hvilket betyder, at den forrige dag er den sidste fulde dag, hvor brugere har adgang til terminen. Bedste fremgangsmåde er at indstille din slutdato til efter sektionen slutter.

tilmeldelser.csv tilmeldelser.csv

En tilmeldelse er en bruger, der er blevet tilmeldt i et kursus under en specifik rolle. En tilmeldelse.csv (enrollments.csv) tillader dig at tildele roller til brugere og placere dem i de rette kurser. Når tilmeldelsesstatus af enhver bruger er markeret som afsluttet, vil de blive begrænset til kun-læsning adgang for kurset.

Bemærk: SIS-tilmeldings-CSV-filer, der inkluderer start_date- og end_date-værdier, tilsidesætter semesterdatoer, fagdatoer og sektionsdatoer.

Download en enrollments.csv eksempelfil med følgende tilmeldinger:

 • 1 bruger som lærer i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab
 • 1 bruger som undervisningsassistent i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab
 • 1 bruger som designer i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab
 • 3 brugere som studerende i sektion 1 i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab
 • 3 brugere som studerende i sektion 2 i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab
 • 1 bruger som observer af en studerende i sektion 1 i faget ACCT300 - Omkostningsregnskab

Påkrævet felt* | Selvklæbende felt^

 • course_id*:  (Nødvendig hvis section_id mangler) Dette er en unik identifikator for faget, hvor brugeren tilmeldes (tilføjet i courses.csv). Hvis tilmeldelse af studerende sker til kurset i stedet for til en specifik sektion, skal du angive course_id i dette felt. Ellers efterlades dette felt tomt.
 • root_account: Dette er kontoens domæne, ved søgning efter brugeren.
 • start_date^: Dette er tilmeldingens startdato. For at start_date kan træde i kraft skal slutdatoen også udfyldes. Formatet skal være efter ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTT:MM:SSZ.
 • end_date^: Dette er tilmeldingens slutdato. For at end_date kan træde i kraft skal startdatoen også udfyldes. Formatet skal være efter ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTT:MM:SSZ.
 • user_id*:  Dette er en unik identifikation af brugeren, der tilmeldes de designerede kurser. Hvis user_integration_id er til stede, ignoreres dette felt.
 • user_integration_id*: (Påkrævet, hvis user_id mangler) Dette er den sekundære unikke identifikator for brugeren (tilføjet i users.csv som integration_id).
 • role*:  Dette er en rolle, som en bruger vil blive tildelt for et designeret kursus. Du tilmelder en bruger til at udfylde en af de følgende roller: lærer, designer, ta, studerende, observatør eller en specielt tilpasset rolle, som du definerer.  Hver rolle har en tilladelse, som Admins kan tilpasse ved hoved-/rodkonto eller under-kontoniveau.
 • role_id*: (Påkrævet, hvis rolle mangler) Dette er en unik identifikation for rollen, i hvilken brugeren bliver tilføjet som del af en tilmelding.
 • section_id*:  (Påkrævet, hvis course_id mangler) Dette er en unik identifikator for sektionen, i hvilken brugeren tilmeldes (tilføjet i courses.csv). Hvis du tilmelder studerende i en specifik sektion af kurset, skal du angive section_id af sektionen her. Ellers efterlades dette felt tomt. Hvis section_id er specificeret, vil standard ektionen for kurset blive anvendt. Hvis en standardsektion ikke eksisterer, vil der automatisk blive oprettet en uden et SIS ID.
 • status*: Dette er, hvordan du tilmelder, fuldfører, deaktiverer (gør inaktiv) eller fjerner en tilmelding fra et kursus. Marker som aktiv for at tilmelde en bruger til et kursus, afsluttet for at fuldføre en brugers tilmelding til et kursus, inaktiv for at deaktivere en bruger i kurset og slettet for at fjerne en bruger fra et kursus. Når status er 'inaktiv' vil en sutderende blive listet i kurset for instruktører, men vil ikke være i stand til at deltage i kurset før tilmeldingen er aktiveret.  
 • associated_user_id:  (kun Observatør rolle)  Dette er en unik identifikation af brugeren, hvis information (inklusiv karakterer) en observatør vil være i stand til at se. Observatøren kan blive tilmeldt det samme kursus/sektion som brugeren, du ønsker de skal observere. Dette felt kan blive ignoreret for enhver anden rolle end Observatør.
 • limit_section_privileges: Sådan angiver du, at tilmeldingen tillader brugeren kun at kunne se og interagere med brugere, der er tilmeldt i sektionen angivet af course_section_id. Dette felt er som standard falsk. At begrænse de studerende til at interagere efter sektion påvirker kun Samarbejde, Chat, Brugere og Konversationer. Ved tilmelding af instruktører og undervisningsassistenter giver sektionsbegrænsninger disse brugere mulighed for at bedømme studerende i deres samme sektioner. Diskussionsemner og Sider er ikke påvirket af sektionsbegrænsninger og kan ses af enhver studerende. Disse funktionsområder kan begrænses ved at skabe indhold i faggrupper.
 • underret: Sådan vælger du at sende en meddelelse til den/de tilmeldte brugere, når de er tilmeldt et fag.

group_categories.csv

Gruppekategorier giver dig mulighed for at organisere grupper i Canvas. En group_categories.csv giver dig mulighed for at oprette gruppekategorier på konto- eller fagniveau. I brugergrænsefladen kaldes gruppekategorier gruppesæt.

Download en group_categories.csv eksempelfil med følgende gruppekategorier:

 • Admin-grupper
 • Designer-grupper
 • Historie projektgrupper

Påkrævet felt* | Selvklæbende felt^

 • group_category_id: Dette er den identifikator, der bruges til at referere til gruppen. Identifikatoren må ikke ændres for gruppekategorien og skal være unik globalt.
 • account_id: Dette er den identifikator, der forbinder gruppekategorien til en konto (tilføjet i accounts.csv). Hvis der ikke specificeres nogen konto eller noget fag, vil den blive forbundet til din rodkonto.
 • course_id: Dette er den identifikator, der forbinder gruppekategorien til et fag (tilføjet i courses.csv). Hvis der ikke specificeres nogen konto eller noget fag, vil den blive forbundet til din rodkonto.
 • category_name*^: Dette er navnet på gruppekategorien.
 • status*: Dette er status for gruppekategorien. Marker som aktiv for at oprette gruppekategorien eller slettet for at fjerne gruppekategorien.

groups.csv

En gruppe kan bruges til at give de studerende, instruktører, admins eller andre brugere samarbejdsmuligheder. En groups.csv giver dig mulighed for at oprette grupper på fagniveau og på kontoniveau. Grupper uploadet via SIS kan kun opdateres eller slettes via SIS.

Download en groups.csv eksempelfil med følgende grupper:

 • Administratorer
 • Matematiklærere
 • Designere

Påkrævet felt* | Selvklæbende felt^

 • group_id*: Dette er den unikke identifikator, der bruges til at referere til din gruppe. Den må ikke ændres for gruppen og skal være unik globalt.
 • group_category_id: Dette er gruppekategoriens identifikator (tilføjet i group_categories.csv), hvori du tilføjer en gruppe. Hvis der ikke er angivet nogen gruppekategori, placeres gruppen i standardgruppekategorien for den definerede konto eller fag. Hvis der ikke er angivet nogen konto eller noget fag, placeres gruppen i standardgruppekategorien for rodkontoen.
 • account_id: Dette er den identifikator, der forbinder gruppen til en konto (tilføjet i accounts.csv). Hvis der ikke specificeres et, vil det blive forbundet til din rodkonto.
 • course_id: Dette er den identifikator, der forbinder gruppen til et fag (tilføjet i courses.csv). Hvis der ikke specificeres nogen konto eller noget fag, vil den blive forbundet til din rodkonto.
 • navn*^: Dette er navnet på gruppen.
 • status*: Dette er gruppens status. Marker som ledig for at indstille gruppen åben for medlemskab eller slettet for at slette gruppen.

groups_membership.csv

Medlemskab i en gruppe giver brugerne mulighed for at arbejde sammen om aktiviteter i Canvas. En groups_membership.csv giver dig mulighed for at tilføje eller fjerne personer til en gruppe, du har oprettet via groups.csv.

Download en groups_membership.csv eksempelfil med følgende gruppemedlemmer:

 • 1 accepteret bruger i gruppen Admins
 • 1 accepteret bruger i gruppen Matematiklærere (Math Teachers)
 • 1 slettet bruger i gruppen Matematiklærere (Math Teachers)

Nødvendigt felt*

 • group_id*: Dette er den unikke identifikator, der bruges til at referere til din gruppe (tilføjet i groups.csv).
 • user_id*: Dette er den unikke identifikator for den bruger, du vil tilføje til gruppen (tilføjet i groups.csv).
 • status*: Dette er status for brugerne i gruppen. Marker som accepteret for at tilføje en bruger til en gruppe eller slettet for at fjerne en bruger fra en gruppe.

xlists.csv

Tvær-listning giver dig mulighed for at flytte sektioner til et andet fag. En xlist.csv-fil giver dig mulighed for at tvær-liste sektioner i eksisterende fag og oprette et sektionshierarki.

Det forventes, at sektion-id'er allerede findes og allerede refererer til andre fag-id'er. Hvis der findes et sektion-id i denne fil, vil den blive flyttet fra det eksisterende fag-id til et nyt fag-id, sådan at hvis det nye fag fjernes eller tvær-listen fjernes, så går sektionen tilbage til sit tidligere fag-id . Hvis xlist_course_id ikke refererer til et eksisterende fag, bliver det oprettet. Ønsker du at give mere information om det tvær-listede fag, så kan du gøre det i courses.csv.

Download en xlists.csv eksempelfil med følgende fag og sektioner:

 • 4 aktive sektioner fra faget ACCT300 - Omkostningsregnskab er tvær-listet i ACCT310 - Ledelsesregnskab

Nødvendigt felt*

 • xlist_course_id*: Dette er identifikatoren for det nye fag (tilføjet i courses.csv).
 • section_id*: Dette er identifikatoren for sektionen (tilføjet i sections.csv).
 • status*: Dette er sektionens status. Marker som aktiv for at gøre sektionen aktiv eller slettet for at fjerne sektionen.

user_observers.csv

Observer-rollen kan bruges til at tilmelde forældre og knytte dem til en studerende, så de kan se den studerendes karakterer og interaktioner med faget. En user_observers.csv giver dig mulighed for at tilmelde og linke en observer til hver af de udpegede studerendes tilmeldinger.

Download en user_observers.csv emsempelfil med følgende tilmeldinger:

 • 2 aktive tilmeldinger
 • 1 slettet observer

Nødvendigt felt*

 • observer_id*: Dette er observatørens unikke identifikator (tilføjet som user_id i users.csv).
 • student_id*: Dette er den studerendes unikke identifikator (tilføjet som user_id i users.csv).
 • status*: Dette er observatørens status. Marker som aktiv for at tilmelde observatøren for hver af de studerendes tilmeldinger eller slettet for at fjerne alle observatørens tilmeldinger.

logins.csv

Logins.csv giver dig mulighed for at oprette eller opdatere loginoplysninger for brugere. Login kan kun føjes til eksisterende brugere. Login kan fjernes ved brug af users.csv.

Download et eksempel på en logins.csv-fil med tre brugerlogins.

Påkrævet felt*  | Fastgjort felt^

 • user_id*: Dette er brugerens unikke id (refereret til i enrollments.csv). Denne værdi må ikke ændres for brugeren, og den skal være unik for alle brugere. Kaldet SIS-ID’et i Canvas-brugergrænsefladen.
 • integration_id: Dette er en sekundær, unik identifikator, der er nyttig til komplekse SIS-integrationer. Denne værdi må ikke ændres for brugeren, og den skal være unik for alle brugere. Dette felt skal være tomt, når brugerne flettes sammen med matchende integrations-id'er.
 • login_id*: Dette er det navn, som brugeren vil bruge til at logge på Canvas med. For konfigurerede autentifikationstjenester, som fx LDAP, vil dette være brugernavnet fra fjernsystemet.
 • adgangskode: Dette er den adgangskode, som brugeren vil bruge til at logge på Canvas med. Dette felt skal ikke udfyldes for konti, der er konfigureret til LDAP eller SSO.
 • ssha_password: Dette er en adgangskode, der er genereret med et forud-hash’et SSHA-generationsskema.
 • authentication_provider_id: Dette er den autentifikationsudbyder, som et login er tilknyttet.
 • existing_user_id^: Dette er brugerens SIS-ID, som det findes i users.csv.
 • existing_integration_id^: Dette er brugerens integrations-ID, som det findes i users.csv.
 • existing_canvas_user_id^: Dette er brugerens Canvas-ID.
 • root_account: Dette er brugerens domænekonto.
 • email: Dette er brugerens e-mailadresse.

Bemærkninger:

 • En af existing_user_id, existing_integration_id, eller existing_canvas_user_id er påkrævet for en vellykket import af logins.csv.
 • Feltet root_account er påkrævet, når man identificerer brugere på en tillidskonto (fx når der krydslistes brugere på tværs af konti i en tillidskonto).

admins.csv

Admins administrerer indstillinger for en hel konto eller underkonto. En admins.csv giver dig mulighed for at udpege brugere i Canvas som kontoadministratorer eller andre roller for brugerdefinerede konti eller underkonti.

Download en admins.csv eksempelfil med følgende admins:

 • 2 aktive kontoadministratorer
 • 1 slettet kontoadministrator
 • 2 aktive brugerdefinerede kontoroller

Nødvendigt felt*

 • user_id*: Dette er det unikke ID for den bruger, du vil udpege som administrator (tilføjet i courses.csv).
 • account_id*: Dette er den unikke identifikator for den konto, hvor du ønsker, at administratoren befinder sig (tilføjet i courses.csv). Hvis denne kolonne er tom, vil brugeren opholde sig i rodkontoen. Denne kolonne er altid påkrævet, selvom værdien er tom.  
 • role_id*: (påkræves, hvis rolle mangler) Dette er rollens ID, enten standard-ID eller et brugerdefineret ID defineret af kontoen.
 • role*: (Påkrævet, hvis role_id mangler) Dette er rollens navn, enten standard konto-adminrollen eller en brugerdefineret rolle defineret af kontoen. Hvis du tilføjer en kontoadmin, skal du formatere feltet, så der står 'AccountAdmin'. Hvis du tilføjer en brugerdefineret rolle, skal du formatere feltet nøjagtigt som det vises i Canvas-brugergrænsefladen.
 • status*: Dette er admins status. Marker som aktiv (active) for at oprette en aktiv admin eller slettet (deleted) for at fjerne en admin.
 • root_account: Dette er kontoens domæne, ved søgning efter brugeren.

change_sis_id.csv

Et SIS-ID er en unik identifikator for et objekt i Canvas. En change_sis_id.csv giver dig mulighed for at ændre flere SIS-id'er for eksisterende konti, semestre, fag, sektioner, grupper eller brugere.

Download en change_sis_id.csv eksempelfil med følgende SIS-ID-ændringer:

 • 1 bruger SIS-ID-ændring
 • 1 fag SIS-ID-ændring
 • 1 semester-SIS-ID-ændring

Nødvendigt felt*

 • old_id*: Dette er det aktuelle SIS-ID for objektet.
 • new_id*: Dette er det ønskede SIS-ID for objektet. Det nye SIS-ID skal være unikt for objekttypen og rodkontoen.
 • type*: Dette er objekttypen. Type kan være konto, semester, fag, sektion, gruppe eller bruger.