Degraded AWS performance is currently impacting some Canvas users in the North American region. Check Canvas Status for updates.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruger jeg træningsserviceportalen som admin?

Hvordan bruger jeg træningsserviceportalen som admin?

Som admin kan du få adgang til træningsserviceportalen for at gennemføre selvstændige træningsressourcer for en række emner i Canvas. Hvis din institution har et betalt abonnement, har du muligvis også adgang til livetræning og webinarer.

Træningsserviceportalen hostes i Bridge.  Få mere at vide om at bruge Bridge.

Bemærk:

 • Træningsserviceportalen er kun tilgængelig for admin-, instruktør- og designerbaserede roller eller brugere uden en tildelt rolle.
 • Træningsserviceportalen er kun tilgængelig for institutioner i Nordamerika. Canadiske institutioner skal kontakte deres Customer Success Manager for at få oplysninger om deltagelse.
 • Hvis træningsserviceportal-linket ikke vises i din Hjælpemenu, skal du aktivere det i kontoindstillinger.

Åbn hjælpemenuen

Åbn hjælpemenuen

I Canvas-menuen Global navigation skal du klikke på linket Hjælp (Help) [1].

Bemærk: Afhængig af din institution kan linket for Hjæp og ikon variere.

Åbn træningsserviceportalen

Åbn træningsserviceportalen

Klik på linket til træningsserviceportalen.

Bemærk:

 • Træningsserviceportalen er kun tilgængelig for admin-, instruktør- og designerbaserede roller eller brugere uden en tildelt rolle
 • Hvis træningsserviceportal-linket ikke vises i din Hjælpemenu, skal du aktivere det i kontoindstillinger.

Godkend konto

Godkend konto

For at bruge træningsserviceportalen skal du give Canvas [1] og Bridge [2] adgang til din konto.

For at godkende brugen af din konto skal du klikke på knappen Tillad (Authorize) på begge skærme [3].

Vis læringsbibliotek

Træningsserviceportalen hostes i Bridge. Som standard åbnes træningsserviceportalen i læringsbiblioteket. Få mere at vide om brug af læringsbiblioteket.

Læringsbiblioteket inkluderer:

 • Programmer for videregående uddannelser: Samlinger af anbefalede fag baseret på brugerrolle i Videregående uddannelse. Certifikater kan tildeles ved afslutning med 80 % nøjagtighed. Læringsstier organiseres i Bridge-programmer.
 • Programmer for Administration for videregående uddannelse: Samlinger af anbefalede fag baseret på brugerrolle i Administration for videregående uddannelse. Certifikater kan tildeles ved afslutning med 80 % nøjagtighed. Læringsstier organiseres i Bridge-programmer.
 • 0.-5. kl. programmer: Samlinger af anbefalede fag baseret på brugerrolle i 0.-5. klasse. Certifikater kan tildeles ved afslutning med 80 % nøjagtighed. Læringsstier organiseres i Bridge-programmer.
 • 6.-10. klasse programmer: Samlinger af anbefalede fag baseret på brugerrolle i 6.-10. klasse. Certifikater kan tildeles ved afslutning med 80 % nøjagtighed. Læringsstier organiseres i Bridge-programmer.
 • Folskeskole administrationsprogrammer: Samlinger af anbefalede fag baseret på brugerrolle til administration i folkeskolen. Certifikater kan tildeles ved afslutning med 80 % nøjagtighed. Læringsstier organiseres i Bridge-programmer.
 • Videregående uddannelser - instruktører og støttepersonale: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.
 • Videregående uddannelse - Instruktørdesignere: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.
 • Videregående uddannelse - administration: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.
 • 0.-5. klasse - instruktører og støttepersonale: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.
 • 6.-10. klasse - instruktører og støttepersonale: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.
 • Folskeskolen - instruktørdesignere: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.
 • Folkeskolen - administration: Oplysninger om en række Canvas-emner. Badges kan tildeles efter færdiggørelse.

Lær mere om at bruge programmer og fag.

Vis Admin-oversigt

Afhængigt af din konfiguration kan træningsserviceportalen muligvis åbnes i Admin-oversigten. Oversigten giver dig mulighed for at se alle brugere i din institution, der har fået adgang til træningsportalen [1] og en liste over færdiggørelse af læringselementer [2].

Færdiggørelsesrapporten inkluderer brugerens navn [3], e-mail [4], titlen på læringsenheden [5], den forventede tid til at færdiggøre enheden [6], tilmeldingstypen [7] og afslutningsstatus [8].

Bemærk: Hvis du ikke kan se admin-oversigten, skal du kontakte din Customer Success Manager.

Åbn læringselement

For at begynde et program eller et fag skal du holde markøren over program- eller fagkortet og klikke på knappen Tilmeld (Enroll) [1].  Lær mere om tilmelding til program eller fag.

For at se alle læringselementer, som du har tilmeldt dig, skal du klikke på fanen Min læring (My Learning) [2]. Lær mere om siden Min læring.

Se træningskalender

For at se træningskalenderen skal du klikke på fanen Træningskalender (Training Calendar) [1]. Træningskalenderen viser forudplanlagte live webinarer leveret af Canvas-undervisere.

For at tilmelde dig en livetræning skal du klikke på træningens navn [2] og klikke på knappen Tilmeld (Register) [3]. Du modtager en e-mailbekræftelse med et link for at få adgang til livetræningen. Lær mere om tilmelding til en livetræning.

Bemærk:

 • Livetræning er kun tilgængelig for kunder med abonnement.
 • Alle tidspunkter i træningskalenderen vises i østlig tidszone.
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback