Hvordan opretter jeg et tema for en konto ved at benytte Tema Editor?

Som admin tillader Tema Editor dig at oprette brugertilpassede Canvas-temaer for din institution ved at benytte farver og billeder. Temaer oprettes fra eksisterende Canvas-skabeloner. Ethvert tema, der anvendes på kontoen, gælder også for alle underkonti, selvom Theme Editor også kan bruges til at oprette temaer til individuelle underkonti. Når du har oprettet og gemt et tema, kan du til enhver tid anvende temaet i din konto. Du kan også oprette nye temaer baseret på tidligere temaer. Lær, hvordan du administrer gemte temaer.

Se en video om Theme Editor.

Tema-arv

Brugerdefineret branding hostes på kontoniveauet, og som standard arver underkonti og deres tilhørende fag konto-branding. Du kan dog gøre det muligt for underkonti at bruge Theme Editor. Eventuelle elementer, der ikke ændres specifikt, vil stadig blive arvet af kontoniveauet.

Brugertilmeldinger er tilknyttet kontoniveauet, og fagtilmeldinger er tilknyttet underkonto-niveauet. En tilmelding oprettes, når en bruger og et fag sammenføjes. Hvis en bruger ikke er tilmeldt noget fag, viser oversigten kontoens branding. Denne algoritme vedrører også sider, der ikke er forbundet med et fag, herunder brugerkonto og indstillinger, Kalender og Konversationer. Brugerdata hostes altid på kontoniveau, og derfor kan de ikke arve underkonto-branding.

Hvis en bruger er tilmeldt et fag i kontoen, viser oversigten kontoens branding. Hvis en bruger er indskrevet på et fag inden for en underkonto, viser oversigten underkontoens branding. Hvis en bruger er tilmeldt til fag inden for flere underkonti, eller hvis et af fagene er i kontoen, viser oversigten kontoens branding.

Theme Editor-elementer

For detaljer om Theme Editor-komponenter, herunder komponenter, der vises i Canvas-apps, henvises der til ressourcedokumentet Canvas Theme Editor-komponenter. For hjælp med billedskabeloner henvises der til ressourcedokumentet Canvas Theme Editor-billedskabeloner. Logoer, billeder og vandmærker er ikke synlige for brugere, der aktiverer funktionen High Contrast Styles i brugerindstillinger.

CSS/JS-filer

Brugerdefinerede cascading style sheets (CSS) eller JavaScript (JS) filer er ikke påkrævet, men filer til tilsidesættelse understøttes også i Theme Editor. CSS/JS-funktionsmuligheder skal være aktiveret af din Customer Success Manager. Før du uploader brugerdefinerede CSS- eller JS-filer, skal du være opmærksom på de dermed forbundne risici, da brugerdefinerede filer kan forårsage tilgængelighedsproblemer eller konflikter med fremtidige Canvas-opdateringer. Lær mere om brugerdefinerede CSS/JS-begrænsninger.

 

Bemærkninger:

  • Theme Editor er ikke tilgængelig for gratis-for-lærer-konti.
  • Hvis du er en administrator af underkontor, og linket Temaer ikke er synligt i kontonavigation, er Temaer ikke blevet aktiveret til underkonti. Hvis CSS/JS Upload-fanen ikke er synlig, er filoverførsel ikke blevet aktiveret til underkonti.
  • For at få vist Theme Editor-branding skal du deaktivere høj kontrast-UI.
  • Som standard arver konsortium-underordnede konti det anvendte tema på den overordnede konto. En konsortium-underkonto kan dog oprette et nyt tema til den underordnede konto.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn temaer

Åbn Theme Editor

I Kontonavigation skal du klikke på Temaer (Themes) linket.

Bemærk: Hvis underkontoens temaer er aktiveret, vil hver underkonto også inkludere et Temaer (Themes) link. For at åbne Theme Editor for en underkonto, skal du klikke på linket Underkonti (Sub-Accounts) for at finde og åbne underkontoen, og klik derefter på underkontoens link Temaer (Themes).

Åbn tema-skabelon

Hvis du endnu ikke har et Canvas-tema til din konto, skal du bruge en skabelon til at oprette et nyt tema. Du kan vælge mellem standard Canvas-skabelon, en minimalistisk skabelon og en stat U.-skabelon. Hvis din kundechef har aktiveret den K12-specifikke funktion, vises K12-temaet også som en skabelon.

For at oprette et nyt tema, skal du føre musen henover en skabelon og klikke på knappen Åbn i Theme Editor (Open in Theme Editor) [1], eller klikke på knappen Tilføj tema (Add Theme) [2] og vælge skabelonen fra listen.

Åbn gemt tema

Åbn gemt tema

Hvis du tidligere har oprettet og gemt et tema, kan du til enhver tid redigere de gemte temaer. Gemte temaer vises i sektionen Mine temaer (My Themes). For at åbne et gemt tema, skal du føre musen henover navnet på temaet og klikke på knappen Åbn i Theme Editor (Open in Theme Editor) [1].

Hvis du vil oprette et nyt tema baseret på et gemt tema, skal du klikke på knappen Tilføj tema (Add Theme) [2] og vælge navnet på det gemte tema fra listen [3]. Denne indstilling hjælper dig med at undgå overskrivning af dit tidligere gemte tema.

Se Tema Editor

Tema Editor viser en prøveside med fælles grænsefladeelementer for at hjælpe dig med a forhåndsvise din brugertilpassede branding [1]. Disse komponenter ændres med farver og branding, som du tilføjer ved hjælp af Theme Editor.

Vis CSS/JS upload-fane

Vis CSS/JS upload-fane

Hvis brugerdefinerede cascading style sheets (CSS) eller JavaScript (JS) filer til tilsidesættelse er blevet aktiveret for din konto, viser sidebjælken for Theme Editor et faneblad Rediger (Edit) [1] og et faneblad Upload [2]. Theme Editor anvender som standard fanen Rediger og viser alle Theme Editor-elementer. Fanen Upload giver dig mulighed for at uploade brugerdefinerede filer.

Lokaliser komponent

Lokaliser komponent

Tema Editor har fire komponent-grupper: Global Branding, Global Navigation, Vandmærke & Andre Billeder, og Login skærm. Som standard viser sidepanellet i Tema Editor Global Branding gruppen.

Lokaliser de komponenter du ønsker at tilpasse. Du kan udvide og sammenfolde grupper ved at klikke på pileikonet ved siden af gruppeoverskriften.

Vælg farve via CSS

Vælg farve via CSS

Standardværdien for hver komponent er udtonet i tekstfeltet.

For at angive en farvekomponent skal du finde komponenttekstfeltet og indtaste en ny CSS-farve. Du kan indtaste farver med hex-kode, RGB-værdi eller et gyldigt farvenavn.

Bemærk: Indtastede farver konverteres og vises som hex-koder.

Vælg farve via farvevælgeren

Vælg farve via farvevælgeren

I browsere, der understsøtter native color inputs, kan farvevælgeren benyttes til at vælge en værdi. Find elementet, og klik på farveboksen. Farvevælgeren vil vises i et nyt vindue [1].

Vælg farve

Vælg farve

Vælg en farve i farvevælgervinduet [1]. Når du har valgt en farve, viser komponenten den nye farve i boksen [2]. Hex-farver opdateres også med den nye farveværdi.

Tilføj billeder

Tilføj billeder

For komponenter, der har brug for billeder, skal du lokalisere komponenten og klikke på Vælg billede (Select Image) linket. Billedbeskrivelsen vil inkludere understøttede filtyper.

Forhåndsvisning af tema

Forhåndsvisning af tema

For at forhåndsvise dit tema, skal du klikke på Forhåndsvisning af dine ændringer (Preview Your Changes) knappen.

Canvas vil generere forhåndsvisning af komponenterne baseret på dine skabelonændringer [1]. Hvis nødvendigt, foretag yderligere ændringer og forhåndsvis dit tema igen.

Gem tema

Gem tema

Når du er tilfreds med dine skabelonændringer, gem dit tema ved at klikke på knappen Gem tema (Save Theme).

Opret temanavn

Opret temanavn

Hvis du har ændret et tema fra en skabelon, opretter temaredigeringen en kopi af temaet. Skabeloner kan ikke redigeres direkte. I navnefeltet for temaet [1] skal du indtaste et navn for dit tema. Klik på knappen Gem tema (Save Theme) [2].

Bemærk: Hvis du redigerede et tidligere gemt tema, overskrives den forrige version af temaet og der bruges det samme temanavn.

Anvend tema

Anvend tema

For at anvende dit tema i din konto, klik på knappen Anvend tema (Apply theme) [1].

For at forlade temaet og vende tilbage til siden Temaer, klik på knappen Luk (Exit) [2]. Du kan når som helst åbne temaet og anvende det på din konto.

Bekræft anvendelse af tema

Hvis du vil anvende temaet på hele din konto, skal du klikke på knappen Okay [1]. For at vende tilbage til Theme Editor skal du klikke på knappen Annuller (Cancel) [2].

Bemærk: Hvis din konto tillader, at underkonti kan få deres egne temaer, vil alle gældende ændringer også filtrere ned til alle tilknyttede underkonti. Canvas viser status for dine Theme Editor opdateringer. Når processen for hver underkonto er færdig, forsvinder underkontoen fra fremskriftsvinduet. Når alle underkonti er blevet opdateret, omdirigerer Theme Editor til siden Temaer.