Hvordan tilpasser jeg Canvas-hjælpemenuen til en konto?

Hjælpemenuen hjælper brugere i din institution ved at vise en liste over hjælperessourcer til Canvas. Afhængig af deres rolle kan brugerne se op til otte standardhjælpemuligheder. Som admin kan du omorganisere eller skjule standardlink i hjælpemenuen. Du kan også tilføje brugerdefinerede hjælpelinks til din institution og vælge, om de skal være tilgængelige for alle brugere eller specifikke brugerroller. Du kan fremhæve links ved at tilføje et Nyt-mærkat til et link eller ved at fremhæve linket i hjælpemenuen.

Du kan også ændre Hjælp-ikonet og teksten, der vises i Canvas.

Denne artikel viser, hvordan du får adgang til Hjælpemenuindstillingerne direkte fra menuen Global navigation. Du kan dog også åbne hjælpemenuindstillingerne i kontoindstillinger.

Bemærk:

  • Tilpasninger af Canvas-hjælpemenuen er kun tilgængelige på kontoniveau og gælder automatisk for alle underkonti. Når du åbner hjælpemenuen, er det kun admins, der kan se tilpasningslinket.
  • Tilpasninger af hjælpemenuen er ikke tilgængelige i konti af typen gratis-for-lærer.
  • Hjælpemenu-linksene vises også, når en bruger åbner hjælpelinket på login-siden. ”Stil din instruktør et spørgsmål” og ”Stil fællesskabet et spørgsmål” er dog aldrig en del af hjælpemenuen på login-siden, da login-siden ikke er knytter en bruger til en rolle.
  • Hjælpemenuen indeholder et link til ”Vis velkomst-touren”, som giver et overblik for admins, instruktører og studerende. Dette link kan ikke deaktiveres.
  • Udgivelsesnote-links kan føjes til Hjælpemenuen ved at aktivere funktionen Indlejrede udgivelsesnoter. Når funktionen er aktiveret, kan denne funktion ikke tilpasses i Kontoindstillinger.

Tilpas hjælpemenuen

Få adgang til konto

I Global navigation skal du klikke på linket Hjælpemenu (Help Menu) [1] og derefter på linket Tilpas denne menu (Customize this menu) [2].

Se indstillinger for hjælpemenu

Se indstillinger for hjælpemenu

På fanen Indstillinger skal du finde sektionen Help menu options (Indstillinger for hjælpemenu).

Tilpas navn

Tilpas navn

Som standard vises Canvas’ hjælpemenu som Help (Hjælp). For at ændre teksten skal du indtaste det nye navn i tekstfeltet.

Navnet på hjælpemenuen vises i Global navigation, sidefoden på login-siden og den øverste menulinje i SpeedGrader. Navnet bør ikke være mere end 30 tegn.

Tilpas ikon

Tilpas ikon

Som standard vises hjælpenavigationsikonet som et spørgsmålstegn. For at ændre navigationsikonet skal du vælge et andet ikon fra det medfølgende ikonsæt. Det valgte ikon vises i en firkant.  

Navigationsikonet vises i øjeblikket kun i Global navigation. For at hjælpe dine kontobrugere bør navigationsikonet passe med navnet på hjælpemenuen.

Opdater indstillinger

Opdater indstillinger

Klik på Opdater Indstillinger (Update Settings) knappen.