Hvordan importerer jeg læringsudbytter for en konto?

Du kan få masseimportresultater for din konto ved hjælp af en CSV-fil. En masseimport giver dig mulighed for at tilføje nye læringsudbytter til din konto eller opdatere detaljerne om flere læringsudbytter ad gangen.

CSV-filen skal formateres korrekt i henhold til læringsudbytters importformatdokumentation. Hvis du ikke vil oprette en ny CSV-fil, kan du downloade læringsudbytters eksportrapport fra Canvas, ændre den og gen-uploade den samme fil.

Når din CSV-fil er blevet behandlet, modtager du en e-mailmeddelelse, der bekræfter en vellykket import eller viser fejl i filen. Hvis der var fejl, vil e-mailen indeholde detaljer om de første 100 fejl, herunder fejlens række og en kort beskrivelse.

Bemærk:

 • Læringsudbytteimport understøtter CSV- eller JSON-filer.
 • Import af læringsudbytter er en kontotilladelse. Hvis du ikke har tilladelse til at importere læringsudbytter, har din institution begrænset denne funktion.
 • I nye læringsudbytter må feltet vendor_guid ikke indeholde et kolon.
 • Afhængigt af din institutions præference matcher din Læringsudbytte-side muligvis ikke de billeder, der vises i denne lektion. Men sidens funktionalitet forbliver den samme.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn læringsudbytter

Åbn læringsudbytter

I Kontonavigation skal du klikke på linket Læringsudbytte (Outcomes).

Importer læringsudbytter

Importer læringsudbytter

Klik på Import knappen.

Upload fil

Træk og slip din CSV-fil til uploadområdet, eller klik på uploadområdet for at vælge en fil fra din computer.

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser CSV-filen [1], og klik derefter på knappen Åbn (Open) [2].

Se importstatus

Canvas viser en indlæsningsside, mens filen uploades. Det kan tage tid at importere store CSV-filer. Du kan til enhver tid forlade læringsudbytte-siden uden at forstyrre importprocessen.

Se importsuccess

Når filen er importeret, viser Canvas en bekræftelsesbesked. Du vil også modtage en e-mail om, at importen lykkedes.

Se importfejl og advarsler

Hvis importen ikke lykkedes, eller hvis importen ændrede eksisterende læringsudbytter, viser Canvas en fejlbesked.

Fejlbeskeden vises for importfejl og for importadvarsler for læringsudbytter.

Du vil modtage en e-mail med oplysninger om de første 100 fejl og advarsler. Hver fejl eller advarsel vil indeholde CSV-rækkenummeret og en beskrivelse af fejlen eller advarslen.

Importfejl stopper importprocessen helt og skal rettes, før læringsudbytterne kan importeres. Følgende typer fejl kan forekomme i CSV-filer:

 • Påkrævede overskrifter mangler
 • Andre overskrifter placeres efter klassifikationsoverskriften
 • Der findes ugyldige overskrifter
 • Påkrævede felter mangler
 • Importfilen indeholder ingen data
 • Ugyldig UTF-8-streng

Når der opstår en importadvarsel, springer Canvas over den berørte række, og importen fortsætter. Følgende typer advarsler kan forekomme i CSV-filer:

 • Klassifikationsniveauer mangler point
 • Klassifikationsniveauer har ugyldige pointværdier
 • Klassifikationsniveauer har point i forkert rækkefølge
 • Objekttype er forkert
 • Overordnet gruppe henviser til manglende læringsudbytter
 • Overordnede grupper er ugyldige
 • Arbejdsprocessens tilstand er ugyldig
 • Beregningsvalideringsmetode er ikke angivet
 • Gruppen modtager ugyldige felter
 • Redigeringer af læringsudbytter er ikke inden for samme kontekst

Ret fejlene i CSV-filen i henhold til læringsudbytters importformatdokumentation og importer filen igen.

Se læringsudbytter

Se læringsudbytterne importeret til din konto.