Hvordan styrer jeg udvikler-nøgler for en konto?

Som administrator kan du styre udvikler-nøgler for rodkonti. Du kan administrere status for individuelle udvikler-nøgler og administrere direkte adgang til specifikke API-slutpunkter for tredjepartsværktøjer.

Nyoprettede udvikler-nøgler er som standard deaktiverede i en konto.

Bemærk:

  • Udvikler-nøgler er en kontotilladelse. Hvis du ikke kan se linket Udvikler-nøgler i Kontonavigation, er denne tilladelse ikke blevet aktiveret for din brugerkonto.
  • Selv om nye nøgler er deaktiverede, når de oprettes, er nøgler, der er oprettet før den 14. juli 2018, som standard aktiverede for at sikre uafbrudt adgang.
  • Instructure gennemgår ikke leverandører før udstedelse af globale udvikler-nøgler, men specifik leverandørinformation er påkrævet. Du bør gennemgå din liste over arvelige nøgler for at sikre, at kun institutionsgodkendte nøgler er aktive. For at afgøre, hvilke udvikler-nøgler der bruges på din konto, skal du køre rapporten for udvikler-nøgler.
  • Consortium admins kan redigere udviklernøgler på overordnede konti for at synkronisere ændringer til alle tilknyttede værktøjer, der er installeret på en underordnet konto.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn udvikler-nøgler

Åbn udvikler-nøgler

Klik på Kontonavigation i linket Udvikler-nøgler (Developer Keys).

Se udvikler-nøgler

Siden Udvikler-nøgler er som standard på Konto-fanen, hvor du kan se udvikler-nøglerne for din konto. Hver nøgle viser navnet [1], ejerens e-mail [2], detaljer [3], statistik [4], type [5] og status [6].

Hvis en nøgle er blevet konfigureret som en LTI-nøgle , viser kolonnen Type ikonet Eksternt værktøj [7].

Se arvelige nøgler

For at se arvede nøgler, der er knyttet til din konto, skal du klikke på fanen Arvet (Inherited) [1]. Arvelige nøgler er nøgler, der er skabt og administreret på globalt plan af Canvas. Du kan administrere arvelige nøglers tilstand for din konto. Men hvis en nøgle er nedtonet [2], er den blevet aktiveret globalt og kan ikke ændres på specifikke kontoniveauer.

Administrer udvikler-nøgler

Hvis du vil deaktivere en nøgle, skal du klikke på knappen Off [1]. For at redigere en nøgle, skal du klikke på ikonet Rediger [2]. For at slette en nøgle skal du klikke på ikonet Slet [3].

Se bekræftelsesbesked

Se bekræftelsesbesked

Når der foretages ændringer i en udvikler-nøgle, vises der en bekræftelsesbesked. For at bekræfte ændringerne skal du klikke på knappen OK. For at annullere ændringerne skal du klikke på knappen Annuller (Cancel) [2].

Se deaktiverede nøgler

Når en nøgle er deaktiveret, er nøglen inaktiv. Deaktiverede nøgler angives af knappen Off [1]. For at genaktivere en inaktiv nøgle skal du klikke på knappen On [2].

Tilføj udvikler-nøgle

For at tilføje en udvikler-nøgle, skal du klikke på knappen Tilføj udvikler-nøgle (Add Developmer Key).

Rediger LTI-nøgle

For at redigere en LTI-nøgle, skal du klikke på ikonet Rediger.

Opdater omdirigerings-URI

For at opdatere Omdiriger URI'er (Redirect URIs) efter at have ændret JSON for en LTI-nøgle, skal du klikke på knappen Synkroniser URI'er (Sync URIs). Hvis feltet Omdiriger URI'er (Redirect URIs) er tomt, udfyldes det automatisk fra den indsatte JSON.