Hvordan tilføjer jeg en rubrik i en konto?

Du kan oprette rubrikker, som instruktører kan bruge på tværs af din institution. Instruktører kan tilføje kontoniveau-rubrikker til deres opgaver, diskussioner med karakter og tests. Instruktører kan også oprette deres egne rubrikker i deres fag.

Rubrikkriterier kan omfatte et pointområde eller en individuel pointværdi. Rubrikker kan også indstilles som rubrikker uden bedømmelse, hvilket giver mulighed for at bruge rubrikker uden pointværdier.

Bemærk: Det aktuelle kriterium kan ikke flyttes om på efter de er føjet til en rubrik.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn rubrikker

Åbn rubrikker

I Kontonavigation skal du klikke på linket Rubrikker (Rubrics).

Tilføj rubrik

Tilføj rubrik

Klik på Tilføj rubrik (Add Rubric) knappen.

Tilføj titel

Opret titel

Opret en titel for rubrikken i feltet Titel (Title). Denne titel hjælper dine instruktører med at identificere rubrikken, så han/hun kan associere den med en opgave, bedømt diskussion eller quiz.

Rediger kriteriebeskrivelse

Rediger kriteriebeskrivelse

Rubrikken omfatter en standard kriterieindtastning. For at redigere kriteriebeskrivelsen skal du klikke på ikonet Rediger.

Bemærk: Det aktuelle kriterium kan ikke flyttes om på efter de er føjet til en rubrik. Hvis du ønsker at vise kriterier i en specifik orden, sørg for at du opretter dem i den orden du ønsker.

Indtast beskrivelser

Indtast beskrivelser

Indtast en kort beskrivelse af kriteriet i feltet Beskrivelse (Description) [1]. For at tilføje en længere kriteriebeskrivelse skal du indtaste en længere beskrivelse [2]. Den længere beskrivelse giver studerende mere information om kriteriet.  Klik på knappen Opdater kriterie (Update Criterion) [3].

Rediger samlet pointværdi

Rediger samlet pointværdi

Vurderingskriteriebedømmelser er som standard 5 points, med tildeling af 5 poitns for topkarakter og 0 points for ingen karakter.

Hvis du vil justere den samlede pointværdi af kriteriet, skal du indtaste antallet af points i feltet Points [1]. Den første vurdering (fulde point) opdaterer til den nye samlede pointværdi, og alle stigende vurderinger tilpasses efterfølgende [2].

Vælg område

Vælg område

Som standard oprettes rubrikværdier som individuelle pointværdier. Hvis du vil oprette et pointområde i stedet, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Område (Range) [1]. Områder giver dig mulighed for at tildele en vurdering for en række pointvalg i stedet for blot en pointværdi.

Når aktiveret, viser den første vurdering (fulde point) den samlede pointværdi i et områdeformat [2]. Hver vurdering viser en maksimum og en minimum pointværdi. For hver vurdering tildeles maksimumværdien som pointværdien.

Bortset fra områdeværdivisningen fungerer kriterieområderne på samme måde som individuelle pointkarakterer. For eksempel tildeles et område, der omfatter maksimalt fem point og mindst tre point, fuldpointværdien på fem point.

Tilføj vurderinger

Tilføj vurderinger

For at tilføje en ny vurdering for kriteriet, skal du klikke på ikonet Tilføj.

Opdater bedømmelse

Opdater bedømmelse

I vinduet for vurderingsredigering skal du udfylde beskrivelsen af vurderingskriteriet.

Som standard viser det nye felt bedømmelsespoint pointværdien mellem de to eksisterende områder [1]. Hvis du vil ændre pointværdien for vurderingsresultatet, skal du indtaste den nye pointværdi i feltet Vurderingsresultat. Punkter kan være hele (1, 5, 10) eller decimaltal (0,3, 0,5, 2,75).

I vurderingstitelfeltet [2] skal du oprette en titel for vurderingen.

I bedømmelsesbeskrivelsesfeltet [3] skal du indtaste en beskrivelse for bedømmelsen.

Klik på knappen Opdater bedømmelse (Update Rating) [4].

Opdater bedømmelsesområde

Opdater bedømmelsesområde

Når områder er aktiveret, viser feltet Bedømmelsesresultat pointværdien mellem de to eksisterende områder. Hvis du vil ændre pointværdien for bedømmelsesresultatet, skal du indtaste den nye pointværdi i feltet Bedømmelsesresultat.

Pointværdier for områdebedømmelser skal være hele tal.

Administrer kriterie

Administrer kriterie

For at redigere en vurdering, skal du klikke på ikonet Rediger (Edit) [1]. Hvis du redigerer en bestemt vurderingsværdi, påvirker kriteriet fuld pointværdi. Hvis du justerer pointværdien af en vurdering, justerer værdien af alle vurderingen og skaber den opdaterede pointværdi for kriteriet.

For at slette en vurdering, skal du klikke på vurderingens ikon for Slet (Delete) [2]. Bemærk, at du ikke kan slette den første og sidste vurdering for kriteriet.

For at slette hele kriteriet skal du klikke på ikonet kriterie Slet (Delete) [3].

Tilføj kriterium

Tilføj kriterium

For at tilføje et andet kriterie skal du klikke på linket Tilføj kriterie (Add Criterion) [1]. For at oprette et nyt kriterie skal du klikke på linket Nyt kriterie (New Criterion) [2]. For at duplikere et eksisterende kriterie skal du klikke på navnet på det kriterie, du vil duplikere [3].

For at finde et læringsudbytte (Find and outcome) at tilpasse til rubrikken skal du klikke på linket Find læringsudbytte (Find Outcome) [4].

Bemærk: Resultater kan ikke redigeres direkte i en rubrik.

Opret rubrik

Opret rubrik

Klik på knappen Opret rubrik (Create Rubric).

Vis rubrik

Vis rubrik

Se nye kursusvurderingskriterier Se nye kursusvurderingskriterier Se de nye vurderingskriterier.

For at redigere rubrikken, skal du klikke på Rediger (Edit) ikonet [1]. For at slette rubrikken, skal du klikke på Slet (Delete) ikonet [2].