Hvordan tilføjer jeg et fag i en konto som administrator?

Du kan manuelt tilføje fag på din konto på Fagsiden. Se en video om fag.

Hvis der er valgt en fagskabelon på din konto, kopieres indholdet fra det valgte fag til dit nye fag. Fagkopier inkluderer ikke nødvendigvis alt indhold. For flere detaljer, se fagimportlektionen. Oprettelse af et fag fra en fagskabelon påvirker ikke filkvoter.

Bemærk:

  • Fag tilføjet manuelt i Canvas knyttes ikke tilbage til SIS-data og påvirkes ikke af SIS-import.  
  • For at linke et manuelt oprettet fag med et SIS-ID skal du redigere detaljerne for en fagsektion.
  • Fag kan også tilføjes via SIS-import. Fag tilføjet manuelt i Canvas er ikke knyttet til nogen SIS-data (selvom de kunne være tilknyttet til et SIS-ID) og påvirkes ikke af SIS-import.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn kursus

Åbn kursus

I fagnavigation skal du klikke på linket Fag (Courses).

Bemærk: Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Tilføj fag

Tilføj fag

Klik på knappen Tilføj fag (Add Course).

Tilføj kursusdetaljer

Tilføj kursusdetaljer

I feltet Fagets navn (Course Name) [1] skal du oprette et navn på faget.

I feltet Referencekode (Reference Code) [2] skal du oprette en referencekode til faget. Referencekoden er også kendt som det korte navn eller fagkoden og vises øverst i fagnavigationsmenuen og som en del af en studerendes fagkort i oversigten. Der henvises også til koden på kontoens fagside.

I menuen Underkonto (Subaccount) [3] skal du vælge en underkonto til faget. Du kan skrive navnet på en underkonto for at søge i underkonti eller vælge en underkonto i rullemenuen. Menuindstillinger er baseret på de underkonti, der allerede er oprettet på din konto.

I menuen Tilmelding - semester (Enrollment Term) [4] skal du vælge det semester, du vil knytte til faget. Du kan skrive navnet på et semester for at søge semestre eller vælge et semester i rullemenuen. Menuindstillinger er baseret på de semestre, der allerede er oprettet på din konto.

Tilføj fag

Tilføj fag

Klik på knappen Tilføj fag (Add Course).

Åbn nyt fag

Åbn nyt fag

Vis succesbeskeden. For at åbne faget skal du klikke på linket Gå til det nye fag (Go to the new course).