Hvordan importerer jeg SIS-data til en Canvas-konto?

SIS-data kan uploades via linket SIS-import i Kontoindstillinger. SIS-data er kun tilgængelige på kontoniveau og kan ikke føjes til underkonti.

SIS-importsiden understøtter et par formater til standardimport til Canvas: Instructure-formateret CSV eller zipfil med CSV'er, IMS Enterprise Specification XML zip eller Banner Grade Exchange Resultater XML. Filer kan indstilles til en fuld batchopdatering og til at tilsidesætte ændringer i grænsefladen.

Sørg for, at du er opmærksom på de risici, der er forbundet med disse uploadindstillinger. Se flere oplysninger om disse risici i SIS-import-lektionen.

API-behandling

SIS-import føjes til en kø, der behandler hver importeret CSV separat (hvad enten uploadet individuelt eller i en ZIP-fil). Importfejl vises på siden SIS-import.

API-praksis

Inden du importerer SIS-oplysninger kan du øve dig ved at bruge API til at administrere SIS-data. Du bør også bruge dit testmiljø for at undgå konflikter med dine live produktionsdata. Når du har bekræftet dine data i dit testmiljø, kan du anvende din SIS-integration igen i dit produktionsmiljø. Derudover er nogle SIS-dataindstillinger kun tilgængelige via API'en.

Bemærk:

  • SIS-import skal være aktiveret af din Customer Success Manager, før filer kan uploades til din konto.
  • Import af SIS-filer er en kontotilladelse. Hvis du ikke har adgang til at administrere SIS-filer, har din institution begrænset denne funktion.
  • Før du indstiller tilladelse til en brugerrolle, skal du sikre dig, at den rolle, du vil tildele brugeren, allerede findes på din konto. Lær, hvordan du kan oprette en rolle på kontoniveau.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn SIS-import

Åbn SIS-import

I Kontonavigation skal du klikke på linket SIS-import.

Vælg fil

Vælg fil

Klik på Vælg fil (Choose File), og find SIS-importfilen på din computer.

Vælg importtype

Vælg importtype

I menuen Importtype (Import Type), skal du vælge den type import, du uploader til Canvas. Som standard vælger menuen CSV-importmuligheden.

Indstil komplet batchopdatering

Indstil komplet batchopdatering

Hvis du vil oprette en komplet batchopdatering, skal du vælge afkrydsningsfeltet Dette er en komplet batchopdatering (This is a full batch update) [1]. I Semester-rullemenuen [2] skal du vælge semestret for den komplette batchopdatering. Med denne indstilling kan alle fag, sektioner eller tilmeldinger med en SIS-ID-post i Canvas, der er knyttet til det valgte semester i rullemenuen, slettes. For tilmeldinger betyder denne indstilling, at den linkede bruger og fag/sektioner påkræver SIS-ID'er. En Canvas-optegnelse slettes, hvis den ikke er inkluderet i den aktuelle importfil.

Denne indstilling påvirker kun data oprettet via tidligere SIS-import. Manuelt oprettede fag slettes for eksempel ikke, selvom de ikke vises i den nye SIS-import.

Bemærk: Sørg for, at du er opmærksom på de tilknyttede risici, før du vælger denne indstilling.

 

Tilsidesæt UI-ændringer

Tilsidesæt UI-ændringer

Hvis du vil tilsidesætte ændringer i brugergrænsefladen (UI), skal du markere afkrydsningsfeltet Tilsidesæt UI-ændringer (Override UI changes). Denne ændring beder Canvas om at overskrive alle "sticky data", der ændres af brugerne på deres konti, med de data, du importerer.

  • Hvis dette felt IKKE er markeret, når en ny bruger importeres, tilsidesættes ingen navneændringer i brugergrænsefladen, men hvis brugeren fjerner sin e-mailadresse, tilføjes den igen, men markeres ikke som standard.
  • Hvis dette felt ER markeret, når en ny brugerimport importeres, ændres det fulde navn og det sorterbare navn, men displaynavnet ændres ikke. E-mailadressen tilføjes, men markeres stadig ikke som standard.

Vælg UI-indstilling

Tilsidesættelse af UI-ændringer tillader også en af to yderligere muligheder: Behandl som UI-ændringer eller Ryd tilstanden UI-ændret. Du kan kun vælge en mulighed.

Hvis du vil vælge en indstilling, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for din præference:

  • Behandl som UI-ændringer [1]: tilsidesætter ændringer, der har fundet sted i brugergrænsefladen som "sticky data"; alle data fungerer, som om ændringerne faktisk blev opdateret manuelt i brugergrænsefladen
  • Ryd tilstanden UI-ændret [2]: fjerner alle "sticky data", der findes i denne import; fremtidig import med disse data vil ikke angive nogen data i brugergrænsefladen som "sticky"

Behandling af data

Behandling af data

Klik på knappen Behandl data (Process Data).

Vis importdata

Vis importdata

Når importen er blevet behandlet, viser Canvas resultaterne af den importerede fil sammen med op til 50 fejl og advarsler. Hvis du importerede en komplet batchopdatering, viser resultaterne også antallet af slettede elementer, der blev fjernet fra kontoen. Slettede elementer inkluderer tilmeldinger, fag og sektioner.

Når du har opdateret siden, forbliver disse oplysninger på siden SIS-import under overskriften Seneste batch, indtil der foretages en anden import.

Downloadfejl

Downloadfejl

Hvis du vil downloade alle advarsler og fejl fra din sidste importfil, skal du vende tilbage til siden SIS-import. Under overskriften Seneste batch skal du klikke på ikonet Seneste batch-download. Ikonet downloader en CSV-fil med alle fejl og advarsler fra din seneste import.

Du kan også bruge SIS-import fejl API til yderligere fejlfindingsdetaljer, som giver det linjenummer, hvor fejlen opstod.

Bemærk:

  • Du skal muligvis opdatere siden for at se downloadikonet.
  • Hvis rapporten downloades, udløber linket efter en time. Hvis siden opdateres, genereres der en ny URL, som er aktiv i en time.