Hvordan kan jeg se kontoanalyser?

Du kan se kontoanalyser fra din kontos fagside. Du kan også se analyser som en del af kontoens Statistik-side. Kontoanalyser viser samlede data for al fagaktivitet på din konto, herunder en oversigt over antallet af fag og brugere og de aktivitetstyper, som brugerne deltager i.

Hvis du vil se kontoanalyser på et mere findelt niveau, kan du åbne faget og se analyser for det pågældende fag.

Bemærkninger:

 • Kontoanalyse inkluderer også analyser aktiveret på underkontoniveau.
 • Hvis din analyse ser anderledes ud end den, der vises i denne lektion, kan du muligvis have funktionen Admin Analytics aktiveret på din konto. Lær, hvordan du bruger Admin Analytics på din konto.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn kontoanalyse

Åbn kontoanalyse

I Kontonavigation skal du klikke på linket Analyse (Analytics).

Se semesteroversigt

Kontoanalyser viser dig, hvor mange fag, lærere, studerende, opgaver, afleveringer, diskussionsemner, filer uploadet og medieoptagelser der er for en valgt periode. Som standard viser kontoen analyse for standardperioden. Semestre arrangeres alfabetisk.

For at se analyser for et andet semester, skal du klikke på de næste eller forrige knapper i semestermenuen [1] eller finde semestret i rullemenuen [2].

For hvert semester indeholder Analyser følgende oversigt:

 • Fag angiver antallet af fag, der er offentliggjort i kontoen. Dette antal tæller ikke fag, der ikke er offentliggjort, eller slettede fag.
 • Lærere angiver, hvor mange unikke lærere, der har haft aktivitet inden for det valgte semester. Hvis en bruger er lærer i 5 fag, regnes statistikken som 1 lærer.
 • Studerende angiver samme statistik som lærere, men for studerende.
 • Opgaver angiver antallet af opgaver, indsendt til aktive fag.
 • Diskussionsemner angiver antallet af diskussionsemner, der er lagt ud på aktive fag.
 • Filer uploadet angiver antallet af filer, der er uploadet til kontoen. Slettede filer tæller ikke her.
 • Medieoptagelser angiver antallet af medieobjekter, der er uploadet til aktive fag, fx video-, lyd- og musikfiler.

Se analysegrafer

Se analysegrafer

Som standard vises analyser i et graf-format. Der er tre typer af grafer: Aktivitet efter dato, aktivitet efter kategori og karakterfordeling.

Se aktivitet efter dato

Grafen Aktivitet efter dato viser al kontoaktivitet for alle brugere, der er indskrevet i et fag for dette semester. X-aksen repræsenterer semesterdatoer, mens y-aksen repræsenterer antallet af sidevisninger. Mørkeblå søjler repræsenterer deltagelse i kontoen. Hvis en dato kun indeholder sidevisninger, vises søjlen som lyseblå.

Grafen ændrer søjlevisningen efter længden af tiden. Aktivitet, der er mindre end seks måneder gammel, viser søjlen som daglig aktivitet, med seks måneders søjler vises som ugentlig aktivitet, og på cirka et år vises søjler som månedlig aktivitet. Den ugentlige visning viser den første og sidste dato for ugen; den månedlige visning viser måneden og året. For at se detaljerne i søjlediagrammet skal du svæve over den specifikke søjle, du vil se. Browservinduestørrelse, zoomniveau og skærmopløsning kan også ændre, hvordan søjlerne vises.

Følgende brugerhandlinger vil generere analyse af deltagelse:

 • Bekendtgørelser: Sender en ny kommentar til en meddelelse
 • Bekendtgørelser: Sender en meddelelse (instruktør)
 • Opgaver: Opdaterer en opgaves indstillinger eller beskrivelse (instruktør)
 • Opgaver: Indsender en opgave (studerende)
 • Kalender: Opdaterer en kalenderbegivenheds indstillinger eller beskrivelse (både begivenheder for instruktørfag og for studerende)
 • Samarbejde: Indlæser et samarbejde for at se/redigere et dokument
 • Konferencer: Tilslutter sig en webkonference
 • Diskussioner: Sender en ny kommentar til en diskussion
 • Filer: Uploader eller viser filer eller mapper
 • Karakterer: Viser eller opdaterer karakteroversigten eller siden Karakterer, uploader filer til karakteroversigten, opretter en karakterstandard
 • Grupper: Viser indhold inden for grupper
 • Moduler: Viser eller opretter indhold i moduler
 • Sider: Opretter en wiki-side
 • Quizzer: Sender en quiz (studerende)
 • Quizzer: Starter en quiz (studerende)

 

Hvis du har brug for at se sidevisninger for en bestemt bruger på et mere findelt niveau, kan du lære at se sidevisninger for brugere i din konto.

Se aktivitet efter kategori

Grafen for Aktivitet efter kategori viser al aktivitet i kontoen efter funktionskategori. X-aksen repræsenterer aktivitet efter kategori, mens y-aksen repræsenterer antallet af sidevisninger. Kategorien Generelt refererer til visningerne af fagets sider på det øverste niveau, der ikke tælles i de mere specifikke kategorier, hvilke omfatter fagets startside, faglisten (deltagere), fagindstillinger og læseplanen.

Den anden kategori refererer til alle de andre sidevisninger, der ikke blev genkendt.

For at se detaljerne i søjlediagrammet skal du svæve over den specifikke søjle, du vil se.

Se karakterfordeling

Karakterfordelingsgrafen viser fordelingen af nuværende fagkarakterer for alle tilmeldte studerende. X-aksen repræsenterer procentdelen af karakterer, mens y-aksen repræsenterer procentdelen af aktive og afsluttede tilmeldinger. Hvis faget er afsluttet, repræsenterer x-aksen den samlede karakter.

Graferne vises som toppe, der repræsenterer karaktererne for de fleste studerende på kontinuummet. En spids mod venstre ende af diagrammet kunne betyde, at de studerende har det lidt svært med faget. En spids mod højre ende af diagrammet kunne betyde, at de studerende reagerer på fagmaterialet og deltager i fagene.

For at se detaljerne i søjlediagrammet skal du svæve over den specifikke søjle, du vil se.

Se analysetabeller

Se analysetabeller

Hvis du vil se analyser uden at svæve over graf-kolonner, kan du se alle data i et tabelformat. Hvis du vil skifte til tabelformatet, skal du klikke på ikonet Analyse (Analytics). Ikonet skifter fra venstre til højre, hvilket angiver den aktuelle analysevisning.

Se tabeldata

Tabeller gælder for hver graf på dens respektive side, og hver kolonne definerer dataene inden for dens respektive graf. Grafiske data vises i kolonne.

Hver tabel er pagineret til 30 poster per side. Yderligere sider kan ses ved at gå videre til næste side.