Hvordan administrerer jeg skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på en konto?

Hvis funktionsindstillingen Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på på konto- og fagniveau er aktiveret for din konto, adskilles skalaer for opfyldelse af læringsmål og beregningsmetoder fra individuelle læringsudbytter, og siden Læringsudbytter viser fanebladene Skalaer for opfyldelse af læringsmål og Beregningsmetoder.

Fra fanen Opfyldelse af læringsmål kan du indstille skalaer for opfyldelse for hele kontoen.

Bemærkninger:

  • Aktivering af funktionen Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau vil påvirke aktuelle kontodata.
  • Standardkriterierne for opfyldelse af læringsmål viser en skala fra 0-4.
  • Hvis der er blevet brugt en rubrik med justerede resultater til at vurdere en opgave, før skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau er aktiveret, påvirkes opgaven ikke. Opgaver, som ikke tidligere er blevet vurderet af rubrikken, påvirkes dog, hvis resultater for opfyldelse af læringsmål justeres.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn læringsudbytter

Åbn læringsudbytter

I Kontonavigation skal du klikke på linket Læringsudbytte (Outcomes).

Åbn Opfyldelse af læringsmål

Åbn Opfyldelse af læringsmål

For at se og administrere skalaen for opfyldelse af læringsmål for kontoen skal du klikke på fanen Opfyldelse af læringsmål (Mastery).

Bemærk: Hvis fanen Opfyldelse af læringsmål ikke vises på siden Læringsudbytter, er skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på kontoniveau ikke blevet aktiveret af din institution.

Administrer skala for opfyldelse af læringsmål

Siden Opfyldelse af læringsmål viser skalaen for opfyldelse af læringsmål, der bruges som standard for alle fag på din konto. Som standard inkluderer kontoens skala for opfyldelse af læringsmål fem niveauer: Overstiger opfyldelse, Opfyldelse, Nær opfyldelse, Under opfyldelse og Vides ikke.

For hvert niveau kan du se en beskrivelse af niveauet [1], niveauets point [2] og niveauets farve [3].

For at ændre en beskrivelse af et niveau skal du indtaste en beskrivelse i feltet Beskrivelse (Description) [4].

For at ændre pointværdien forbundet med opnåelse af niveauerne skal du indtaste en værdi i feltet Points [5].

For at specificere det niveau, som angiver den studerendes opfyldelse, skal du finde niveauet på listen og klikke på radioknappen Opfyldelse (Mastery) [6].

Skift farve

Skift farve

Hvert opfyldelsesniveau tildeles en farve, der vises, når du ser resultater for læringsudbytte i karakteroversigten for opfyldelse af læringsmål. For at skifte niveauernes farve skal du klikke på linket Skift (Change) [1]. Klik derefter på ikonet for den farve du vil anvende [2], eller indtast farvens hex-kode i tekstfeltet [3]. Hvis hex-koden ikke er gyldig, vises der et advarselsikon i feltet. Variationer af hvid accepteres ikke som farve.

For at gemme dit farvevalg skal du klikke på knappen Anvend [4].

Tilføj niveau for opfyldelse af læringsmål

For at tilføje et nyt niveau for opfyldelse af læringsmål skal du klikke på knappen Tilføj niveau for opfyldelse af læringsmål (Add Mastery Level) [1]. Det nye niveau vises nederst på listen og kan ikke flyttes [2]. Men niveauerne vil blive sorteret numerisk, når dine ændringer er blevet gemt.

Slet niveau for opfyldelse af læringsmål

For at slette et niveau for opfyldelse af læringsmål skal du klikke på Slet-ikonet.

Bekræft sletning

Bekræft sletning

For at bekræfte, at du vil slette niveauet skal du klikke på knappen Bekræft (Confirm).

Gem skala for opfyldelse af læringsmål

Gem skala for opfyldelse af læringsmål

For at gemme ændringer af skalaen for opfyldelse af læringsmål skal du klikke på knappenGem skala for opfyldelse af læringsmål (Save Mastery Scale).

Bekræft ændringer

Bekræft ændringer

Hvis du gemmer dine ændringer af skalaen for opfyldelse af læringsmål, opdateres alle rubrikker, der er tilpasset til læringsudbytter, som ikke er blevet vurderet på din konto. For at bekræfte dine ændringer skal du klikke på knappen Gem (Save).