Hvordan kan jeg se rapporter for en konto?

Administratorer på kontoniveau har adgang til Canvas-rapporter, som kan bruges til at gennemgå kontooplysninger. Canvas indeholder et sæt standardrapporter, selvom andre tilpassede rapporter kan være inkluderet for din institution. Lær om rapportkonfigurationer i ressourcedokumentet Canvas standard kontorapporter.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Kontonavigation (Account Navigation) skal du klikke på Indstillinger (Settings) linket.

Åbn rapporter

Klik på fanen Rapporter (Reports).

Se rapporter

Rapportsiden viser alle tilgængelige rapporter. Hver rapport indeholder navnet [1] og et hjælp-ikon, der giver mere information om rapporten [2]. Du kan også se sidste gang rapporten blev kørt, hvis nogen [3].

Bemærk: Sidste kørsel-rapporten vises på sproget for den bruger, som sidst kørte rapporten.

Konfigurer rapporter

De fleste rapporter skal konfigureres, før de kan køres. For at konfigurere en rapport skal du klikke på knappen Konfigurer (Configure).

Afhængigt af rapporten kan rapportkonfigurationer omfatte en eller flere muligheder.

Vælg semester

Vælg semestre

Alle rapporter undtagen LTI-rapporten, læringsudbytte-eksporten og Brugeradgangs-tokens kræver, at du vælger et semester. I rullemenuen Semestre (Terms) [1] kan du vælge mellem Standard-semester eller eventuelle aktive, fremtidige eller tidligere semestre. Fag med skjulte opgaver afspejler muligvis ikke karaktererne i denne rapport på korrekt måde.

Rapporterne Karaktereksport, Seneste brugeradgang, Studerendes kompetencer, LTI-rapport og Brugeradgangs-tokens inkluderer muligheden for at inkludere slettede objekter. Slettede objekter kan indeholde slettede fag, brugere eller tilmeldinger. Hvis du vil inkludere slettede objekter, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder slettede objekter (Include Deleted Objects) [2].

Vælg rapportrækkefølge

Vælg rapportrækkefølge

Rapporten Læringsudbytte-resultater giver dig mulighed for at vælge, hvordan du sorterer rapporten. Sorteringsindstillinger er efter brugere, fag eller læringsudbytter. Som standard sorteres rapporten efter brugere. Vælg radioknappen for din foretrukne rapportrækkefølge.

Vælg CSV-filer

Vælg CSV-filer

Leveringsrapporterne og SIS-eksport-rapporterne beder dig om at vælge de CSV-filer, du vil generere for et valgt semester [1]. Marker afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil generere. Filer kan genereres for brugere, konti, semestre, fag, sektioner, tilmeldinger, grupper, gruppemedlemskaber, gruppekategorier, krydsliste (X-liste), brugerobservatører og admins.

Hvis du kun vil se data, der er oprettet af din SIS, skal du vælge afkrydsningsfeltet Oprettet af SIS (Created by SIS) [2]. Ellers viser CSV-filerne alle data oprettet på din Canvas-konto, herunder oplysninger oprettet af SIS og gennem grænsefladen.

Hvis du vil inkludere afsluttede fag eller slettede objekter i rapporten, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder slettede objekter (Include Deleted Objects) [3].

Bemærk: Det valgte semester påvirker kun fag, sektioner, tilmeldinger og krydslistede CSV-filer.

Vælg datoer og tilmeldingsstatus

Vælg datoer og tilmeldingsstatus

Studerende uden afleveringsrapport beder dig om at vælge en startdato [1] og en slutdato [2] for rapporten. Du kan enten vælge en dato ved at klikke på hver datos kalenderikon, eller du kan indtaste datoen direkte i datofeltet.

Du kan også vælge at inkludere tilmeldingsstatus i rapporten ved at klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder tilmeldingsstatus (Include Enrollment State) [3]. I rullemenuen Tilmeldingsstatus [4] skal du vælge alle tilmeldinger eller kun aktive tilmeldinger.

Vælg startdato

Vælg startdato

Loggen Brugeres fagadgang og rapporten Ingen aktivitet beder dig om at vælge en startdato for rapporten. Du kan enten vælge en dato ved at klikke på kalenderikonet, eller du kan indtaste datoen direkte i datofeltet.

Bemærk: Der vil maksimalt blive hentet to års data i rapporten Brugerfagadgangslog. Hvis en bruger havde adgang til et fag mere end to år tidligere, vises der en meddelelse, men der kan ikke gives nogen detaljer.

Vælg tilmeldingstype

Vælg tilmeldingstype

Loggen Brugeres fagadgang giver dig mulighed for at vælge at inkludere alle eller individuelle tilmeldingstyper. I rullemenuen Tilmeldingstype skal du vælge alle tilmeldinger, studerendes tilmeldinger, læreres tilmeldinger, undervisningsassistenters tilmeldinger, observatørers tilmeldinger eller designeres tilmeldinger.

Vælg Fagresultater

Vælg Fagresultater

SIS-afleveringsrapporten giver dig mulighed for at inkludere fagresultater. Klik på afkrydsningsfeltet Inkluder fagresultater (Include course scores). Som standard inkluderer SIS-afleveringsrapporten ikke fagresultater.

Bemærk: SIS-afleveringsrapporten kan kun vises for institutioner, der har tilladt Canvas at sende karakterer til deres SIS.

Filtrer ePortfolio-data

Filtrer ePortfolio-data

Med ePortfolio-rapporten kan du filtrere de data, der vises i rapporten.

Hvis du kun vil vise ePortfolios fra brugere uden tilmeldinger i din Canvas-konto, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Inkluder kun ePortfolios fra brugere uden tilmeldinger (Only include ePortfolios from users with no enrollments) [1].

Klik på afkrydsningsfeltet Inkluder kun ePortfolios, der er blevet fjernet (Only include ePortfolios that have been removed) for kun at få vist fjernede ePortfolios [2].

Kør rapport

Kør rapport

Når du er færdig med at konfigurere en rapport, skal du klikke på knappen Kør rapport (Run Report).

Download rapport

Download rapport

Når en rapport er færdig og kan downloades, skal du klikke på Download-ikonet. Filen downloades til din computer.