Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan konfigurerer jeg SSO-indstillinger for min autentifikationsudbyder?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan konfigurerer jeg SSO-indstillinger for min autentifikationsudbyder?

Som en del af Canvas-autentifikation eller autentifikation fra tredjeparter kan du konfigurere indstillinger for single sign-on (SSO) til din konto. Ændring af mærket ændrer også loginteksten på siden for nulstilling af adgangskode.

SSO forbinder nedarvede indstillinger fra Theme Editor. Links kan opdateres i Theme Editors login-sektionen.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn Autorisation

Åbn Autorisation

I Kontonavigation skal du klikke på linket Godkendelse (Authentication).

Konfigurer SSO-indstillinger

Konfigurer SSO-indstillinger

I sektionen SSO-indstillinger skal du indtaste oplysninger i de relevante felter.

I feltet Login-mærke (Login Label) [1], kan du indtaste et mærke, der vises på login-siden, og som de studerende bruger til at indtaste deres unikke identifikator. Hvis der ikke er angivet noget mærke, indstilles login-feltet til e-mail. Du kan indtaste mærker som fx brugernavn, student-id osv.

I feltet Glemt adgangskode-URL (Forgot Password URL) [2] kan du indtaste webadressen for din institutions side til glemte adgangskoder. Lad feltet være tomt, hvis du vil have, at brugerne skal se standardsiden for nulstilling af Canvas-adgangskoden.

I feltet Discovery URL [3] kan du indtaste en URL til en autentifikationsside, hvis nogen. Hvis der ikke angives nogen side, sendes brugerne til den første autentifikationsudbyder på listen over autentifikationsudbydere.

Angiv ukendt brugerwebadresse fra tredjepart

Angiv ukendt brugerwebadresse fra tredjepart

Når du bruger en tredjeparts autentifikationsudbyder, kan du også indtaste en webadresse, der omdirigerer brugere, hvis der ikke findes en godkendt bruger i Canvas.

Gem SSO-indstillinger

Gem SSO-indstillinger

Klik på knappen Gem (Save).

Angiv udbyderpositioner

Angiv udbyderpositioner

Når du har mere end en autentifikationsudbyder i din konto, er Canvas-autentifikation som standard i første position, og det er standardkonfigurationen for Discovery-URL'en.

For at ændre placeringen af dine autentifikationsudbydere skal du finde udbyderen og klikke på positionsmenuen [1]. Vælg placeringsnummer for den nye position. Klik derefter på knappen Gem (Save) [2].

Bemærk: Canvas-autentifikation kan kun slettes fra autentifikationssiden, hvis en anden tredjeparts autentifikationudbyder er blevet aktiveret. Hvis den eneste eksisterende autentifikationsudbyder slettes, vil Canvas-autentifikation blive gendannet som standardleverandør.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.