Hvordan administrerer jeg siden Tilladelser?

Som administrator kan du gennemgå og administrere tilladelser til brugerne på fag- og på kontoniveau. Afhængig af brugerrollen kan du muligvis redigere standardtilladelser og indstille brugerdefinerede tilladelser til en brugerrolle i din konto. Tilladelser giver eller nægter adgang til specifikke funktioner inden for en konto og et fag.

Bemærk:

  • Nogle tilladelser er muligvis ikke tilgængelige for underkonti. Hvis du vil vide mere om underkonto-tilladelser og -begrænsninger, henvises der til ressourcedokumentet Sammenligning af konto og underkonto.
  • Når du ændrer en tilladelse, kan det nogle gange tage 30 minutter eller mere, før denne tilladelse træder i kraft. Hvis de forventede ændringer ikke vises med det samme, skal du prøve igen efter et stykke tid.
  • Underordnede konsortiumkonti arver roller og tilladelser fra den overordnede konto. Underkonti kan redigere alle ulåste roller og tilladelser.  

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på Admin linket [1], klik derefter på kontonavnet [2].

Åbn tilladelser

Klik på linket for Tilladelser

I Kontonavigation skal du klikke på linket Tilladelser (Permissions).

Se tilladelser

Se tilladelsesside

Som standard viser tilladelsessiden adgangstilladelser for brugerne på fagniveau [1].

For at se brugerrolletilladelser på kontoniveau skal du klikke på fanebladet Kontoroller (Account Roles) [2].

Søg og filtrer tilladelser

For at søge efter en bestemt tilladelse skal du skrive et tilladelsesnavn i feltet Søg (Search) [1]. Søgefeltet bruger prædiktiv filtrering.

Du kan også filtrere tilladelser efter rolle. Som standard viser siden Tilladelser alle brugerroller. For at filtrere tilladelser for en bestemt brugerrolle skal du skrive eller vælge navnet på brugerrollen fra menuen Tilladelsesrollefilter (Permission Role Filter) [2].

Du kan bruge søgningen og filtermulighederne til at søge efter tilladelser for bestemte brugerroller.

Se individuel tilladelse

For at få vist oplysninger om en bestemt tilladelse skal du klikke på tilladelsens navn.

Se yderligere tilladelsesdetaljer

Se yderligere tilladelsesoplysninger

Sidepanelet Tilladelser viser tilladelsens navn [1].

Se og skjul specifikke oplysninger om tilladelsen ved at klikke på pilikonerne Hvad den gør (What is Does) og Yderligere overvejelser (Additional Considerations) [2]. Bemærk venligst, at ikke alle tilladelser indeholder disse oplysninger.

Sidepanelet viser også sektionen Tildelte roller (Assigned Roles) [3], der viser alle aktiverede roller for tilladelsen, og sektionen Ikke-tildelte roller (Unassigned Roles) [4], der viser alle deaktiverede roller for tilladelsen.

Administrer individuel tilladelse

Administrer individuel tilladelse

For at administrere brugerroller for tilladelsen skal du klikke på ikonet ud for navnet på en brugerrolle [1]. I tilladelsesmenuen [2] er den eksisterende tilladelse angivet med et flueben.

Vælg den nye tilladelsesstatus ved at klikke på en af tilladelsesindstillingerne: Aktiver eller deaktiver. Når du har aktiveret eller deaktiveret tilladelsen, kan du vælge at låse tilladelsesstatussen. For at låse tilladelsesstatussen skal du klikke på Lås (Lock)-indstillingen [3]. Låste indstillinger forhindrer, at indstillingen ændres af underkontoadministratorer i en lavere konto. Den nye tilladelsesstatus gemmes automatisk.

Bemærk: Hvis et tilladelsesikon vises som gennemsigtigt, så kan du ikke ændre tilladelsen [4].

Vis grupperede tilladelser

Nogle tilladelser kan grupperes sammen for at give mulighed for større granularitet og kontrol over tilladelser.

Grupperede tilladelser viser de grupperede tilladelser under det gruppens tilladelsesnavn [1].

Klik på udvidelsesikonet [2] for at udvide grupperede tilladelser.

Administrer grupperede tilladelser

Du kan administrere hver granulær tilladelse i gruppen med de tilsvarende afkrydsningsfelter. Klik på afkrydsningsfeltet [1] for at aktivere eller deaktivere en granulær tilladelse. Et afkrydsningsfelt med kryds i viser, at tilladelsen er aktiveret [2]. Et felt uden kryds angiver, at tilladelsen er deaktiveret [3].

Hvis alle tilladelser er aktiveret for en brugerrolle, viser tilladelsesgruppen et fluebensikon [4].

Hvis nogle tilladelser er aktiveret, og nogle er deaktiverede for en brugerrolle, viser tilladelsesgruppen et halvfyldt ikon [5].

Hvis alle tilladelser er deaktiverede for en brugerrolle, viser tilladelsesgruppen et X-ikon [6].

Se og administrer individuelle brugerrolletilladelser

For at se alle tilladelser, der er tildelt til en bestemt rolle, skal du klikke på rollens navn [1]. Du kan administrere tilladelser til roller på kontoniveau og administrere tilladelser til roller på fagniveau.

For at tilføje en rolle på kontoniveau eller tilføje en rolle på fagniveau, se fanen for den relevante rolle, og klik på knappen Tilføj rolle (Add Role) [2].