Hur hanterar jag API-åtkomsttokens som student?

Du kan hantera API-åtkomsttokens från dina Användarinställningar. Åtkomsttokens ger åtkomst till Canvas-resurser via Canvas-API. Åtkomsttokens kan genereras automatiskt för tredjeparts-applikationer eller skapas manuellt.

Canvas-API ger åtkomsttoken-innehavaren åtkomst till samma Canvas-resurser som du har åtkomst till. Tredjeparts-applikationer inklusive enheter du har använt för att öppna Canvas student-app, är till exempel auktoriserade att få åtkomst ill Canvas för din räkning För mer information om att använda Canvas API, se dokumentationen för Canvas API.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Visa Åtkomsttokens

Tredjepartsapplikationer med åtkomsttokens och användargenererade åtkomsttokens listas i sektionen Godkända integrationer [1].

För varje åtkomsttoken, kan du se namnet [2], syftet [3], utgångsdatum [4], och datum för senaste användning [5].

Obs! Mobilåtkomst-tokens genereras åt dig när du loggar in till en Canvas mobilapp och löper aldrig ut. För att ta bort åtkomst för en mobil-applikation, måste åtkomsttoken raderas.

Lägg till åtkomsttoken

Lägg till åtkomsttoken

För att manuellt lägga till en åtkomsttoken, klicka på knappen Lägg till ny åtkomsttoken (Add New Access Token).

Lägg till information om tokens

Lägg till information om tokens

Ange en beskrivning av din åtkomsttoken i fältet Syfte [1]. Du kan också välja ett utgångsdatum genom att klicka på Kalender-ikonen [2]. För att generera en token utan utgångsdatum, lämna fältet Löper ut tomt.

För att generera en ny åtkomsttoken, klicka på knappen Generera token (Generate Token) [3].

Visa Åtkomsttoken

Visa Åtkomsttoken

Visa beskrivning av token [1]. För att se information om token, klicka på länken Information [2].

Visa information om tokens

Visa information om tokens

Information om åtkomsttoken inkluderar en token som kan användas för att ringa API-samtal för din räkning [1].

För att generera en ny åtkomsttoken, klicka på knappen Generera token igen (Regenerate Token) [2].

Radera åtkomsttoken

Radera applikation

För att radera en åtkomsttoken, klicka på ikonen Radera (Delete).

Bekräfta borttagning

Bekräfta borttagning

För att bekräfta raderingen, klicka på knappen Ok [2].