Hur lägger jag till en kontaktmetod för att ta emot Canvas-aviseringar som student?

I Canvas kan du lägga till kontaktmetoder för att ta emot aviseringar. Kontaktmetoder låter dig välja hur du vill bli underrättad när olika händelser inträffar inom en kurs. Aviseringar tillämpas på alla kurser i Canvas. Canvas har stöd för aviseringar via e-post, Slack och olika webbtjänster.

När  du lägger till kontaktmetoder kan du ställa in dina egna aviseringsinställningar för att välja hur ofta du vill bli underrättad om kurshändelser.

Se en video om aviseringsinställningar.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1] sedan länken Inställningar (Settings) [2].

Lägg till kontaktmetoder

Lägg till kontaktmetoder

I sidofältet Kontaktmetoder (Ways to Contact) visar ditt konto din standardadress för e-post som är kopplad till ditt konto, om sådan finns. Om du vill lägga till en ytterligare e-postadress klickar du på länken Lägg till e-postadress (Add Email Address) [1].

Om du har flera Canvas-konton, kan du se ikonen Lägg till [2], som ger dig möjlighet att sammanfoga adressen med ett annat Canvas-konto som använder samma e-postadress.

Om du vill lägga till Slack som kontaktmetod klickar du på länken Lägg till kontaktmetod (Add Contact Method) [3].

Visa kommunikationsvarningar

Visa kommunikationsvarningar

Canvas skickar  inte meddelanden till kommunikationskanaler som har kommit tillbaka, vilket innebär att kanalen inte längre kan försöka generera eller skicka en  avisering. Dessa återsändningar kan uppstå från ogiltiga adresser (orsakade av adresstyp, ändrade adresser etc.) eller blockerade servrar.

I Användarinställningar kan Canvas visa följande ikoner för att ange en kontaktmetods status:

  • Varning (Warning) [1]: anger en icke fungerande kontaktmetod. För att rätta till felet kan du ta bort och sedan lägga till kontaktmetoden i din profil.
  • Markering (Check Mark) [2]: meddelar dig om en obekräftad e-postadress.

Om du vill ta bort en kontaktmetod klickar du på ikonen Ta bort [3].

Se godkända integrationer

Se godkända integrationer

När du tillåter tredjepartsintegrationer att komma åt ditt konto visas sektionen Godkända integreringar och visar de behöriga integrationerna. Varje integration visar appens namn, syftet (om det noterats), det datum som appen senast användes, det datum som appen löper ut och en länk för att visa ytterligare detaljer.