Hur hanterar jag aviseringar för en enstaka kurs som student?

I den här lektionen får du lära dig att hantera aviseringsinställningar från sidan Aviseringar (Notifications) i ditt konto. Du kommer även åt kursaviseringar genom att klicka på knappen Visa kursaviseringar (View Course Notifications) på kurshemsidan. Inställningar för kursaviseringar gäller endast den kurs de konfigureras för. Om du vill få kursaviseringar måste du först konfigurera dina aviseringsinställningar för Canvas.

Obs! När en aviseringsinställning har ändrats i din kurs kommer denna att åsidosätta kontoinställningarna. Du måste fortsätta att hantera aviseringstypen i kursen.

Öppna aviseringar

Öppna aviseringar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka sedan på länken Aviseringar (Notifications) [2].

Öppna inställningarna för kursaviseringar

Du kan hantera aviseringsinställningar för ditt Canvas-konto och/eller individuella kurser.

För att hantera aviseringsinställningar för en individuell kurs, klicka på rullgardinsmenyn Inställningar för (Settings for) [1]. Klicka sedan på kursnamnet [2].

Öppna Aviseringar (Notifications) från kurshemsidan.

Alternativt, kan du komma åt kursaviseringarna från kurshemsidan genom att klicka på knappen Visa kursaviseringar (View Course Notifications).

Visa inställningar för kursaviseringar (View Course Notification Settings)

En banner informerar dig om att om du tillämpar aviseringsinställningar på kursnivå åsidosätter dessa aviseringsinställningarna på kontonivå som du kan ha ställt in [1]. Klicka på ikonen Stäng (Close) för att avvisa meddelandet [2].  

En banner informerar dig om att leverans av dagliga meddelanden eller veckomeddelanden [3]. Klicka på ikonen Stäng (Close) för att avvisa meddelandet [4].

Om du vill aktivera eller inaktivera alla aviseringar för kursen använder du reglaget Aktivera aviseringar (Enable Notifications) [5].

Visa aviseringstyper på kursnivå [6] och dina listade kontaktmetoder [7].

Varje avisering har en frekvensinställning för standardleverans. För att se den aktuella standardaviseringsfrekvensen för en aviseringstyp och kontaktmetod, hovra över aviseringsikonen [8].

Hantera individuella aviseringar (Manage Individual Notifications)

För att hantera aviseringsfrekvensen för en kursavisering, leta upp aviseringen och kontaktmetoden. Klicka sedan på aviseringsikonen [1]. Du kan välja en av fyra leveransfrekvenstyper:

  • Avisera omedelbart (Notify immediately) [2]: få dessa aviseringar omedelbart för den här kursen. Dessa meddelanden kan försenas med upp till en timme om en instruktör gör ytterligare ändringar, vilket förhindrar att du spammas av flera meddelanden på kort tid.
  • Daglig sammanfattning (Daily summary) [3]: få en daglig sammanfattning för den här aviseringstypen.
  • Veckovis sammanfattning (Weekly summary) [4]: få en veckovis sammanfattning för den här aviseringstypen.
  • Aviseringar av (Notifications off) [5]: inga aviseringar för den här aviseringstypen.

Visa status för kursaviseringar (View Course Notifications Status)

Visa status för kursaviseringar (View Course Notifications Status)

Du kan se statusen för kursaviseringar på din kurshemsida. Knappikonen Visa kursaviseringar visar om kursaviseringar har aktiverats [1] eller inaktiveras [2].