Hur använder jag kalendern som student?

Kalendern är ett bra sätt att se allting ni har att göra för alla era kurser, på en och samma plats. Ni kan se kalenderhändelser per dag, vecka, månad eller agenda listor. Kalendern ger också tillgång till schemaläggaren, som är ett schemaläggningsverktyg i Canvas.

Obs! Om du ändrar språk eller lokala inställningar kan ändringarna även påverka startdatumet för Kalender-veckan. Vissa språk eller språkregioner ändrar startdatumet för veckor.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Visa kalender

Kalendern åskådliggör tidsomfånget för alla kurser, och visar information för var och en av dina kurser som du är inskriven i och grupper som du är medlem i. I navigeringsfältet kan ni välja att visa kalendern per vecka, månad eller i agenda-vy [1]. Den vy ni väljer bestämmer stilen av kalenderfönstret [2]. Som standard visas kalendern i Månadsvy (Month).

Sidofältet [3] visar en snabbvy av kalendern, er lista över kurser och grupper, och objekt utan datum för era kurser och grupper.

Lägg till Kalender Händelser

Lägg till Kalender Händelser

Varje kalendervy visar alla uppdrag eller händelser som har varit tillagda till kalendern. Du kan lägga till händelser, däribland återkommande händelser, och att göra-objekt till din personliga kalender när du vill i navigeringsfältet genom att klicka på knappen Lägg till (Add).

Se kalenderlistan

Varje personliga-, kurs-, och gruppkalender identifieras av en separat färg som fyller kalendervyn. Kopplade kalenderobjekt för varje kurs eller grupp visas när de väljs i kalendervyn [1].

Som standard kommer de 10 första kurs- och gruppkalendrar att vara valda och visas i kalendervyn. För att gömma en kalender, klicka boxen bredvid namnet på kalendern [2]. Kalendrar som inte är aktiva inom kalendervyn kommer att visas som blek text [3].

Obs! Canvas kommer att tilldela godtyckliga färger för varje kalender såvida inte en specifik färg är vald. Varje kalender har 15 standardfärger, men ni kan infoga en Hexkod för att skapa vilken färg ni vill. Färger som har ställts in på kurskort i din instrumentpanel uppdateras även att uppdateras i kalendern.

Se Listan av Odaterade händelser

Se Listan av Odaterade händelser

När ni expanderar länken Odaterade Objekt (Undated Items) kommer ni att se en lista över händelser och uppdrag som ännu inte är daterade. Uppdragen och händelserna kommer att bli differentierade genom ikoner och av den personliga, kurs, eller gruppkalenderfärgen.

Visa Kalendern efter Månad

Visa Kalendern efter Månad

I vyn Månad klickar du på pilknapparna [1] för att förflytta dig från månad till månad. Klicka knappen Idag (Today) [2] för att se händelser för nuvarande datum.

Om du vill visa händelser för ett specifikt datum klickar du på månadslänken [3], och skriver sedan in ett datum i datumfältet [4] eller väljer ett datum från kalendern [5].

Visa uppgifter och händelser

Uppdrag visas med en ikon bredvid uppgiftsrubriken. Ikonen reflekterar uppgiftens typ: Diskussion [1], Uppdrag [2], Prov [3], eller Händelse [4]. Ej bedömda objekt med att göra-datum kan visas i kalendern för en kurs.

Alla objekt i kalendern är färgkodade för att matcha kurserna eller kalendrarna i sidofältet.

För att se alla detaljer för en uppgift eller händelse, håll muspekaren över objektet [5]

Kalenderuppdrag kan också vara överstrukna [6], vilket är ett enkelt sätt att hålla koll på uppdrag. Uppgifter blir överstrukna när respektive uppgift har lämnats in. Uppgifter som har tilldelats ett omdöme men som inte innehåller en faktisk inlämning blir emellertid inte överstrukna.

Se Heldags-händelser

Se Heldags-händelser

För heldagshändelser visas ikonen Händelser, och ingen specifik händelsetid inkluderas.

Om du vill förlänga en heldagshändelse över flera dagar hovrar du med muspekaren över händelsens kant tills en svart pil visas. Dra din händelse över alla nödvändiga datum under den aktuella månaden.

Visa Kalender efter Vecka

För att se kalendern per vecka, klicka på knappen Vecka (Week). Veckovyn visar kalenderobjekt efter datum och tid. Observera att vissa uppgifter kan förfalla 23.59, som visas i botten i kalendervyn.

Se Heldags-händelser

Heldagshändelser visas överst på kalenderveckan. Dessa händelser har ingen specifik tidpunkt.

Liksom i månadsvyn, om du vill förlänga en händelse över hela tiden över flera dagar, sväva över kanten för händelsen tills du ser en svart pil. Dra din händelse över alla nödvändiga datum. I veckovy kan du endast dra din händelse till slutet av veckan som du tittar på.

Se Kalenderagenda

Klicka Agenda-knappen för att se alla era kalenderobjekt som börjar i månaden ni valt i Månadsvyn.

Sök efter möten

Sök efter möten

Om din institution har aktiverat schemaläggaren grupper för mötesbokning kan du anmäla dig till ett möte i kalenderns sidofält.