ฉันจะจัดการคุณสมบัติการใช้งานใหม่ในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

Canvas มีการพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ การปรับปรุงส่วนใหญ่จะให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของรอบการเผยแพร่ปกติของเรา อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการใช้งานบางอย่างอาจส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลของคุณกับ Canvas

บทเรียนนี้นำเสนอภาพรวมการจัดการค่าคุณสมบัติการทำงานระดับผู้ใช้ ดูค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานเฉพาะจาก Canvas โดยเข้าไปที่บทเรียน คุณสมบัติการใช้งานระดับบัญชีผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] และคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

ดูค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงาน

คุณสมบัติการทำงานที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นในหัวข้อ ค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงาน (Feature Settings)

กรองตัวเลือกคุณสมบัติ

กรองตัวเลือกคุณสมบัติ

กรองคุณสมบัติทั้งหมดทั้งที่เปิดและปิดใช้งานโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ตัวกรอง (Filter)

ค้นหาค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงาน

ค้นหาค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงาน

ค้นหาค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานโดยพิมพ์คำค้นหาในฟิลด์ ค้นหา (Search)

ดูประเภทของคุณสมบัติ

ดูประเภทของคุณสมบัติ

คุณสมบัติแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณสมบัติระบุไว้ หากต้องการขยายช่องคุณสมบัติการใช้งานและแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ไอคอนลูกศร

ดูหมายเหตุกำกับคุณสมบัติ

ดูหมายเหตุกำกับคุณสมบัติ

หมายเหตุกำกับคุณสมบัติช่วยระบุสถานะของแต่ละคุณสมบัติการใช้งาน คุณสมบัติที่ไม่มีฉลากกำกับ [1] หมายความว่าคุณสมบัตินี้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานในเวอร์ชั่นการใช้งานจริงของคุณ คุณสมบัติอาจมีหมายเหตุกำกับเบต้าด้วย [2] ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในเวอร์ชั่นการใช้งานจริงของคุณ แต่ยังอยู่ระหว่างการทดสอบประโยชน์ในการใช้งานและส่วนการใช้งาน การเปิดใช้งานคุณสมบัติเบต้าอาจจัดทำการทำงานที่ไม่ได้ตั้งใจภายในบัญชี Canvas ของคุณ

ดูสถานะคุณสมบัติ

คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดใช้งานค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานได้

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ โดยคลิกที่ไอคอนสถานะของคุณสมบัติการใช้งาน [1]

หากต้องการเปิดคุณสมบัติการใช้งานดังกล่าว ให้คลิกตัวเลือก เปิดใช้งาน (Enabled) [2] คุณสมบัติการใช้งานที่เปิดใช้งานแล้วจะมีไอคอนเปิดใช้งาน แสดงอยู่ [3]

หากต้องการปิดคุณสมบัติการใช้งาน ให้คลิกตัวเลือก ปิดการใช้งาน (Disabled) [4] คุณสมบัติการใช้งานที่ปิดการใช้งานแล้วจะมีไอคอน ปิดการใช้งาน แสดงอยู่ [5]