ฉันจะจัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลใน Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

Canvas มีค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลเริ่มต้นที่คุณสามารถนำมาใช้กับบทเรียนของคุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าปรับตั้งเริ่มต้นได้โดยการกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของคุณเอง ค่าปรับตั้งเหล่านี้จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมวิธีการส่งข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับบทเรียนไปยังผู้ใช้รายอื่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลแต่ละประเภท การตั้งค่าเริ่มต้น และตัวสั่งการการแจ้งข้อมูล ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลการแจ้งข้อมูลของ Canvas

การแจ้งข้อมูลจะถูกจัดส่งไปเป็นแบบใดแบบหนึ่งจากในสี่แบบต่อไปนี้: แจ้งฉันทันที สรุปรายวัน สรุปรายสัปดาห์ หรือไม่ต้องส่ง หากคุณเปลี่ยนค่าปรับตั้ง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณทันที

ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลจะมีผลกับทุกบทเรียนของคุณ เว้นแต่คุณจะกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับแต่ละบทเรียนไว้

คุณสามารถตอบกลับการแจ้งข้อมูลทางอีเมลภายนอก Canvas ได้โดยตรง การตอบกลับต่าง ๆ จะได้รับการอัพเดตในกล่องจดหมายของ Canvas ด้วย ทั้งนี้เอกสารแนบที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับจากภายนอกจะไม่รวมอยู่ในข้อความที่แสดงใน Canvas

หมายเหตุ:

  • การแจ้งข้อมูลจะถูกส่งไปยังวิธีการติดต่อของ Canvas ตามที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถรับการแจ้งข้อมูลได้หากวิธีการติดต่อของคุณไม่ได้รับการยืนยัน หากคุณไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลของ Canvas โปรดยืนยันวิธีการติดต่อของ Canvas ของคุณ
  • แอพ Canvas Student รองรับการกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ การจัดการค่าปรับตั้งจากในแอพจะเป็นการบอกล้างค่าในเวอร์ชั่นเบราเซอร์สำหรับ Canvas
  • คุณสามารถเลือกค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลให้กับแต่ละบทเรียนได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนเดี่ยว

เปิดการแจ้งข้อมูล

เปิดการแจ้งข้อมูล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ การแจ้งข้อมูล (Notifications) [2]

ดูค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลทางบัญชี

จากเพจ ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล (Notification Settings) คุณสามารถจัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบัญชี Canvas ของคุณและ/หรือจัดการค่าการแจ้งข้อมูลสำหรับแต่ละบทเรียนโดยใช้ ค่าปรับตั้งสำหรับเมนูแสดงรายการ  

ตามค่าเริ่มต้น ค่าปรับตั้งสำหรับเมนูแสดงรายการ (Settings for dropdown) จะแสดงตัวเลือก บัญชีผู้ใช้ (Account) ไว้ [1] ส่วนแสดงแบนเนอร์ระบุค่าการแจ้งข้อมูลระดับบัญชีผู้ใช้จะมีผลกับบทเรียนใน Canvas ทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ ค่าการแจ้งข้อมูลเฉพาะบทเรียนจะมีผลแทนที่ค่าการแจ้งข้อมูลทางบัญชี [2] ยกเลิกข้อความโดยคลิกที่ไอคอนปิด [3]

แบนเนอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการนำส่งข้อความรายวันและรายสัปดาห์ [4] ยกเลิกข้อความโดยคลิกที่ไอคอนปิด [5]

ดูการแจ้งข้อมูลระดับบัญชีประเภทต่าง ๆ [6] และวิธีการติดต่อที่คุณระบุไว้ [7]

การแจ้งข้อมูลแต่ละประเภทมีค่าปรับตั้งความถี่ในการจัดส่งเริ่มต้น หากต้องการดูความถี่ในการจัดส่งการแจ้งข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบันสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทใดและวิธีการติดต่อใด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนการแจ้งข้อมูลนั้น [8]

ดูรายละเอียดการแจ้งข้อมูล

ดูรายละเอียดการแจ้งข้อมูล

หากต้องการดูรายละเอียดสำหรับการแจ้งข้อมูลใด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อการแจ้งข้อมูลนั้น

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล

การแจ้งข้อมูลแต่ละรายการจะใช้ค่าปรับตั้งเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนวิธีการติดต่อของการแจ้งข้อมูลใด ให้ไปที่การแจ้งข้อมูลนั้นแล้วคลิกที่ไอคอนสำหรับวิธีการติดต่อ [1]

หากต้องการรับการแจ้งข้อมูลทันที ให้เลือกตัวเลือก แจ้งทันที (Notify immediately) [2] การแจ้งข้อมูลเหล่านี้อาจล่าช้าได้ถึงหนึ่งชั่วโมงในกรณีที่ผู้สอนทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณโดนสแปมด้วยการแจ้งข้อมูลหลาย ๆ ครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ

หากต้องการรับการแจ้งข้อมูลเป็นประจำทุกวัน ให้เลือก ข้อมูลสรุปรายวัน (Daily summary) [3]

หากต้องการรับการแจ้งข้อมูลเป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้เลือก ข้อมูลสรุปรายสัปดาห์ (Weekly summary) [4] วันที่และเวลาของการแจ้งข้อมูลรายสัปดาห์ของคุณจะถูกแสดงไว้ตรงด้านล่างของเพจการแจ้งข้อมูล

หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งข้อมูล ให้เลือกตัวเลือก ปิดการแจ้งข้อมูล (Notifications off) [5]

การแจ้งข้อมูลประเภทที่ไม่รองรับจะมีไอคอนไม่รองรับ แสดงไว้ [6] ไม่สามารถเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลประเภทที่ไม่รองรับได้

หมายเหตุ:

  • ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลทุกครั้งจะมีผลกับทุกบทเรียนของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณจัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนเดียว การแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนนั้นจะต้องจัดการผ่านบทเรียนดังกล่าว
  • ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลทาง Twitter ไม่รองรับตัวเลือกสรุปรายวันหรือสรุปรายสัปดาห์
  • วิธีการติดต่อที่ไม่ได้บันทึกไว้จะปรากฏในค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล แต่จะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลจนกว่าคุณจะยืนยันการลงทะเบียน

ดูประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ดูประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณตั้งค่าการแจ้งข้อมูลไว้สำหรับอีเมลแอดเดรสที่อยู่นอกสถาบันของคุณ คุณอาจเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถปิดคำเตือนได้โดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง (Ok) หากคำเตือนเคยแสดงขึ้นมาแล้ว คำเตือนนั้นจะไม่แสดงอีก

ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช

ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช

หากคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชในแอพ Canvas Student คุณสามารถจัดการค่าปรับตั้งของคุณได้ในคอลัมน์ การแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) การแจ้งเตือนแบบพุชอาจถูกส่งไปยังอุปกรณ์พกพาของคุณได้แบบทันทีหรือไม่ส่งเลยเท่านั้น ไม่รองรับตัวเลือกการแจ้งข้อมูลรายวันและรายสัปดาห์  

นอกจากนี้ การจัดการค่าปรับตั้งภายในแอพจะไปแทนที่ค่าที่เลือกไว้ในเพจการแจ้งข้อมูลดังกล่าว

หมายเหตุ: บางหมวดหมู่จะมีการจำกัดการใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชได้ สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลที่รองรับการแจ้งเตือนแบบพุชได้ใน เอกสารข้อมูลการแจ้งข้อมูลของ Canvas

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลใน Slack

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลใน Slack

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Slack เป็นวิธีการติดต่อหนึ่ง คุณสามารถ เพิ่ม Slack เป็นวิธีการติดต่อ และรับการแจ้งข้อมูลแบบข้อความโดยตรงจาก Canvas ใน Slack

การแจ้งข้อมูลใน Slack อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูล Slack ของคุณ