ฉันจะใช้ กล่องจดหมาย (Inbox) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

กล่องจดหมายจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและแสดงข้อความตามลำดับเวลา คุณสามารถดูและตอบกลับการพูดคุยและจัดเรียงตามบทเรียนหรือประเภทกล่องจดหมายได้ ตัวกล่องจดหมายนั้นไม่มีการจำกัดขนาดไฟล์ อย่างไรก็ตาม เอกสารแนบที่เพิ่มมาในการพูดคุยจะถูกรวมไว้ในไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ส่ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมาย

หมายเหตุ:

  • หากคุณคลิกขวาหรือคลิกตัวเลือกที่ลิงค์กล่องจดหมาย คุณจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของคุณในแท็บเบราเซอร์ใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกขณะที่คุณทำงานอื่น ๆ ใน Canvas อยู่ได้
  • ผู้ใช้จะแสดงอยู่ในส่วนการพูดคุยเมื่อลงทะเบียนในบทเรียนแล้ว และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้จนกว่าจะมีการเผยแพร่
  • เมื่อสรุปบทเรียนแล้ว คุณจะไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ในบทเรียนนั้นได้

เปิดกล่องจดหมาย

เปิดกล่องจดหมาย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox)

หากลิงค์กล่องจดหมายมีส่วนแสดงสถานะกำกับตัวเลข ส่วนแสดงสถานะดังกล่าวจะแสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อคุณอ่านข้อความใหม่นั้นแล้ว ส่วนแสดงถสานะจะหายไป

ดูแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือมีตัวเลือกข้อความส่วนกลาง หากต้องการโหลดการพูดคุยให้กรองข้อความของคุณตามบทเรียนหรือกลุ่ม [1] และประเภท [2] การกรองตามประเภทจะช่วยให้คุณสามารถกรองข้อความตามกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่ได้อ่าน (Unread) ติดดาว (Starred) ส่งแล้ว (Sent) จัดเก็บแยก (Archived) และความเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่ง (Submission Comments)

คุณสามารถค้นหาการพูดคุยตามผู้ใช้ได้ในฟิลด์ ค้นหาจากผู้ใช้ (Search by user) [3]

เขียนข้อความ,โดยคลิกที่ไอคอนเขียน [4]

เมื่อคุณเลือกการพูดคุยแล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ในแถบเครื่องมือเพื่อ:

  1. ตอบกลับ (Reply)ไปยังส่วนการพูดคุย
  2. ตอบกลับทุกคนไปยังส่วนการพูดคุย
  3. จัดเก็บแยก (Archive)ส่วนการพูดคุย
  4. ลบ (Delete)ส่วนการพูดคุย
  5. นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อส่งต่อ, กำกับการพูดคุยว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน และ ให้ดาวการพูดคุย

ดูแผงรายการกล่องจดหมาย

ดูแผงรายการกล่องจดหมาย

การพูดคุยสำหรับบทเรียนที่คุณเลือกและตัวกรองกล่องจดหมายจะปรากฏในแผงรายการกล่องจดหมายด้านซ้าย

ดูการพูดคุย

ดูการพูดคุย

กล่องจดหมายจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาจากใหม่สุดไปเก่าสุด โดยที่การพูดคุยใหม่ล่าสุดจะปรากฏอยู่ด้านบน [1] และการพูดคุยเก่า ๆ จะอยู่ที่ด้านล่าง

คุณสามารถกำกับส่วนการพูดคุยด้วยตนเองว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่การพูดคุยและคลิกที่วงกลมทางด้านซ้ายของการพูดคุย [2] หากต้องการติดดาวการพูดคุย ให้เลื่อนเมาส์ไปที่การพูดคุยและคลิกที่ดาวทางด้านขวาของการพูดคุย [3]  

ดูชุดข้อความการพูดคุย

เมื่อคุณเลือกการพูดคุย [1] ข้อความทั้งหมดในชุดข้อความการพูดคุยจะปรากฏในแผงรายการกล่องจดหมายด้านขวา [2]  

จัดการชุดข้อความการพูดคุย

ภายในแต่ละส่วนการพูดคุย คุณสามารถตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด ส่งต่อ หรือลบทั้งชุดข้อความการพูดคุย [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความแต่ละรายการและใช้คำสั่งเดียวกันนั้นภายในแต่ละรายการได้ [2]  

เลือกส่วนการพูดคุยหลายรายการ

หากต้องการเลือกหลาย ๆ ข้อความเพื่อจัดเก็บแยก ลบ กำกับว่าอ่านแล้ว กำกับว่ายังไม่ได้อ่าน หรือติดดาว ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายของแต่ละข้อความ [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่ม Command (Mac) หรือปุ่ม Control (Windows) ขณะคลิกแต่ละข้อความที่คุณต้องการเลือกได้ด้วย จากแถบเครื่องมือของกล่องจดหมาย [2] ให้คลิกตัวเลือกที่ต้องการ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับข้อความหรือใช้คำสั่งแป้นพิมพ์เดียวกันนั้นเพื่อยกเลิกการเลือกข้อความได้ด้วย