ฉันจะผนวกสื่อจากภายนอกใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อผนวกวิดีโอและสื่อข้อมูลเสียงจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณปลอดภัยก่อนที่จะผนวกลงใน Canvas

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการใช้งานหนึ่งในคุณสมบัติ Canvas ที่รองรับ Rich Content Editor

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เปิดเครื่องมือการผนวกจากแถบเมนู

เปิดเครื่องมือการผนวกจากแถบเมนู

ผนวกสื่อจากแถบเมนูโดยคลิกที่ไอคอนผนวก [1]

ดูไอคอนการผนวกโดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2]

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเมนู

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถผนวกสื่อโดยใช้แถบเมนูใน Rich Content Editor แถบเมนูจะแสดงชื่อ Rich Content Editor และอาจแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่การสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์

ผนวกสื่อโดยการใช้แถบเมนูโดยคลิกที่เมนู แทรก (Insert) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ผนวก (Embed) [2]

กรอกรหัสการผนวก

กรอกรหัสการผนวก

วางรหัสในฟิลด์ ผนวกรหัส (Embed Code) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [2]

ผนวกสื่อ

ผนวกสื่อ

คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

แสดงตัวอย่างสื่อที่ผนวก

แสดงตัวอย่างสื่อที่ผนวก

แสดงตัวอย่างสื่อที่ผนวกใน Rich Content Editor

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor