Hur hanterar jag nya funktioner i mitt användarkonto som student?

Canvas skapar kontinuerligt nya funktioner för att förbättra din användarupplevelse. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Men vissa funktioner kan påverka din personliga interaktion med Canvas.

Denna lektion ger en översikt över hur du hanterar funktionsinställningar på användarnivå för ditt användarkonto. För att se specifika funktionsinställningar som är tillgängliga i Canvas, gå till lektionen omfunktioner för användarkonton.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1] sedan länken Inställningar (Settings) [2].

Visa funktionsinställningar

Tillgängliga funktioner visas i sektionen Funktionsinställningar.

Funktionsalternativ för filter

Funktionsalternativ för filter

Du kan filtrera alla funktioner, aktiverade funktioner eller inaktiverade funktioner genom att klicka på rullgardinsmenyn Filter.

Sök efter funktionsinställningar

Sök efter funktionsinställningar

Om du vill söka efter en funktionsinställning anger du ett nyckelord i fältet Sök (Search).

Se Typer av Funktioner

Se Typer av Funktioner

Varje funktion inkluderar en funktionsbeskrivning. För att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen, klicka på pilikonen.

Se funktionstaggar

Se funktionstaggar

Funktionstaggar hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett [1] innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö. Funktioner kan också ha en betatagg [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighets-beteende. Att aktivera en betaversion kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Visa tillstånd för funktioner

Du kan välja att aktivera eller inaktivera funktionsinställningar.

Om du vill aktivera eller inaktivera en funktion klickar du på funktionens ikon för Tillstånd [1].

Om du vill aktivera funktionen klickar du på alternativet Aktiverad (Enabled) [2]. Aktiverade funktioner har ikonen Aktiverad [3].

Om du vill inaktivera funktionen klickar du på alternativet Inaktiverad (Disabled) [4]. Inaktiverade funktioner har ikonen Inaktiverad [5].