cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut alla i ddefnyddio Canvas ar fy nyfais symudol fel myfyriwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut alla i ddefnyddio Canvas ar fy nyfais symudol fel myfyriwr?

Mae Canvas yn gweithredu yn unol â safonau open web, felly mae’r rhan fwyaf o nodweddion yn gallu cael eu defnyddio ar ddyfeisiau symudol. Wrth i ddyfeisiau symudol gael eu defnyddio fwy a mwy, fe ddylai myfyrwyr lunio eu cyrsiau gan ystyried yr arferion gorau ar gyfer dyfeisiau symudol.

Porwyr Symudol

Gallwch gael mynediad at Canvas o unrhyw borwr ar eich dyfais Android/iOS. Fodd bynnag, does dim modd delio â phorwyr symudol, ac efallai na fydd nodweddion yn gweithio yn ôl y disgwyl wrth gymharu â defnyddio Canvas mewn porwr bwrdd gwaith cwbl gydnaws.

Ar ddyfeisiau symudol, mae Canvas wedi'i ddylunio i gael ei ddefnyddio yn apiau symudol Canvas. Dim ond pan fydd gweithred yn yr ap yn cysylltu’n uniongyrchol â’r porwr, fel pan fydd myfyrwyr yn gwneud rhai mathau penodol o gwisiau, y bydd modd defnyddio tudalennau Canvas mewn porwr symudol. Os nad oes modd defnyddio tudalennau yn yr ap ar hyn o bryd, fel Cynadleddau a Chydweithrediadau, does dim modd eu defnyddio yn y porwr chwaith.

Hefyd, dim ond rhywfaint o gymorth y mae Canvas yn ei gynnig ar gyfer porwyr symudol cynhenid ar ddyfeisiau tabled. I gael y manylion, darllenwch y canllawiau cymorth cyfyngedig ar gyfer porwyr symudol.

Apiau Symudol

Rydyn ni wrthi’n gwella ein hapiau symudol cynhenid er mwyn gallu defnyddio cymaint o nodweddion Canvas â phosib. Mae gan Instructure ap symudol cynhenid ar gyfer myfyrwyr y gellir eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim ar ffonau a dyfeisiau tabled.

  • Myfyriwr Canvas: Mae’r ap hwn yn rhoi mynediad at Canvas i chi yn unrhyw le, unrhyw bryd. Yn ddibynnol ar eich dyfais, efallai nad yw pob un o nodweddion Canvas ar gael yn yr ap ar hyn o bryd. Gallwch weld nodweddion symudol Canvas Student yn ôl fersiwn a dyfais.
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.