cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r Dangosfwrdd fel myfyriwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r Dangosfwrdd fel myfyriwr?

Y Dangosfwrdd yw'r peth cyntaf y byddwch yn ei weld pan fyddwch chi’n mewngofnodi i Canvas. Mae’r Dangosfwrdd yn eich helpu i weld beth sy'n digwydd yn eich holl gyrsiau presennol.

Gallwch ddychwelyd i’ch Dangosfwrdd Defnyddiwr ar unrhyw adeg drwy glicio'r ddolen Dangosfwrdd yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan.

Agor Dangosfwrdd

Agor Dangosfwrdd

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Dangosfwrdd (Dashboard).

Gweld Dangosfwrdd

Y Dangosfwrdd yw eich tudalen lanio yn Canvas. Yn dibynnu ar eich sefydliad, yn ddiofyn bydd gan eich Dangosfwrdd un o dair gwedd: Gwedd Cardiau, Gwedd Rhestr, neu Wedd Gweithgarwch Diweddar.

  • Gwedd Cardiau: yn dangos cardiau cwrs er mwyn cael mynediad cyflym at eich hoff gyrsiau (mae’r un cyrsiau i’w gweld yn y ddolen Cyrsiau yn y Ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan)
  • Gwedd Rhestr: yn dangos yr holl eitemau i’w gwneud ar y cwrs mewn gwedd agenda.
  • Gwedd Gweithgarwch Diweddar: yn dangos yr holl weithgarwch diweddar ar gyfer pob cwrs.

Gweld Cyhoeddiad Cyffredinol

Gweld Cyhoeddiad Cyffredinol

Efallai y bydd y Dangosfwrdd hefyd yn cynnwys cyhoeddiadau cyffredinol, sef cyhoeddiadau sy’n cael eu creu gan eich sefydliad. I dynnu’r cyhoeddiad o’ch dangosfwrdd, cliciwch yr eicon Tynnu (Remove).

Gweld Cyhoeddiad wedi’i Ddiystyru

Gweld Cyhoeddiad wedi’i Ddiystyru

Os byddwch chi’n diystyru cyhoeddiad cyffredinol, gallch chi wedi cyhoeddiadau wedi’u diystyru ar y dudalen Cyhoeddiadau Cyffredinol.

Newid Gwedd y Dangosfwrdd

Newid Gwedd y Dangosfwrdd

I newid gwedd y Dangosfwrdd, cliciwch y ddewislen Opsiynau (Options) a dewis yr opsiwn gweld sydd orau gennych chi.

 

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback