Sut ydw i’n plannu delwedd mewn ymateb i drafodaeth fel myfyriwr?

Gallwch chi blannu ffeil delwedd yn uniongyrchol i ymatebion i drafodaeth gan ddefnyddio’r eicon delwedd. Mae modd plannu delweddau o’r we, neu eich ffeiliau defnyddiwr Canvas. Os oes newid yn cael ei wneud i ffynhonnell eich delwedd ar ôl i chi ei phlannu mewn ymateb i drafodaeth, ni fydd y ddelwedd sydd wedi’i hychwanegu at eich ymateb i drafodaeth yn cael ei newid.

Nodiadau:

Agor Trafodaethau

Agor Trafodaethau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Trafodaethau (Discussions).

Agor Trafodaeth

Cliciwch deitl y drafodaeth

Ysgrifennu Ymateb

Ysgrifennu Ymateb

Creu cofnod trafodaeth newydd drwy glicio’r maes testun Ymateb (Reply).

Ychwanegu Delwedd o’r Bar Offer

Ychwanegu Delwedd o’r Bar Offer

I ychwanegu delwedd o’r bar offer, cliciwch yr eicon Delwedd [1].

Gallwch chi hefyd lwytho delwedd i fyny o’r ddewislen opsiynau delweddau. I weld opsiynau delweddau ychwanegol, cliciwch y saeth Opsiynau Delweddau (Image Options) [2]. Yna dewiswch yr opsiwn Llwytho Delwedd i Fyny (Upload Image) [3].

Nodyn: I weld yr eicon Delwedd, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau [4].

Ychwanegu Delwedd o’r Bar Dewislen

Ychwanegu Delwedd o’r Bar Dewislen

Gallwch chi hefyd ychwanegu delwedd gan ddefnyddio’r bar dewislen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Mae’r bar dewislen yn dangos teitlau offer y Golygydd Cynnwys Cyfoethog ac efallai ei fod yn well i’r rheini sy’n defnyddio bysellau crwydro.

I lwytho delwedd i fyny gan ddefnyddio’r bar dewislen, cliciwch y ddewislen Mewnosod (Insert) [1] a dewiswch yr opsiwn Delwedd (Image) [2]. Gallwch chi lwytho delweddau newydd i fyny a phlannu delweddau o’ch ffeiliau defnyddiwr [3].

Llwytho Delwedd i Fyny o Gyfrifiadur

Yn ddiofyn, mae’r Adnodd Llwytho Delweddau i Fyny yn dangos y tab Cyfrifiadur (Computer) [1]. Cliciwch neu llusgwch a gollyngwch ffeil delwedd i’r adnodd llwytho delweddau i fyny er mwyn llwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur.

Nodyn: Mae delweddau sydd wedi’u llwytho i fyny o’ch cyfrifiadur gan ddefnyddio’r adnodd llwytho delweddau i fyny yn cael eu hychwanegu at eich ffeiliau defnyddiwr.

Dewis Ffeil

Dewis Ffeil

Dewiswch y ffeil delwedd [1] a chliciwch y botwm Agor (Open) [2].

Gweld y Ffeil dan Sylw

Mae’r adnodd llwytho i fyny yn dangos enw’r ffeil delwedd [1] a rhagolwg o’r ddelwedd. I dynnu’r ddelwedd, cliciwch yr eicon Dileu [3].

Plannu Delwedd o URL

I blannu delwedd o URL, cliciwch y tab URL [1].

Rhowch yr URL yn y maes URL Ffeil (File URL) [2].

Rheoli Hawliau Defnyddio

Rheoli Hawliau Defnyddio

Os yw’n ofynnol yn eich sefydliad, bydd angen i chi ddewis gosodiadau hawliau defnyddio ar gyfer eich delwedd.

Yn y gwymplen Hawliau Defnyddio (Usage Right) [1], dewiswch un o’r pum hawl defnyddio canlynol:

  • Fi sydd biau’r hawlfraint: yn golygu cynnwys gwreiddiol sydd wedi’i greu gennych chi
  • Rydw i wedi cael caniatâd i ddefnyddio’r ffeil: caniatâd awdurdodedig gan yr awdur
  • Mae’r deunydd yn y parth cyhoeddus: wedi’i neilltuo’n benodol i’r parth cyhoeddus, nid oes modd ei ro o dan hawlfraint, neu nid yw wedi’i ddiogelu gan hawlfraint mwyach
  • Mae’r eithriad yn berthnasol i'r deunydd - ee defnydd teg, yr hawl i ddyfynnu, neu hawliau eraill o dan y cyfreithiau hawlfraint perthnasol: dyfyniad neu grynodeb yn cael eu defnyddio ar gyfer sylwadau, adrodd y newyddion, ymchwil, neu ddadansoddiad mewn addysg
  • Mae’r deunydd wedi'i drwyddedu o dan Creative Commons: mae’r opsiwn hwn yn golygu gosod trwydded Creative Commons benodol

Os yw’n hysbys, rhowch wybodaeth perchennog yr hawlfraint yn y maes Perchennog yr Hawlfraint (Copyright Holder) [2].

Nodyn: Os ydych chi’n addysgwr ac nad ydych chi’n siŵr pa hawliau defnyddio sy’n berthnasol i’ch delwedd, gofynnwch i weinyddwyr eich sefydliad am gyngor.

Rheoli Priodoleddau Delwedd

Rheoli Priodoleddau Delwedd

I ychwanegu Testun Amgen at eich delwedd, teipiwch ddisgrifiad testun amgen neu dagiau testun yn y maes Testun Amgen (Alt Text) [1]. Yn ddiofyn, mae’r maes Testun Amgen yn dangos enw ffeil y ddelwedd. Mae testun amgen yn cael ei ddarllen gan ddarllenwyr sgrin, ac mae cael ei ddangos pan nad oes modd dangos y ddelwedd sydd wedi’i phlannu.

Os ydy’r ddelwedd yn addurniadol ac nad oes angen testun amgen arni, dewiswch yr opsiwn Delwedd Addurniadol (Decorative Image) [2].

Yn ddiofyn, mae’r opsiwn dangos Plannu Delwedd (Embed Image) wedi’i dews ar gyfer plannu delweddau [3].

I ddangos dolen y ffeil delwedd, dewiswch yr opsiwn Dangos Dolen Testun (Display Text Link) [4]. Bydd dolen y ffeil yn cymryd lle’r ddelwedd yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Plannu Delwedd

Cyflwyno Ffeil wedi’i Llwytho i Fyny

I blannu’r ddelwedd sydd gennych chi dan sylw, cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit).

Nodyn: Bydd y ddelwedd yn fflachio cyn iddi gael ei phlannu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Gweld Delwedd wedi’i Phlannu

Gweld Delwedd wedi’i Phlannu

Gweld y ddelwedd rydych wedi’i llwytho i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Gallwch chi hefyd ychwanegu neu addasu tagiau testun amgen a rheoli’r opsiynau dangos delwedd.

Postio Ymateb

Postio Ymateb

Cliciwch y botwm Post Reply (Postio Ymateb).

Gweld Ymateb i Drafodaeth

Gweld Post

Gweld eich ymateb i drafodaeth.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No