Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio'r dudalen Pobl (People) mewn cwrs fel myfyriwr?

Sut ydw i’n defnyddio'r dudalen Pobl (People) mewn cwrs fel myfyriwr?

Mae Pobl (People) yn dangos yr holl ddefnyddwyr sydd wedi ymrestru ar y cwrs.

Nodyn: Efallai bod y golofn Adran wedi’i chuddio ar eich cwrs.

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Gweld yr adnodd Pobl

Gweld yr adnodd Pobl

Yn yr adnodd Pobl, gall myfyrwyr wneud y canlynol:

  1. Gweld yr holl ddefnyddwyr sy'n cymryd rhan yn y cwrs, gan gynnwys y rhai sy’n aros i ymrestru ar y cwrs,
  2. Defnyddio’r bar chwilio i ddod o hyd i unigolyn penodol.
  3. Defnyddio’r gwymplen i hidlo defnyddwyr yn ôl rôl. Bydd yr hidlydd hefyd yn dangos sawl defnyddiwr sydd ym mhob math o rôl [ee myfyriwr, cynorthwyydd dysgu]
  4. Defnyddiwch y gwymplen Opsiynau (Options) i weld grwpiau defnyddwyr neu wasanaethau wedi'u cofrestru yn y cwrs.

Chwilio am Ddefnyddwyr

I chwilio am ddefnyddiwr penodol, dechreuwch deipio enw’r defnyddiwr yn y maes chwilio [1]. Bydd canlyniadau posib yn cael eu rhestru isod [2].

Hidlo Defnyddwyr yn ôl rôl

Hidlo Defnyddwyr yn ôl rôl

Defnyddiwch y gwymplen Rolau (Roles) i weld sawl defnyddiwr sydd ym mhob math o rôl.

Gweld Defnyddiwr

Gweld Defnyddiwr

I ddysgu mwy am ddefnyddiwr penodol ar gwrs, cliciwch enw’r defnyddiwr.

Mae clicio eich enw’ch hun yn rhoi mynediad at eich graddau. Efallai y byddwch chi hefyd yn gallu gweld dadansoddiad o’ch cwrs eich hun.  

Gweld Manylion Defnyddiwr

Gallwch weld unrhyw fanylion y mae’r defnyddiwr wedi'u cynnwys. Gallwch hefyd anfon neges yn uniongyrchol at y defnyddiwr.

Os yw eich sefydliad yn gallu delio â’r nodwedd Proffiliau (Profiles), bydd y dudalen yn ymddangos ychydig yn wahanol. Gallwch weld manylion proffil y defnyddiwr, os oes rhai ar gael.

Riportio Llun Proffil

Riportio Llun Proffil

Os yw eich sefydliad yn gallu delio â lluniau proffil a bod llun proffil y defnyddiwr yn amhriodol, gallwch riportio’r llun i’ch sefydliad drwy glicio’r ddolen Riportio llun amhriodol (Report inappropriate picture) [1].

Os yw eich sefydliad yn gallu delio â’r nodwedd Proffiliau (Profiles), yna gallwch riportio’r ddelwedd drwy hofran dros y llun a chlicio’r eicon Fflagio (Flag)[2].

Gweld Grwpiau Defnyddwyr

Gweld Grwpiau Defnyddwyr

I weld Grwpiau Defnyddwyr, cliciwch y tab Grwpiau (Groups).

Gweld Grwpiau Defnyddwyr yn y ddewislen Gosodiadau

Gallwch hefyd gael mynediad at eich grwpiau defnyddwyr yn y ddewislen Gosodiadau. Cliciwch yr eicon Opsiynau (Options)[1], a chliciwch y ddolen Gweld Grwpiau Defnyddwyr (View User Groups) [2].

Gweld Gwasanaethau wedi'u Cofrestru

Gweld Gwasanaethau wedi'u Cofrestru

I weld y gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer pob person ar y cwrs, cliciwch yr eicon Opsiynau (Options) [1], a chliciwch y ddolen Gweld Gwasanaethau wedi'u Cofrestru (View Registered Services) [2]. Os oes unigolyn wedi cofrestru cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn Canvas, gallwch weld y gwasanaeth hwnnw wedi’i restru a chysylltu â’r unigolyn drwy unrhyw safle cyfryngau cymdeithasol maen nhw wedi’u cofrestru. Gallwch ddysgu sut i gysylltu â gwasanaethau ar y we yn Canvas.

Was this article helpful? Yes No